Založ si blog

Štefan Harabin odhalený

Pozri aj nasledovné články:

Dôležité: Sedesvakantistická pozícia vysvetlená (odkaz)

„Otec“ Marián Kuffa odhalený (odkaz na článok)

Podvod s testami odhalený: neexistuje žiadna pandémia

Prečo je slovensko tak trestané, dôvod je opakovaný návrat ku komunizmu

Eliáš Dohnal a Pavol Pakoš sú husiti

Biskup Oliver Oravec odhalený (odkaz)

Celú pravdu o sekte po II. vatikánskom koncile nájdete na vatikankatolicky.com

 

 

Štefan Harabin odhalený

Štefan Harabin, ktorý je známy ako bývalý minister spravodlivosti a ako bývalý aktívny trestný sudca najvyššieho súdu (resp. je teraz sudca s pozastavenou činnosťou) je takisto známy tým, že je pravidelným hosťom v alternatívnych médiach a je hlavným protagonistom relácie na Slobodnom Vysielači s názvom „O práve s Harabinom“ alebo teraz inak premenovanej relácie „S Harabinom nielen o práve“. Štefan Harabin bol politickým lídrom strany Vlasť a takisto prezidentským kandidátom v prezidenských voľbách v roku 2019.

Kacírstva Štefana Harabina

Štefan Harabin v roku 2019 kandidoval do prezidentských volieb so sloganom:

„JEDINÝ RELEVANTNÝ KRESŤANSKÝ A NÁRODNÝ KANDIDÁT“ (11. marec 2019, facebookový profil Štefana Harabina − odkaz).

Na obrázku je prezidentský kandidát Štefan Harabin, zdroj: facebook Štafana Harabina.

Harabin tvrdil, že bol jediný kresťanský a národný kandidát. Toto je obrovská lož z jeho strany, preto lebo Štefan Harabin nie je kresťanský kandidát. Štefan Harabin takisto nie je ani národný kandidát, ale k tomu sa ďalej vrátim nižšie v blogu. Štefan Harabin povedal, že Daniel Lipšic má byť hrdý na údajné židovské vierovyznanie Lipšicových predkov (výrok dole) ‒ toto je úplne odpadlíctvo! Židia zabili Krista (Jn 18:36, Jn 19:11, Sk 3:15) a popierajú Ježiša Krista ako Mesiáša.

Štefan Harabin: „Pán Lipšic… (…) Nuž odkaz Izraela. Ak je vám vaša rodina naozaj posvätná, zistite si niečo o svojom pôvode a buďte na neho hrdý. Čo sa hanbíte za svojich predkov a ich vierovyznanie? (…) Pripomínate mi správanie niektorých nacistov, ktorí mali židovských predkov a dokázali sa podieľať na vraždení nevinných detí, žien, starcov v koncentračných táboroch, len aby dokázali vernosť fašizmu.

Ako bolo povedané: toto je úplne odpadlíctvo. Povedať, že človek má byť hrdý na vierovyznanie židovských predkov je antikristovské. Štefan Harabin je úplný odpadlík a antikrist. Štefan Harabin je takisto nekresťanom, lebo vyzdvihoval jedného z najväčších kacírov v histórii, a aj jedného z najväčších nepriateľov Katolíckej Cirkvi v jednej osobe, Martina Luthera:

Štefan Harabin, „OTVORENÝ LIST NOVOZVOLENÝM A INŠTALOVANÝM PREDSTAVITEĽOM EVANJELICKEJ CIRKVI A.V.“, 4. marec 2019, (odkaz): „ … so záujmom a veľkými očakávaniami som sledoval slávnostnú udalosť v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene. Verím, že nie som ďaleko od pravdy, keď poviem, že nielen evanjelická verejnosť, ale aj celá slovenská spoločnosť do Vás, nového vedenia evanjelickej cirkvi, vkladá veľké nádeje.“ [Komentár: heréza.]

„[Štefan Harabin:] Táto inštalácia bola z môjho pohľadu iná ako tie predošlé, vnímal som, že evanjelická obec veľmi silno očakáva túto zmenu vo vedení. Na Vás je teraz veľká úloha ‒ prísť na to, čo evanjelici dnes od svojej cirkvi a od jej vedenia očakávajú. Aké zmeny si vlastne želajú? Ktorým smerom sa má vydať evanjelická cirkev, ktorá bola vždy v minulosti nositeľom pokroku?“ [Komentár: jasná heréza.]

