Založ si blog

Štefan Harabín odhalený (krátka verzia)

Rád by som v tomto článku skrátil to, čo bolo povedané o Harabínovi v tomto dlhom článku – odkaz (alternatívne tu). Ako bolo povedané v predošlom článku o Harabínovi, tak Harabín zo seba robil „jediného kresťanského národného kandidáta“:

 

Štefan Harabin v roku 2019 kandidoval do prezidentských volieb so sloganom:

„JEDINÝ RELEVANTNÝ KRESŤANSKÝ A NÁRODNÝ KANDIDÁT“ (11. marec 2019, facebookový profil Štefana Harabina − odkaz).

Na obrázku je prezidentský kandidát Štefan Harabin, zdroj: facebook Štafana Harabina.

Je relevantné o ňom hovoriť, pretože dobrými vecami ako napr. niektorými právnými radami a bojom proti covid totalite na seba stráhva dosť veľkú pozornosť, a treba upozorniť ľudí, aby nemali o ňom chybnú mienku ako o nejakom konzervatívnom kresťanovi. Harabin tvrdil, že bol jediný kresťanský a národný kandidát, pričom Harabín nie je ani kresťan, ani národniar. A v minulom článku o Harabínovi som to vysvetlil detailne, no v tomto to chcem vysvetliť stručnejšie.

Prečo teda Harabín nie je kresťan:

1.) Propagácia židovskej viery:

Štefan Harabin povedal, že Daniel Lipšic má byť hrdý na údajné židovské vierovyznanie Lipšicových predkov:

Štefan Harabin: „Pán Lipšic… (…) Nuž odkaz Izraela. Ak je vám vaša rodina naozaj posvätná, zistite si niečo o svojom pôvode a buďte na neho hrdý. Čo sa hanbíte za svojich predkov a ich vierovyznanie? (…) Pripomínate mi správanie niektorých nacistov, ktorí mali židovských predkov a dokázali sa podieľať na vraždení nevinných detí, žien, starcov v koncentračných táboroch, len aby dokázali vernosť fašizmu.“ (NRSR, 2009, odkaz na webarchív)

Štefan Harabín s cieľom zaútočiť na Lipšica si zobral do rúk židovskú kartu a začal mu hovoriť, že Lipšic má byť hrdý na vierovyznanie svojích údajných židovských predkov. Židia odmietajú Ježiša Krista otvorene a kontinuálne. A teda povedať, že druhý človek má byť hrdý na židovské vierovyznanie svojích predkov znamená priamo pozdvihnúť a chváliť židovskú nevieru v Ježiša Krista. Preto je to antikrist a preto je to úplne odpadlíctvo od neho. A tí, ktorí sa tomuto konštatovaniu vysmievajú sú bezverci, ktorí vôbec nerozumejú evanjeliu a majú dešpekt k pravému náboženstvu, kresťanstvu.

2.) Štefan Harabín vychvaľoval arci-bludára Martina Luthera, jedného z najväčších nepriateľov Katolíckej Cirkvi:

„[Harabín v liste lutheránskej cirkvi:] V tomto zmysle by som si želal, aby sa Vaša cirkev prinavrátila k učeniu a myšlienkam Martina Luthera. Jednak k jeho myšlienkam podpory národných identít v Európe, ale aj k jeho revolučnosti a odvahe ísť proti zlu.“ (Zdroj: facebook Štefana Harabína)

Medzi učenie a myšlienky Martina Luthera patrí i to, že človek je ospravedlnený len na základe toho, že verí, ale nie na základe aj toho čo robí, nazývané „ospravedlnenie vierou samotnou“. Toto je nebiblická heréza/blud/kacírstvo, lebo človek je ospavedlnený na základe viery a skutkov:

List Jakubov 2:24: „Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery.“

Martin Luther otvorene bojoval proti Katolíckej Cirkvi a dopustil sa mnoho heréz a vytvoril nové falošné protestantské náboženstvo. Štefan Harabín hovorí, že si želá, aby sa lutheránska sekta vrátila k myšlienkam a učeniu Martina Luthera a k „jeho revolučnosti a odvahe ísť proti zlu“, pričom zlom je myslená katolícka náuka a Katolícka Cirkev. Toto je úplne kacírstvo od Harabína. Človek, aby mal nádej na spásu musí byť katolík, nie je totižto spása mimo katolícku vieru, ktorá bola zjavená Bohom – toto je dogma. Človek pre spásu musí byť v Cirkvi a aby v nej bol musí vyznávať pravú katolícku vieru.

