Založ si blog

Rodičia musia robiť domáce vzdelávanie

1.Časť
Rodičia by mali robiť domáce vzdelávanie a nemali by posielať svoje deti do štátnych škôl, a ani do [čítaj: tzv.] „Cirkevných“ škôl. Žial, mnoho takých „Cirkevných“ škôl sú plne infiltrované pohanizmom Druhovatikánskej sekty, proticirkvi posledných dní. Na stránke domacaskola.sk sa rodičia dozvedia technické veci ako robiť domáce vzdelávanie. Pozrite si ju, ak máte deti v predškolskom alebo školskom veku.

Prežívame Veľké odpadnutie, kde z Ríma operuje sekta II. vatikánskeho koncilu, ktorá zajala budovy patriace Katolíckej Cirkvi. Boh toto necháva dopustiť ako ultimátny trest za hriechy ľudstva a celkovú bezbožnosť a odpadlíctvo vo svete. Táto sekta II. vatikánskeho koncilu, sekta odpadlíctva, ktorá je popísaná v proroctvách ako Smilnica Babylonská je hlavným nepriateľom Ježiša Krista a Katolíckej Cirkvi. Pozrite si prečo antipápeži a hierarchia nie sú kresťania a čo musí človek pre záchranu svojej duše urobiť v tomto čase na stránke vatikankatolicky.com. Ľudia by sa mali takisto modliť denne Ruženec (15 dekád, ak sa dá) a modlitbu Zdravas Mária pravidelne.

Mnoho rodičov si to z vlastnej chyby neuvedomuje, no v ich moci je nedávať svoje deti do škôl, kde sú ich deti vystavované strate duše. Mimo to, že dievčatá s chlapcami nesmú byť podľa katolíckeho učenia spolu, a ďalej podľa iného katolíckeho učenia rodičia nesmú dávať svoje deti do nekatolíckych škôl, tak by mala rodičov ešte viac presvedčiť (v tom aby do škol svoje deti nedávali) skutočnosť, že na školách deti učia sexuálnu výchovu, rôzne kacírstva, mnohé liberalizmy, nebiblickú teóriu evolúcie (v podstate uctievanie prachu) a takisto mnoho lží z histórie. Rodičia páchajú ťažký hriech ak dávajú svoje deti do škôl. Rozpráva o tom i tradičný katolícky kláštor:

Istá matka sa Kláštoru Najsvätejšej Rodiny pýtala v roku 2004: “ … moja dcéra, ktorá ma Aspergerov syndróm, bola vzdelávaná doma od svojej prvej triedy. Čoskoro bude na strednej škole a ona veľmi chce navštíviť skutočnú školu. Jediná škola s programom pre špeciálne deti je Katolícka stredná škola pod záštitou úradníkov Druhovatikánskej Cirkvi… Páchala by som hriech, kebyže ju tam pošlem pre akademicke a spoločenské výhody?“

Odpoveď: „[Kláštor Najsvätejšej Rodiny:] Naneštastie, nemali by ste poslať vaše dieťa do Druhovatikánskej školy, a my veríme, že by to bol smrteľný hriech, keďže jej duša by bola umiestnená do veľkého rizika kvôli pohanskému ovplyvňovaniu od Novus Ordo [čítaj: tzv.] „katolíkov“, nehovoriac o odpadlíctve školy samotnej. Jej šance zachrániť si svoju dušu v takom prostredí by boli veľmi, veľmi mizivé. Takže bude bez pochybností lepšie pre ňu ak nepôjde, a vy by ste ju nemali poslať. Mali by ste pokračovať ju vyučovať doma.“ (Zdroj: vaticancatholic.com)

Nasledovné je z článku od Brata Petra a Brata Michala Dimondových, kde popisujú úplny rozklad katolíckeho školského systému. Z článku, s názvom
Žalostný stav [čítaj: ‚tzv.‘ alebo ‚v úvodzovkách‘] „katolíckych“ základných a stredných škôl“ z januára 2007, píšu:

Od Druhovatikánskej revolúcie, pôvodne katolícky školský systém bol zrovnaný so zemou. Aj mnohí podporovatelia Druhovatikánskej/Novus Ordo [čítaj: tzv.] „Cirkve“, ktorí zo seba spravili tvrdých obhajcov antipápežov, ktorých sme odhalili v predošlých sekciách, boli donútení v húfoch opustiť Novus Ordo „katolícky“ školský systém. Heréza a nemorálnosť „katolíckeho“ školského systému dovoľuje človeku povedať, že nie je katolícky, leda ak tak názov sám o sebe. Hlavným problémom z pomedzi viacerých je sexuálna výchova.