„[Kacír Štefan Harabin:] V tomto zmysle by som si želal, aby sa Vaša cirkev prinavrátila k učeniu a myšlienkam Martina Luthera. Jednak k jeho myšlienkam podpory národných identít v Európe, ale aj k jeho revolučnosti a odvahe ísť proti zlu.“

Štefan Harabin propaguje Martina Luthera a protestantizmus, zdroj: facebook Štafana Harabina.

 

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 9), 29. jún 1896: „Prax Cirkvi bola vždy rovnaká a to so súhlasným úsudkom [t. j. konsenzom] svätých otcov, ktorí boli rozhodne navyknutí zastávať názor, že každý, kto sa odchýlil od doktríny predloženej pravým magistériom čo i len v najmenšom ohľade, nemá žiadnu spoluúčasť v katolíckom spoločenstve a je vyhostený z Cirkvi.

Pápež Inocent III., Eius exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie z heretikov, ale svätú rímsku, katolícku a apoštolskú Cirkev, mimo ktorej veríme, že nikto nie je spasený.“

Štefan Harabin tvrdí, že podľa neho slovenská spoločnosť vkladá do vedenia evanjelickej cirkvi „veľké nádeje“. Snaží sa pozitívne vykresliť Evanjelickú Cirkev. Toto je kacírstvo. Evanjelická Cirkev na slovensku je protestantská sekta, ktorá sa oddelila od učenia Katolíckej Cirkvi a ktorá odmieta pápežstvo, množstvo dogiem a odmieta katolícke tradície, ktoré musia kresťania zachovávať (2 Sol 2:15, 1 Kor 11:2). Členovia protestantskej evanjelickej Cirkvi nemajú nádej na spásu, ich sekta nemá žiadnu nádej a sú na ceste do večného pekla. Nikto nemôže vkladať nádej do anti-katolíckej sekty. Jedinú nádej, ktorú človek môže mať, je že evanjelici konvertujú preč zo svojích bludov na katolícku vieru, na katolícku vieru, mimo ktorej nieto spása.

Protestant Štefan Harabin hovorí, že evanjelická cirkev bola vždy nositeľom pokroku ‒ jasná heréza.

Ďalej, manifestovaný kacír Štefan Harabin nabáda evanjelickú cirkev, aby sa prinavrátila k myšlienkam Martina Luthera ‒ heréza.

Pápež Innocent III. , Štvrtý lateránsky koncil, Konštitúcia 3. o heretikoch, 1215: „Viac však, sme pevne určili dôvod exkomunikácie veriacich, ktorí príjmu, bránia alebo podporujú heretikov.“

A ďalej ich nabáda, aby sa vrátili k Lutherovej „revolučnosti a odvahe ísť proti zlu.“ ‒ toto je Satan!
Je jedna svätá Cirkev katolícka. Zlosť vložená do tohto Harabinovho vyjadrenia je doslova zarážajúca a aj do oči bijúca. Satan skrze Štefana Harabina napáda svätú Cirkev katolícku a velebí jedného z jej najväčších nepriateľov, čoby odvážneho človeka bojujúceho so zlom. Luther bojoval proti svätej Cirkvi a pápežovi; a zlom v tejto vete od Harabina sa myslí katolícka cirkev a pápeži, čož je nepravda a naprieč herézu ‒ je to úplný satanizmus. Toto je potvrdené ďalej tým, že Harabin o Lutherovi vraví: … rozhodol [sa] hovoriť pravdu, citovať Písmo a žiadal návrat ku koreňom kresťanstva.“ To znamená, že Katolícka Cirkev s ktorou Luther bojoval nie je pilierom a základom kresťanstva, ale zlo s ktorým M. Luther bojoval podľa Harabina.

Izajáš  5:20: „Beda tým, čo zlé nazývajú dobrým a dobré zlým, čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu, horké pokladajú za sladké a sladké za horké.


1 Tim 3:15:
… Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.“


Slovník pojmov a princípov zo stránky vatikankatolicky.com (katolícka stránka):

Protestanti – nasledovníci siekt, ktoré sa oddelili od Katolíckej Cirkvi po revolte Martina Luthera v r. 1517.  Protestanti sú tí, ktorí odmietli katolícku dogmu v jednej alebo viacero oblastiach. Ten, kto odmieta dogmu alebo protestuje proti katolíckej dogme, je heretik a ipso facto exkomunikovaný. Protestanti zvyčajne odmietajú katolícku dogmu v oblasti kňazstva, omše, sviatostí, pápežstva, nevyhnutnosti viery a skutkov, arbitráž (patrónstvo) svätých, atď.