Pápež Lev XII., Ubi Primum (# 14), máj 5. r. 1824: „Je nemožné, aby najpravdivejší Boh, ktorý je Pravda samotná, najlepší, najmúdrejší Poskytovateľ a Darca pre dobrých ľudí, uznal všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré sú často nekonzistentné medzi sebou a protichodné a daroval odmeny ich členom… božskou vierou sa držíme jedného Pána, jednej viery, jedného krstu… Preto vyznávame, že nie je spása mimo Cirkev.

3.) Harabín otvorene propagoval pravoslávnu Paschu, tak ako vidno na tomto obrázku dole.

Rozkoľník Štefan Harabin propaguje „pravoslávnu“ paschu, zdroj: facebook Štefana Harabina

Odkaz, kde rozvedený a druhý krát zosobášený Harabín propaguje pravoslávnu paschu: https://www.facebook.com/harabinstefan/posts/2463211003955730
Rozkoľníci/schizmatici sú mimo katolíckej cirkvi. Kresťan nemôže propagovať takzvané sviatky východných rozkoľníkov, ktorí sa oddelili od Katolíckej Cirkvi, pod hrozbou exkomunikácie – dogma. Rozkoľníci okrem oddeľovania sa sú takisto heretici, ktorí odmietajú pápežstvo, pápežsku neomylnosť, rôzne dogmy Cirkvi a nerozväznosť manželstva.

Pápež Eugen IV., Koncil z Florencie, „Cantate Domino“, r. 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci, čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nie len pohania, ale i židia alebo i heretici a schizmatici nemôžu zdieľať večný život a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ sa nepripoja k Cirkvi pred skončením ich životov…“

Pápež Innocent III., Štvrtý lateránsky koncil, Konštitúcia 3. o heretikoch, 1215: „Viac však, sme pevne určili dôvod exkomunikácie veriacich, ktorí príjmu, bránia alebo podporujú heretikov.“

4.) Štefan Harabín nazýva Bolševikov vlastencami.

Slobodný Vysielač, relácia „S Harabinom nie len o práve“, relácia č.10: „Februárová revolúcia 1917 povalila cársky režim a nastal rozklad. Išlo o to, hej, že Anglosasi chceli rozbiť silné Ruské impérium na malé štátiky, čo sa im ale nepodarilo, hej, lebo moc uchopili vlastenci v Rusku a tým pádom im to nešlo…“

Bolševik Harabín si uctieva sovietských vojakov. (Zdroj: Facebook Štefana Harabína, https://www.facebook.com/harabinstefan/photos/3057299834546841)

Toto je veľmi ohavné! Pretože nazvať Bolševikov vlastencami je vyjadrenie podpory Bolševikom. Je to ozaj choré, obzvlášť, keď si človek pomyslí koľko nevinných obetí spôsobil komunizmus, koľko zničených ľudských životov, hladomor, pracovné tábory, habanie majetku. Boľševici sú členovia bezbožnej sekty, ktorí nemajú úctu k Bohu, k zákonom, k ľudskému životu, k právam; a vždy keď sa ujmu moci, tak ide z ich strany o protivlastenectvo.

Pápež Lev XIII., Proti socializmu, 1878: „Rozumiete, ctení bratia, že My rozprávame o tej sekte ľudí, ktorá pod odlišnými a takmer barbarskými menami sa nazýva socialisti, komunisti alebo nihilisti… otvorene a trúfalo postupujú vpred za denného svetla, snažiac sa vtlačiť do hláv to, čo dlhodobo plánovali – zvrhnutie všetkej civilizovanej spoločnosti.“

Takisto ľudia nesmú vzdávať úctu sovietským vojakom pod hrozbou páchania smrteľného hriechu. Katolíci sa nesmú modliť za zosnulých nekatolíkov (odkaz).