Pápež Pius XI. zavrhol sexuálnu výchovu. Počas toho poukázal, že to nie je neznalosťou tých vecí, čo vedie k hriechu v tomto prípade, ale miesto toho vystavenie sa takým pokušeniam.

[Bratia Dimondoví úvadzajú výrok pápeža:] Pápež Pius XI., Divini illius magistri, 31. dec. 1931: „Ale o mnoho viac škodlivé sú tie názory a učenia súvisiace s nasledovaním prírody absolútne ako navigátorku. Títo vchádzajú na istú fázu v ľudskom vzdelaní, ktoré je plné ťažkostí, menovite, to, čo má dočinenia s morálnou integritou a cudnosťou. Lebo tu a tam veľké množstvo hlupácky a nebezpečne držia a razia metódu vzdelania, ktorá je nechutne nazývana „sexuálna“, keďže oni hlupácky cítia, že môžu len prirodzeným spôsobom, po ominutí všetkej náboženskej a pobožnej pomoci, varovať mladých proti zmyselnosti a excesu, tým, že ich všetkých iniciujú [/podnecujú] a inštruujú, bez rozdieľu na pohlavie, dokonca verejne, v hazardných doktrínach; a čo je horšie, vystavovaním ich predčasne príležitostiam, aby ich mysle, ktoré si navykli, jak oni hovoria, mohli rásť zocelené do nebezpečnej puberty.

„Ale v tomto takéto osoby závažne chybia, lebo neberú v ohľad tú vrodenú slabosť ľudskej prirodzenosti a ten zákon zasadený v naších končatinách, ktorý, slovami apoštola Pavla, „bojuje proti zákonu mojej mysle“ (Rim 7:23); a mimochodom, oni bezhlavo odmietajú, čo sme sa naučili z dennej praxe, že mladí ľudia viac než ostatní upadajú do nechutných činov, nie až tak kvôli nedokonalému poznaniu rozumu, ale kvôli vôli vystavenej lákadlám a nepodoprenej božskou pomocou.“

V jasnom rozpore s týmto učením, sú sexuálne edukačné programy, včetne vizuálnych, zavedené vo všetkých [v úvodz.] „katolíckych školách“, a teda ničia nevinnosť katolíckych detí od ich najútlejšieho veku. V skutočnosti, bolo by to hrozne slabé konštatovanie nazvať tieto programy iba „sexuálna výchova“. O mnoho lepšie sú označené [ako] „sexuálne iniciovanie“ alebo indoktrinácia v špine. … jedna matka, ktorej dieťa dostalo túto „sexuálnu výchovu“ v „katolíckej“ škole, vyjadrila jej pohoršenie [tzv.] „biskupovi“, ale bezúspešne:

[Citujú horeuvedenú matku:] „Posledné dva mesiace boli nočná mora. Verila som z počiatku, že bude ľahké zastaviť ten špinavý meteriál, aby sa učil na školách. Bola som si istá, že ak by akýkoľvek slušný človek nahliadol do toho materiálu, tak by boli tým zhnusení a zastavili by to okamžite. Bola som naivná si myslieť, že arcibiskup alebo jeho „vedúce špičky“ sa starali o vôbec niečo pre duše. Miesto toho, čo som našla, bol prvostupňový vyrovnávajúci súd, plný ľudí s mŕtvymi svedomiami a deformovanými rozsudkami—– „obielené hroby s mŕtvolnými kosťami.“ Každý rodič v tejto diecéze by mal byť zalarmovaný, že takýto ľudia boli osadení do riadiacej role starať sa a učiť nevinné a zraniteľné deti. Je to škandalózne!“

[Bratia Dimondoví pokračujú:] Pre ilustrovanie perverznosti tejto „sexuálnej výchovy“, je nevyhnutné odhaliť niektoré špecifiká. Ak sa nikdy nezmienia špecifiká, väčšina sa nikdy nedozvie, ako je situácia zlá v skutočnosti. V diecéze San Antonio, napr. kniha Rastenie v láske je používaná pre sexuálnu výchovu základoškolákov. Táto kniha je takisto používaná v diecézach po celej krajine. Sťažujúca sa matka poznamenala o tejto knihe:

[Cit.:] „Sexuológia začína v škôlke, kde sa deti učia správne názvy tela ako: penis, semeníky, prsia, vagína, zadok, análny otvor, čuranie a kadenie. Sú uvedení do myšlienky seba-ohmatávania sa (masturbácia) „Pre pohodlie a pôžitkový pocit.“ Každý rok program poznáva sexuálne aktivity viac intenzívne opakovaním si časti tela a postupujúc k ‚ako na to‘ inštrukciam, vrátane francúzkeho bozkávania sa, predohry, orgazmy, orálny a análny sex. Keď to nie je dostatočne zlé, Rastenie v láske učí o sexuálnych hračkách (robertkovia a vybrátory) a o sadisme a o masochizme.“

(…) [Bratia Dimondoví:] Hovoríme tu o úplnom démonickom ovládnutí: samotné vzdelanie podávané v „katolíckych“ školách podnecuje tých najmladších, aby páchali smrtelné hriechy (ako masturbáciu), čo ich pošle naveky do pekla!

[Cit:] Matúš 18:6: „Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.“

Vo svetle vyšie zmienenej situácie, nie je prekvapením, že základna katolícka dogma a morálka sú [obe] odmietnuté alebo takmer úplne ignorované „katolíkmi“, ktorí vychádzajú z týchto škôl. Nemorálnosť, nemravné obliekanie sa a indiferentnosť [/nerobenie rozdieľu medzi náboženstvami] sú prebujnené, a v mnohých spôsoboch Novus Ordo „katolíci“ sú tak zlí jak alebo [ba] horší, než pohania. Napr., takmer všetky „katolícke“ stredné školy hostia stužkové a bály, ktoré zahrňujú rap, rock a heavy metalovú muziku – tak ako aj vyzývave obliekanie sa a tancovanie. Nie je ta žiadna averzia voči modernej kultúre a svetským oslavám, o ktorých sv. Písmo a tradičná katolícka viera učí, že sú v protiklade s cestami Boha. Miesto toho tu je zjednotenie pohanskej kultúry a Novus Ordo školského systému. Keďže toto je opačné, čo skutočná katolícka náuka zdeľuje, ukazuje to znova, že Novus Ordo školský systém postráda pravú katolícku vieru.

Pápež Lev XIII., Exeunte iam anno (#10), 25. dec. 1888: „Teraz však, celá podstata kresťanského života je odmietnúť skazenosť  sveta a byť neustále proti akémukoľvek oddávaniu sa v ňom…“ [,citujú duchovní bratia, a ďalej pokračujú:]

Ľudia prejdú skrze štyri roky „katolíckej“ strednej školy, bez toho, aby boli naučení koncept smrteľného hriechu. Ako vyššie zmienená matka poznamenala, „Je skutočná tragédia, že v dnešných katolíckych školách dokážu deti odrecitovať litánie sexuálnych časti tela, ale nevedia odrecitovať Pánových Desať Prikázaní.“ (…)

Obe v Amerike a v zahraničí, post-druhovatikánsky „katolícky“ školský systém je plný náboženskej bezrozdielnosti/náboženského nerobenia rozdieľu [angl. religious indifferentism] a oslavy falošných náboženstiev. Napríklad, Holy Roodská Rímskokatolícka základna škola v Južnom Yorkshire, Anglicko – schválená diecézou Hallam – usporiadala Sikhsky [pozn.: Sikhovia sú Hinduisti] a Židovský deň, aby oslávili tieto falošné náboženstvá.

 


Židovský deň na Holy Roodskej „Katolíckej“ základnej škole. (Zdroj oboch obrázkov: vaticancatholic.com)

Toto je tak zlomyselné a tak smutné: oni obracajú tieto deti na odpadlíkov.

[Poznámka: keď si nájdete na stránku Holy Roodskej „Katolíckej“ základnej školy teraz, tak tam uvidíte dúhový motív na podporu gayov a lesieb.]