Pápež Pius XI., Rerum omnium perturbationem (#4), január 26. r. 1923: „ … herézy zasadené [protestantskou] reformáciou. Je to v týchto herézach, kde nachádzame počiatky toho odpadnutia ľudstva od Cirkvi…“

Pápež Lev XII., Ubi Primum (# 14), máj 5. r. 1824: „Je nemožné, aby najpravdivejší Boh, ktorý je Pravda samotná, najlepší, najmúdrejší Poskytovateľ a Darca pre dobrých ľudí, uznal všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré sú často nekonzistentné medzi sebou a protichodné a daroval odmeny ich členom… božskou vierou sa držíme jedného Pána, jednej viery, jedného krstu… Preto vyznávame, že nie je spása mimo Cirkev.“ “

Rozkoľník Štefan Harabin propaguje „pravoslávnu“ paschu, zdroj: facebook Štefana Harabina

Tak, ako vidno z tohto ďalšieho obrázku hore, tak „pravoslávny“ rozkoľník a kacír Štefan Harabín propagoval „Pravoslávnu“ Paschu skrze svoj facebook. „Pravoslávni“ rozkoľníci nie sú kresťania, lebo odmietajú pápežstvo, pápežskú neomylnosť, nepoškvrnené počatie a aj mnoho iných dogiem, a takisto odmietajú posledných 13 ekumenických koncilov Cirkve.

Slovník pojmov a princípov zo stránky vatikankatolicky.com (katolícka stránka):

Ortodoxia/Východná Ortodoxia (pravoslávni) – nasledovníci schizmy/rozkolu od Katolíckej Cirkvi, ktorá nastala v roku 1054. „Ortodoxní“ odmietajú dogmu pápežstva, pápežskej neomylnosti a posledných 13 dogmatických koncilov Cirkvi. Takisto dovoľujú rozvod a znovu-zobratie sa. Sú braní ako heretici a schizmatici podľa katolíckeho učenia. Musia byť konvertovaní pre jednotu a spásu.

Pápež Benedikt XIV., Allatae Sunt (#19), júl 26. r. 1755: „Po prvé, misionár, ktorý sa pokúša s Božou pomocou priniesť naspäť gréckych a východných schizmatikov do jednoty, by mal zasvätiť všetky snahy do jedného cieľa, vyviesť ich z doktrín v protiklade s katolíckou vierou.“ „

Štefan Harabin je Bolševik

Do relácie na Slobodnom Vysielači napísal rozhorčený koumunista, ktorý kritizuje, že sa podľa zákona má trestať popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha ospravedlniť komunizmus a jeho zločiny:

Slobodný Vysielač, relácia „S Harabinom nie len o práve“, relácia č.10:
Otázka od diváka:  „[Juraj:] Vždy keď sa pozriem do trestného zákona, tak mi skypí žlč pri paragrafe 421 až 424, obzvlášť 422d, kde sa dáva na asi [rovnakú] úroveň komunizmus a fašizmus: je to urážka tých, ktorí boli vraždení fašistami a prelievali krv proti nim. Nemám nič proti židom, ale glorifikovať ich na úkor ostatných, je ohýbanie práva ad-ultra. Aký je váš názor na toto?“

[Paragraf 422d tresného zákona: Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť… zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.]

„[Harabin:]
Na toto by mala byť ako širšia odpoveď. Neviem či na to by bol priestor. Je nesporné, že my Slovania cestou červenej armády a sovietského zväzu, hej, sme porazili fašizmus.“

[Poznámka: už tu je vidno, že sa snaží Štefan Harabin naznačiť, že červená armáda a sovietský zväz mali prínos. Po menšej obkluke sa však potom dostal priamo k odpovedi na tú otázku.]

„[Harabin:] (…) Februárová revolúcia 1917 povalila cársky režim a nastal rozklad. Išlo o to, hej, že Anglosasi chceli rozbiť silné Ruské impérium na malé štátiky, čo sa im ale nepodarilo, hej, lebo moc uchopili vlastenci v Rusku a tým pádom im to nešlo, hej. A to, že sa niečo premietlo do skutkovej podstaty trestného zákona, ktoré toto zrovnáva, no tak to je len malý… jeden (smiech)… jedna malá kvapka do celej mozaiky krokov, hej, ktoré opätovne majú naštartovať procesy, hej, vojny v Európe proti Slovanom.“