Prečo Harabín nie je vlastenec:

Okrem toho, že je to otvorený Boľševik, čo z neho robí automaticky vlastizradcu, tak Štefan Harabín zaviedol [edit: resp. bol jeho spolu-autorom] náhubkový zákon o tom, že nemožno spochybňovať židovský „holokaust“.

Štefan Harabin (reportáž TA3): „ … keďže ani potieranie holkaustu nebude trestné, tak to je skutočne iba na úsmev.“

Agentúra SITA: „Harabin povedal, že bol vždy za sprísnenie trestov, ak niekto popiera holokaust. „Ja navrhujem sprísniť trestanie,“ „

Kvôli prispeniu aj Harabína vám hrozí, že pôjdete do väzenia, ak budete poukazovať na isté evidentné nezrovnalosti oficiálnej verzie o koncentračných táboroch. Nemáte teda slobodu poukázať na vedecké fakty, oficiálne dáta, sčítanie ľudu, ale miesto toho je chránená zákonom židovská „superdogma“ o „holokauste“. Viac o tomto v originálnom príspevku (alternatívne tu).

Toto silno vyhovuje židom, aby boli všade vždy braní ako obete a aby mohli vytĺkať všade možne politický kapitál a ak sa im niekto nehodí, tak ho nazvú nátlakovým spôsobom anti-semitom a roznesú v médiach, ktoré poväčšinu patria im.

Preto väznenie ľudí, ktorí popierajú túto židovskú „superdogmu“, je proti národu. Harabín zradil Slovákov a ešte má tu drzosť sa nazývať vlastenec. Jeho poklonkovanie židom je vlastizrada, ale aj zrada ústavy, pretože ústava jasne hovorí, že sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené v čl. 26, treťom oddiely o politických právach. Nechcem tým povedať, že by mala byť úplna sloboda prejavu, mala by byť samozrejme obmedzená, ak človek propaguje napríklad Bolševizmus, viď Harabin, Fico, Blaha, alebo Hitlera viď Kotleba. Slovensko je žial totalitnou krajinou, kde sa väčšina ľudí hlási k odkazu socialistov z pred 89, spomínajú neustále na „staré dobré časy“, ľudia neustále uctievajú padlých vojakov červenej armády. No a súčasntý totalitný režim je úplne bezprávny, úplne globalistický a sabotérsky proti ľuďom.

 

Kristian Keller
Sedesvakantista

 

Nové video: Štefan Mordel, Christianitas a takzvaný krst túžby vs. katolícke učenie

15.11.2023

Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero heretikov, ktorí zastávajú alebo zastávali tento modernizmus. (Medzi [...]

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

Poľsko interrupcie liberalizácia protest

Odporcovia liberalizácie interrupcií v Poľsku vyšli do ulíc Varšavy

14.04.2024 20:10

Poľský parlament totiž v piatok odhlasoval pokračovanie prác na návrhoch, ktoré by uvoľnili tieto prísne interrupčné pravidlá.

Korcok a Pellegrini

Aká kampaň, taký prezident? Čo rozhodlo prezidentské voľby?

14.04.2024 19:00

Víťaz prezidentských volieb je jasný, spoločenský pokoj zas v nedohľadne. Čo podľa vás rozhodlo voľby?

Olexandr Syrskyj

Syrskyj: Ukrajinci sa zahryzli do krajiny, no Rusov je násobne viac. Putin chce ovládnuť Časiv Jar do osláv 9. mája

14.04.2024 16:40

Časiv Jar, ktorý leží neďaleko od už ovládnutej Avdijivky, je pod neustálou paľbou.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 189842x
Priemerná čítanosť článkov: 3013x

Autor blogu