Post-druhovatikánsky „katolícky“ školský systém je úplný výsmech, a možno jediný dôvod prečo stále má i trochu rešpektu, čoby „katolícky“ od moderného sveta, je kvôli ich atlétickym programom. „Katolícke ligy“… určite nevynikajú vo formovaní ľudí v katolíckej viere, ktorá je postrádajúca. (…)

[O poklese katolíckych školákov]

Štatistiky poklesu v USA… [Bratia citujú townhall.com:] „Katolícke školy. Takmer polovica všetkých katolíckych stredných škôl v Spojených štátoch bolo zatvorených od 1965.  Základné školy utrpeli dokonca väčši prepad… číslo detí kleslo pod 2 milióny — z 4,5 milóna. Aj keď číslo amerických katolíkov stúpol o 20 miliónov od 1965-ého, Johnsové štatistiký ukazujú, že sila katolíckeho presvedčenia a pobožnosť k viere nie je to, čo to bývalo.“

[Bratia hovoria:] Keď berieme do úvahu tieto čísla, človek musí mať na pamäti, že populácia hlásiacich sa katolíkov stúpla o 20 miliónov od r. 1965. Teda, ak by číslo katolíckych školákov zostalo také isté od r. 1965, to by reprezentovalo samo o sebe veľký neúspech. Ale keď sa zamyslíme, že nielen to, že číslo neostalo rovnaké, ale že takmer polovica katolíckych stredných škôl sa zavrela a že návštevnosť základných škôl klesla o 2,5 milióna, toto reprezenutje katastrofickú krízu a pevne usadený duchovný rozklad. Je to všetko spojené s tým, čo sme preberali a odhalili v prvej časti tejto knihy: [spojené s] Druhovatikánskými antipápežmi, Novou Omšou a Druhovatikánskym odpadlíctvom“  (Článok aj so zdrojmi nájdete v tomto odkaze.)

Čítaj aj: Biblia učí, že málo ľudí je spasených

2.časť
Slovensko:
na fotke nižšie je manželský pár, ktorý pokrstili svoje dieťa v gréckokatolíckom kostole. Fotka je z instagramu. Žena sa i tam obliekla vyzývavo s holým dekoltom. Je poburujúce, že ju vôbec vpustili do kostola. No ukáže sa to ešte horšie.

Zdroj: instagram @daniela_n.t

Toto je ten istý pohanský satanistický pár, kde arogantne ukazujú do kamery diablové rohy. Preklad: „Manžel a manželka (a manželka vedie instagram Grécko-katolíckej univerzity [oprava: má byť fakulty], bez vtipu)“. (Zdroj: instagram doantrong)Obrázok prvý a tretí je z oficiálnej instagramovej stránky Gréckokatolíckej teologickej fakulty z univerzity v Prešove,
druhý obrázok je z instagramu Daniely, ktorá repostla z tej stránky.

Daniela, administrátorka oficiálnej facebookovej a instagramovej stránky Gréckokatolíckej teologickej fakulty, propaguje na instagrame démonicku mytológiu o „Vode života“, ktorú strážia démoni (satanizmus), ale Ježiš Kristus hovorí:

„(Jn 4:10-14) Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: “Daj sa mi napiť,” ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“

Na sociálnej sieti instagram existuje vyššie zmienená skupina s názvom ‚Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove‘ (@gtfunipo), ktorej adminom je i táto pohanská žena, Daniela. Mám to potvrdené. Celý instagram tejto skupiny propaguje otvorene pohanstvo. Na tejto stránke je želanie moslimom k ich sviatku Ramadánu, „Eid Mubarak“ (znamená „požehnaný festival“) – toto je ale totálne odpadlíctvo – ďalej, bolo tam i nazývanie Dalai Lámu slovami „vaša svätosť“ (odpadlíctvo), a je tam neustála snaha o miešanie pohanstva s kresťanstvom, tak ako ste mohli vidieť vyššie. Toto nie je nič iné než démonicky atak a satanizmus. Otec Peter Tirpák je duchovný správca GTF, ktorý robí každoročne „duchovné obnovy“ s učiteľmi tejto fakulty!  Arcibiskupský odpadlícky úrad pod pohanom a notorickým heretikom antipápežom Františkom od tohto chce dávať alibistický ruky preč. Toto je ďalšie do oči bijúce pohanstvo: to len dokazuje viac, že žijeme v posledných dňoch sveta, v čase Veľkého odpadnutia, ktoré bolo prorokované.