Dámy a páni, toto je jasná nefalšovaná Bolševická propaganda, jak vyšitá. Bývalý člen Komunistickej strany Československa, Štefan Harabin, nazýva Bolševikov vlastencami. Áno, veru tak. Tých bolševikov, ktorí podľa neho vlastenecky masovo zabíjali katolíckych kňazov, katolíkov, ale aj východných rozkoľníkov a nepriateľov komunistického režimu. Tí bolševickí, podľa neho vlastenci, ktorí nechali vyhladovať milióny Ukraincov na smrť. Tí bolševickí, podľa neho vlastenci, ktorí habali násilne majetky ľudom. Bolševici sú pre neho vlastenci. To je totálna ohavnosť. Súdruh Harabin sa jednoznačne snaží bagatelizovať zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii, on ho propaguje, a kto by povedal čosi iné, tak je klamár. On povedal, že zrovnávanie zločinov komunistickej ideológie so zločinami režimu založeného na fašistickej ideológii je malá kvapka do celej mozaiky krokov, ktoré majú naštartovať vojnu proti Slovanom. To je demagógia, lož, propaganda, kult a vymývanie mozgov. Bdejte ľudia, komunisti sú trpezliví a neustále sa snažia rozosievať svoj červený mor, a snažia sa neustále zregrupovať.

Pápež Lev XIII., Proti socializmu, 1878 (zdroj: vatikankatolicky.com): „ … ctení bratia, onen smrteľný mor, ktorý sa vkráda do samotných vlákien ľudskej spoločnosti a vedie ho na pokraj deštrukcie… Rozumiete, ctení bratia, že My rozprávame o tej sekte ľudí, ktorá pod odlišnými a takmer barbarskými menami sa nazýva socialisti, komunisti alebo nihilisti; a ktorí, rozprestretí po celom svete a spojení dokopy najbližšími väzbami v podlej konfederácii, už viac nehľadajú úkryt v tajných stretnutiach, ale otvorene a trúfalo postupujú vpred za denného svetla, snažiac sa vtlačiť do hláv to, čo dlhodobo plánovali – zvrhnutie všetkej civilizovanej spoločnosti.“

Jeho dlhodobý mimomanželský vzťah

Kacír Štefan Harabín (nie náhodou) na karikatúre stvárnený ako Henrich VIII. (Zdroj: slobodnyvysielac.sk.)

Je verejne známe, že rozkoľník a kacír Harabin, nasledujúc to svoje falošné a démonicke samozvané pravoslávne náboženstvo, sa druhý-krát oženil a dlhodobo žije v cudzoložnom vzťahu s novou ženou Gabrielou. Štefan Harabin dlhodobo žije s cudziou ženou a má s ňou aj mnoho mimomanželských detí. Toto je cudzoložstvo, lebo Harabin sa prvý-krát právoplatne zosobášil s Annou. Toto jeho konanie, je v priamom rozpore s písmom, kde Ježiš hovorí:

Matúš 19:9:A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“

Ozaj nie je náhodou, že Harabin bol v počiatkoch relácie na slobodnom vysielači prozreteľnosťou stvárnený s prirobenou tvárou na telo Henricha VIII. v karikatúre vyššie, preto lebo tak ako bol anglický panovník Henrich VIII. známy tým, že sa rozviedol a zobral si inú ženu proti Božiemu prikázaniu, tak aj rozkoľník a kacír Harabin si zobral inú ženu proti Božiemu prikázaniu. Nie je to náhoda, a tá karikatúra na neho sedí, hoc nemusel byť vtedy zámer od tvorcov karikatúry mu vytýkať cudzoložstvo.

Jeho vlastizrada

Ako už bolo vyššie povedané, tak Harabin kandidoval do prezidentských volieb v r. 2019 so sloganom „JEDINÝ RELEVANTNÝ KRESŤANSKÝ A NÁRODNÝ KANDIDÁT„.

To, že nie je kresťan, už bolo vyššie dokázané. Avšak, Harabin takisto nie je ani národný kandidát, a vysvetlim prečo. Totižto Štefan Harabin, omínajúc slobodu prejavu, ktorá je garantovaná Ústavou SR, sa podieľal na novelizácii trestného zákona, ktorým sa zakazuje popieranie židovského holokaustu. Inak absolútna sloboda prejavu bez obmedzenia je blud, ale sloboda prejavu pri zverejňovaní skutočných udalosti vo svete by mala byť. Naša ústava má kopec bludov a je doslova slobodomurárska, ale tak máme aspoň nejakú ústavu… resp. mali sme.

Ústava Slovenskej Republiky, Tretí oddiel, Politické práva, Čl. 26:

„(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2) …
(3) …
(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia
v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného zdravia a mravnosti.

[Poznámka: podotknem, že žiadna vláda SR nezakázala propagovanie nemravného života LGBT osôb, nezakázala dekadentných špinhoperov, metlákov a inú „hudobnú“ háveď, nezakázala propagovanie pornofilmov, ani filmov, kde sa propagujú drogy, prostitúcia, bosoráctvo, vraždy alebo sodomia, hoc všetko z tohto vymenovaného mala zakázať. Štátne orgány, polícia a prokuratúra, nezasiahli proti denníku sme, ktorý propagoval pedofíliu. Tento časopis sa rozdával aj do škôl a žiaden prokurátor nezasiahol proti denníku sme, aby chránil mravnú výchovu mládeže. Aj preto je Slovensko tam, kde je, na úplnom morálnom dne. Predseda parlamentu je kasanovský úchyl, čo si posielal sexuálne správy s transexuálom. „Otec“ Kuffa otvorene hovoril v „kázni“, že mu ako malému chlapcovi na sebe dávala názornú sexuálnu výchovu jeho mama počas dojčenia ‒ odkaz ‒ to, čo tam v odkaze hovorí, je tak zvrátené a ohavné, že k tomu nie sú azda ani slová.]

 

Denník sme obhajuje pedofíliu. (Zdroj: facebook sme.sk.)

(Zdroj: postoj.) „Otec“ Kuffa otvorene hovorí, že dáva krížik ženám počas dojčenia, a predstavuje si pritom svoju matku, ktorá na ňom spravila názornú sexuálnu výchovu, keď bol malý chlapec. To je tak zvrátene a ohavné, že k tomu takmer nie sú slová.

Ústava Slovenskej Republiky, Tretí oddiel, Politické práva, Čl. 26:

„(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia
v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného zdravia a mravnosti.

Nič z tohto hore uvedeného, hoc im to Ústava SR dovoľuje, nebolo štátnymi orgánmi potlačené. Žijeme naozaj v posledných dňoch zeme pred posledným súdom.

Ale späť k téme: Popieranie židovského holokaustu nie je v rozpore s článkom Ústavy Čl. 26 odsek (4). Naproti tomu zákon, ktorým sa obmedzuje popieranie židovského holokaustu, je v rozpore s odsekom (1), Čl. 26, Ústavy SR, a kto by povedal čosi iné, tak je klamár. Avšak, zradca Ústavy, štátu a Slovákov, Štefan Harabin, predložil do parlamentu novelu zákona (ktorý bol v inej podobe neskôr schválený a uvedený do platnosti), ktorý je v rozpore s Ústavou SR. Zákon, ktorý bol s veľkým prispením Harabina potom uvedený do platnosti, znie:

Trestný zákon, §422d:

„Popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti
(1) Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, … , potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“

Štefan Harabin (blog.sme.sk): „ … do parlamentu som to predložil cez vládu ako zákon kde sa zvyšuje spodná sadzba za popieranie holokaustu a zákon obsahoval aj časť, kde sa uzákonilo, že genocída-holokaust je aj arménsky.“

[Poznámka: Chcem poznamenať, že neschvaľujem masové vyvražďovanie akéhokoľvek etnika.] Na základe tohto horeuvedeného zákona nemôžete na Slovensku, bez toho, aby vám nehrozilo väzenie a trestné stíhanie, otvorene poprieť a spochybniť „holokaust“ židov, aj keď popritom predložíte napr. nasledovné fakty:

1.)
Na obrázku je záznam z Červeného Kríža. (Zdroj: dokumentárny krátko-film s názvom ‚Tvrdé fakty o holokauste‘.)

Preklad podstatných častí z obrázku hore:

„ Z: Medzinárodného Červeného Kríža, Arolsen Východné Nemecko

(…)

[Tabuľka:]

Koncen. tábor / Aktualizované / Celkovo úmrtí

AUSCHWITZ   31.12.1977   52 389

BERGEN-BELSEN   30.09.1973   6 507

BUCHENWALD   30.09.1973   20 501

DACHAU   30.09.1973   17 842

FLOSSENBURG   30.09.1973   18 259

GROSS ROSEN   30.09.1973   7 925

NEUENGAMME   30.09.1973   5 570

MAUTHAUSEN   30.09.1973   77 727

MAJDANEK   30.09.1973   6 920

MITTELBAU   30.09.1973   7 187

NETZWEILER   30.09.1973   3 944

SACHSSENHAUSEN   30.09.1973   4 785

ABTEILUNG I   31.12.1978   41 748

Celkovo   31.12.1978   271 304

(…)“

2.)