Pozor, aj na slovensku je takisto zavedená sexuálna výchova. Dávajte si pozor, aby ste neprišli do kontaktu s perverzným učiteľom. Ak je učiteľ za sexuálnu výchovu, tak sa mu vyhnite. Ak nenájdete možnosť vychovať svoje dieťa na Slovensku, tak je možné zvážiť i emigrovanie do inej krajiny. Takto musia robiť napríklad Nemci, u ktorých je domáce vzdelávanie trestné. To isté platí aj o Slovákoch žijúcich v Nemecku: musia skrátka emigrovať.

Denník sme obhajuje pedofíliu. (Zdroj: facebook sme.sk.)

Štátne orgány, polícia a doslova zbabelá prokuratúra na celom Slovensku, nezasiahli proti denníku sme, ktorý propagoval pedofíliu. Tento časopis sa rozdával aj do škôl a žiaden prokurátor nezasiahol proti denníku sme, aby chránil mravnú výchovu mládeže. Tieto šialené liberálne špiny, spolu aj s Denníkom N (ktorý propaguje prezmenu sexuálnu výchovu) sú žumpy toho najhoršieho, čo existuje. Aj preto je Slovensko tam, kde je, na úplnom morálnom dne. Ľudia rozmýšlajú či voliť Bolševického globalistu natreného na zeleno alebo staro-Bolševika Fica s Blahom. Predseda parlamentu je kasanovský úchyl, čo si posielal sexuálne správy s transexuálom! Nasledovné je z repertoáru odpadlíka „farára“ Mariána Kuffu. „Otec“ Kuffa otvorene hovoril v istej „kázni“, že mu ako malému chlapcovi na sebe dávala názornú sexuálnu výchovu jeho mama počas dojčenia ‒ odkaz ‒ to, čo tam v odkaze hovorí, je tak zvrátené a ohavné, že k tomu nie sú azda ani slová.

Čítaj aj: „Otec“ Marián Kuffa odhalený (odkaz na článok)

(Zdroj: postoj.) „Otec“ Kuffa otvorene hovorí, že dáva krížik ženám počas dojčenia, a predstavuje si pritom svoju matku, ktorá na ňom spravila názornú sexuálnu výchovu, keď bol malý chlapec. To je tak zvrátene a ohavné, že k tomu takmer nie sú slová.

Bože, zmiluj sa nad Slovenskom. Modlite sa denne Ruženec a Zdravas Mária pravidelne, odkaz nájdete tuná (klikni).

3. časť
Veľké odpadlíctvo je vidno aj na nasledujúcich obrázkoch.

[Dôležitá poznámka: Katolícka Cirkev existuje, no je stenčená do malého zostatku verných, ktorí sú verní katolíckym dogmám a náuke. Pre viac, pozrite si stránku Kláštoru Najsvätejšej Rodiny (katolíckeho kláštora) v Slovenčine: vatikankatolicky.com.]

 

Antipápež František, vodca revolučnej anti-Cirkvi posledných dni (nie Katolíckej Cirkvi), prorokovanej Smilnice Babylonskej, „žehná“ nahú pohanskú modlu Pačamamu – odpadlíctvo. Je stav sedevacante = pápežsky stolec je voľný. (Zdroj: vatikankatolicky.com)

Čítaj aj: Eliáš Dohnal a Pavol Pakoš sú Husiti

 

May be an image of 1 person and standingAntipápež Ján Pavol II. usporiadava „liturgiu“ s pohanmi v Bazilike sv. Petra. (Zdroj koláže: Kristian Keller – facebook, originál obrázky: vaticancatholic.com.)

 

 


Antipápež Ján Pavol II. pije nápoj z vyžmýkanej špongie, ktorý bol obetovaný démonom – odpadlíctvo. Zdroj: gloria.tv (odkaz).


Žalm 96:5 − „lebo všetci bôžikovia pohanov sú diabli…“

1. list Korinťanom 10:19-20 – Ale to, čo obetujú pohania, obetujú démonom, a nie Bohu.“

1. list Korinťanom 10:21 –Nemôžete piť kalich Pánov i kalich démonov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole i na stole démonov.“

 


Antipápež Ján Pavol II. dostáva na čelo pohanský znak uctievačov Shivy (od Hinduistky) – odpadlíctvo. (Zdroj: vatikankatolicky.com.)