Koláž: Obrázok modrých stien z čistenia vší z Majdánku v porovnaní s „vražednými plynovými komorami“ dole na tej istej koláži. (Zdroj: dokumentárny krátko-film s názvom ‚Tvrdé fakty o holokauste‘.)

Preklad:„[Nadpis:] Skutočná plynová komora [odsavec:] Zyklon B je postrek proti chrobákom, ktorý bol využívaný nemeckými pracovnými tábormi II. svetovej vojny, aby zabili vši na odevoch [v záujme] bojovať proti chorobe [týfusu]. V odvšivovacích komorách jed necháva modré stopy, ako [napr.] tieto z Majdánku. Ale, ku podivu, žiadne sa nenašli v notorických „vražedných plynových komorách“, a testy [spravené] Inštitútom pre forénzny výskum v Krakowe neukazujú žiadne stopy Zyklonu B.  6 mil.? Hej.“

3.)
(Zdroj obrázku)

„Takmer storočie bola Židovská svetová ročenka všeobecne braná ako najautentickejší zdroj pre čísla židovskej svetovej populácie. Akademici z celého sveta, včetne editorov Encyclopedia Britannica, sa zvykli spoliehať na presnosť týchto čísel.“ (Zdroj citácie: therebel.org)

Podľa takejto ročenky, svetová židovská populácia vzrastla od roku 1933 do 1948. Svetová populácia židov pred druhou svetovou vojnou vzrástla z 15 315 359 na 15 753 638 (tak ako vidno na obrázku). Kde je pokles 6 miliónov, tak ako ‚oficiálna verzia‘ tvrdí?

Niekto by mohol dať otázku: Prečo by židia klamali a robili propagandu? Žial, aj vďaka Harabinovi nemôžem odpovedať otvorene na Slovensku na túto otázku. Poviem len toľko, že židom vyhovuje nekritizovateľnosť „holokaustu“ a pozícia trpiteľov. Harabin svojou enormnou pro-židovskou činnosťou prispel k tomu zaviazať Slovensko k židovskej „super-dogme“ o „holokauste“ a pokúsil sa nasilu podriadiť všetkých, aby nasledovali túto „super-dogmu“ pod hrozbou väzenia. Toto je vlastizrada. Slovensko sa stalo aj vďaka nemu židmi okupovaným územím. A tento človek má ešte tú drzosť povedať, že je jediný národný kandidát? Aká nehorázna a poburujúca lož! Dokonca tento človek bol i politickým lídrom strany s názvom ‚Vlasť‘. Celé zlé, a celé naruby.

Vďaka protiústavnému zákonu, ktorý ide proti slobode prejavu v oblasti politických práv, nemôžem otvorene povedať, že popieram alebo spochybňujem „holokaust“. Ďalej chcem prejsť k tomu, ako zradca Ústavy, Slovákov a štátu, obhajca židovského vierovyznania Štefan Harabin, sa snažil vyhovoriť z toho, že sa zapredáva a poklonkuje židom, tým, že argumentoval, že on chcel len zakomponovať do trestného zákona aj genocídu arménov:

Slobodný Vysielač, relácia „S Harabinom o práve“, relácia č. 72, čas 24:03+: „ … vedel som, že to bude ťažká cesta [zakomponovať trestnosť popierania genocídy arménov], no tak som filištínskym [/prefíkaným] spôsobom predostieral návrh novely ako ustanovenia o popieraní holokaustu, s tým, že sa tam zvyšujú trestné sadzby. Vskutočnosti sa sadzba, ktorá bola 0 [slovom nula] až na 2 roky, sa zvýšila, že spodná hranica sa dala na 6 mesiacov a horná ostala. Čiže tá sadzba 0 na 2 roky sa zmenila [na] od 6 mesiacov na dva roky, čo z praktického hladiska nemá absolútne žiadny význam; a práve pod tým symbolom zvyšovania tresnej sadzby prešla aj novela, kde do skutkovej podstaty sa zakomponovala genocída arménov; a o toto mi vskutočnosti išlo; to sme aj dosiahli… No takže toto je otázka popierania holkaustu; toto je skutočná pravda o tom.“

Agentúra SITA: „Harabin povedal, že bol vždy za sprísnenie trestov, ak niekto popiera holokaust. „Ja navrhujem sprísniť trestanie,“ “

Štefan Harabin (reportáž TA3): „ … keďže ani potieranie holkaustu nebude trestné, tak to je skutočne iba na úsmev.“

 

Štefan Harabin takisto povedal:

Štefan Harabin, NR SR, r. 2008: „Pán Lipšic, ste klamár… Okrem iného nemáte úctu k miliónom obetiam holokaustu. Mám tu jeden dôkaz od rodákov žijúcich v Izraeli. Žiadajú vás, aby ste pre svoje politické zviditeľnenie už nikdy nepošpinili pamiatku obetí holokaustu, keď dáte slobodu bláznom, ktorí dokážu tieto obete spochybniť. Minule ste v jednej relácii uviedli, že vaša rodina je pre vás svätá, keď sa niekto dotkol vašej manželky. Nuž odkaz Izraela. Ak je vám vaša rodina naozaj posvätná, zistite si niečo o svojom pôvode a buďte na neho hrdý. Čo sa hanbíte za svojich predkov a ich vierovyznanie? (…) Ale verte mi, vaše politikárčenie na úkor obetí holokaustu je hyenizmus. A to je skutočne medzinárodná hanba pre Slovenskú republiku. Pripomínate mi správanie niektorých nacistov, ktorí mali židovských predkov a dokázali sa podieľať na vraždení nevinných detí, žien, starcov v koncentračných táboroch, len aby dokázali vernosť fašizmu.“

Komentár: K prvému treba povedať, že nikto nespochybňuje, že Turci masovo vyvraždili Arménov, reč je o židovskom „holokauste“. Harabin dostal z jeho pohľadu nepríjemnu otázku v Slobodnom Vysielači a snažil sa z nej vyhovoriť, výhovorkou, že mu vskutočnosti šlo o zavedenie zákona na obmedzenie popierania genocídy arménov, lebo sa mu to v tej chvíli hodilo a chcel si nakloniť viac poslucháčov Slobodného Vysielača a nevyznieť zle. Avšak, nie je pravda, že jeho motivácia bola o zavedení zákazu popierania genocídy arménov. Tak ako viackrát hovoril a ako vidno aj z toho druhého, tak Harabinovi šlo o zavedenie tresnosti popierania židovského „holokaustu“, a to o tých Arménoch použil v danej chvíli ako zásterku, ktorú doteraz používa. Pravda je, že je prožidovský, tak ako i ostatné výroky vyššie potvrdzujú.

Ďalej, „hrdý“ židovský obhajovateľ Harabin povedal to, že či vám bude hroziť 0 rokov za mrežami alebo 6 mesiacov nemá z praktického hladiska absolútne žiadny význam. Harabin, vy démonicky klamár! To je tak poburujúca a do oči bijúca lož. Harabin, vyberte si, že či by ste bol za mrežami 0 dní alebo pol roka, a skúste povedať, že ten rozdiel nemá z praktického hladiska význam, vy klamár.
Ako je možné, že sa mu darí takto okato klamať? Pretože to je diabol, preto! On je diabol! Dôvod prečo sa mu darí tak klamať je aj preto, že ľudia nie sú pozorní, nemajú dostatok milostí od Boha a nezvažujú hovorené slová pozorne. Druhá vec, ľudia sa s veľkou obtiažou a námahou (s veľkým prispením vlastizradcu Harabina), dostávajú na Slovensku k faktom o židovskom „holokauste“. Ľudom to je neustále, a dokonca na školách povinne, vtláčané do hláv. Ďalej, ľudia musia rozumieť tomu, že Diabol sa častokrát snaží vsunúť lož priamo do tváre, a popritom využíva svoje figúrky, aby svoje obete oklamali, niekedy náročným, niekedy prešpekulovaným zložitým jazykom a obklukami, tak aby zahmhlievali pravdu a zmiatli nepozorných, zatiaľ čo Boh necháva dvere otvorené pre odhalenie pravdy pre pozorných a tých čo bdia.


Ďalšie jeho klamstvá, jeho arogancia a pýcha

Klamstvo Harabina

Štefan Harabin v r. 2008 povedal Lipšicovi „pôjdeš do basy, ty hajzel“, následne, keď dostal priamu otázku, tak klamal všetkým do očí:

[Prepis z Národnej rady, r. 2008:]

P. Hrušovský, poslanec

Pán podpredseda, odznelo tu jedno vyjadrenie, na ktoré by som chcel počuť pravdivú odpoveď, či v tejto rokovacej sále, naozaj odznelo. Pán minister Harabin, predkladateľovi návrhu, pred pár minútami, osobne povedal, „Pôjdeš do basy, ty hajzel.“ Chcem počuť teraz, či sú tieto slová naozaj pravdivé a či tu odzneli, v tejto rokovacej sále, od obidvoch. Tak od pána predkladateľa, pána poslanca Lipšica, ako aj pána ministra Harabina. Ak sa to stalo, pán podpredseda, žiadam, aby bola prerušená schôdza Národnej rady a okamžite zvolané poslanecké grémium.