 


Antipápež Ján Pavol II. bozkáva korán – odpadlíctvo. (Zdroj: Associated Press.)

 

 

Nesvätá pohanka a odpadlíčka Matka Tereza, ktorá bola „kanonizovaná“ antipápežmi sa modlí k Budhovi – odpadlíctvo. (Zdroj: vaticancatholic.com.)

 

Antipápež Benedikt XVI. pochoduje s pohanmi počas ich tanečného rituálu – odpadlíctvo. (Zdroj: mostholyfamilymonastery.com.)

Antipápež Benedikt XVI. dostáva znak na čelo od pohana – odpadlíctvo. (Zdroj: Associated Press)

Ľudia, ktorí ešte spíte: otvorte si oči. Mimo Cirkvi nieto spása, a pre záchranu duše musí človek vyznávať pravú katolícku vieru. Kto tvrdošijne obhajuje antipápežov po II. vatikánskom koncile, t. j. tí, ktorí vedia o ich kacírstvach a vedia, že strata viery je spojená so stratou úradu (tak ako stanovuje katolícke učenie), nemajú katolícku vieru. Pozrite si viac v nasledovnom odkaze: Katolícka Cirkev učí, že heretik by prestal byť pápežom a že heretik by nemohol byť platne zvoleným pápežom.

Kristián Keller
Sedesvakantista

Vladyka Milan propaguje pravoslávie

12.06.2021

Vladyka Milan Chautur sa hrá na gréckokatolíckeho biskupa, dokonca šéfa grékokatolíkov v košickej oblasti, no nie je katolíkom. V nasledovnom ukážem, že Chautur je zanietený obhajca pravoslávnych. Pôvodne dlhý článok o Chauturovi vám odporúčam si pozrieť v nasledovnom odkaze. Pravoslávie nie je kresťanstvo. Členovia pravoslávia sú v rozkole/schizme s Katolíckou [...]

Vladyka Milan nie je katolík (krátka verzia)

10.06.2021

Vladyka Milan je právoplatne konsekrovaný biskup vo východom obrade. Je známy tým, že vedie na facebooku internetovú „poradňu“ s názvom ‚Vladyka Milan odpovedá‘. V tomto krátkom článku bez najmenších pochybností dokážem, že Milan Chautur, hoc sa hrá na katolíckeho biskupa (a to dokonca vedúceho katolíckeho biskupa), tak nie je katolíckym biskupom. [...]

Vladyka Milan nie je katolík

10.06.2021

„Týmto, ktorí si neprajú priateľstvo s Bohom, sa On nevnucuje, lež ich rešpektuje, ale toto je vlastne ich večná smrť.“ (Milan Chautur, Veľký piatok, 2. apríl 2021) Krátky komentár: Toto je rúhanie sa proti Bohu a úplne odmietnutie základnej božiej spravodlivosti. Toto je od Diabla! Boh nerešpektuje, nemá úctu, pre tých, čo ho odmietajú, ale opovrhuje nimi. Boh [...]

Biden kráľovná alžbeta

Alžbeta II. privítala na hrade Windsor Bidena s manželkou

13.06.2021 21:09, aktualizované: 21:24

Šéf Bieleho domu Joe Biden na stretnutie s kráľovnou odcestoval po skončení summitu G7.

Izrael Naftali Bennett

Izraelskí poslanci schválili novú vládu. Netanjahuova éra sa skončila

13.06.2021 20:46

Poslanci izraelského parlamentu vyjadrili dôveru novej koaličnej vláde premiéra Naftaliho Bennetta zloženej z ôsmich strán.

rusko sibír požiar dym

Sibír a Ďaleký východ zasiahli rozsiahle lesné požiare

13.06.2021 19:18

Ruskí hasiči bojujú s požiarmi, ktoré horia na ploche vyše 550 kilometrov štvorcových.

Británia EÚ USA G7 summit Biden johnson

Lídri G7 sa dohodli na vakcínach pre chudobné krajiny, kritizovali Rusko a Čínu

13.06.2021 18:38

Lídri G7 predstavili po summite spoločné riešenia súvisiace s vakcínami, čínskou ekonomikou, klimatickou krízou či globálnou daňou pre nadnárodné spoločnosti.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 47309x
Priemerná čítanosť článkov: 1690x

Autor blogu

Kategórie