Š. Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR

Vážený pán predsedajúci, ja skutočne neviem, čo mám povedať. Pozrite, schôdza sa uberá tým spôsobom, že jasne vychádza najavo aké podvrhy a falzifikáty pán Lipšic tu prezentuje. No, tak chce prerušiť priebeh tejto schôdze a zase si vymýšľa. Veď to je ako, veď to je len marketingový ťah. Veď už ako exhibicionistu ho predsa všetci poznáme. Ja jednoducho na exhibicionistu, pán predseda ešte vy ste sa znížil na taký exhibicionizmus, že s pánom poslancom Lipšicom tu dohadujete spôsob ako zase podsunúť poslancom exhibicionistickú vložku.Pán predseda Hrušovský, ja som si o vás myslel, že ako vy trošku inú úroveň máte.

Smrteľný hriech, klamstvo. Harabin na priamu otázku poslanca Hrušovského na pôde parlamentu pred všetkými zareagoval hrubým klamstvom. Tento človek nemá žiaden problém klamať verejne do očí. Až potom sa priznal, že to Lipšicovi povedal, keď ho usvedčil videozáznam a za svoje slová sa ospravedlnil.

Jeho pýcha a arogancia

Harabin častokrát hovorí o sebe, že má vždy pravdu, a častokrát dáva provokatívne otázku, že či „už niekedy povedal Harabin nepravdu?“. Toto je jeho pýcha a arogancia.

Teraz robí Štefan Harabin aj dobré veci, áno, urobil aj niektoré dobré veci, ako to, že bojuje proti covid diktatúre a pomáha právne brániť sa proti bezbožnej vláde, ale v poslednom zúčtovaní mu to nebude platné, keď nebude katolíkom. Nebude na tom vôbec záležať, keď bude horieť v pekle naveky. Za tento článok by mi mal byť inak Harabin vďačný, lebo nie je nič horšie než peklo, a tam neomylne smeruje.

Oheň – Wikipédia

Samozrejme si želám, aby konvertoval na katolícku vieru, aby prestal cudzoložiť, aby sa kajal a aby zjednal nápravu, no pre dobro veci musí byť tento kacír a žido-bolševický vlastizradca odhalený. Harabin je odpadlík a kacír, to nie je otázka, to je fakt. Harabin je Bolševik, to nie je otázka, to je fakt. Harabin je vlastizradca a lokaj židov, ktorý zapredal Slovensko židom a obmedzuje slobodu prejavu a prezentovanie faktov s pravdivým záverom, to nie je otázka, to je fakt. V tomto článku bolo dokázané, že Harabin je kacír, vlastizradca, bolševik, cudzoložník, klamár, namyslenec a podvodník. Kto ho bude nazývať kresťanom, napriek tomu, že vie o faktoch, je odpadlík a klamár.

Buďte opatrní a modlite sa Ruženec každý deň.

Kristian Keller
Sedesvakantista

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Prehľad článkov (index) blogu sedevacantista

22.05.2022

Aktualizované 22.05.2022 Prehľad článkov – index – sedevacantista (Svätý Tomáš Akvinský, úvodný obrázok, zdroj: verejne dostupné) Toto je krátky index článkov, ktoré som uverejnil za posledné dva roky na tomto blogu. Uvádzam len tie články, ktoré si myslím, že sú dôležité. Viac dôležitejších článkov, teologických článkov, ale aj postup ako sa stať [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

polícia praha policie

V parku v Prahe našli tri mŕtve osoby

26.11.2022 19:50

Tri mŕtve osoby našli v sobotu okoloidúci pri cyklochodníku v parku na ulici K Sedlišti v pražskej štvrti Čakovice.

rusko, vojna, ukrajina, summit

Na výročie stalinského hladomoru Ukrajina spustila program na vývoz obilia do chudobných krajín Afriky a Ázie

26.11.2022 17:26

Medzinárodný program má zabezpečiť dodávky ukrajinského obilia do najchudobnejších krajín.

Zuzana Čaputová, spojené voľby

Prezidentka Čaputová sa zapojila do prípravy balíčkov v sociálnej výdajni v Bratislave

26.11.2022 16:52

Hlava štátu tiež darovala potraviny a hygienické potreby.

Bielorusko, minister zahraničných vecí, Vladimir Makei, Uladzimir Makej

Bieloruský minister zahraničných vecí Makej náhle zomrel

26.11.2022 16:47

V pondelok sa mal stretnúť so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 154249x
Priemerná čítanosť článkov: 2448x

Autor blogu