Založ si blog

„Otec“ Marián Kuffa – heretik

Predslov:

Anglicky hovoriaci je imperatívne, aby ste si pozreli vaticancatholic.com, je dostupný i v Nemčine, Španielčine, portugalsky, a v niektorých ďalších jazykoch. Tak isto odporúčam, aby ste sledovali tento kanál/blog, zaujímali sa a modlili sa denne 15 dekád Ruženca – odkaz tu. Neodporúčam tento portál, ani ostatné portály, kde je prezentovaná nahota, sexuálna výchova, joga, a podobne.

Pre spásu duše, musíte byť tradičný Katolík a veriť v tradičné dogmy Katolíckej Cirkve. Musíte odmietnúť ekumenizmus. Tak isto musíte okamžite prestať chodiť na Novú Omšu, to jest na „Omšu“ Novus Ordo v západnom rituály, musíte prestať chodiť na Nedeľné a Sobotné kázania celkovo v sekte II. vatikánskeho koncilu, lebo hrozí, že kňaz bude dávať kázeň. Žiaľ väčšina kňazov aj v Byzantskom Rituáli sú heretici. Prežívame Veľké Odpadnutie. Toto bolo prorokované.

Naša Pání z La Salette, 1846: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom antikrista.“

Toto sa nemá stať. Toto sa už stalo, úradovaním Jána Pavla II  a  antipápežov po II. vatikánskom koncile. Teraz žijeme vo Veľkom Odpadnutí, sme takmer na jeho konci.
Ak potrebujete pomoc s tým, kde pristupovať ku sviatostiam, napíšte do súkromnej správy. Vyhýbajte sa nadmernému komentovaniu, bičovaniu vášni, modlite sa o obnovenie viery, a o dar pokory. Nerobte unáhlené závery bez vedomostí.

 

Heretik – (definícia) je pokrstený človek, ktorý odmieta dogmu Katolíckej Cirkve. Heretici sú automaticky exkomunikovaný z Cirkve (ipso facto), bez deklarácie pre odmietnutie autoritatívneho učenia Viery.

 

Ak ste ešte nepochopili čo sa deje, pozrite si predchodzie články:

Dôležitý článok, (klikni pre zobrazenie):
Ekumenický antipápeži, výroky

Pozrite si tak isto tento dôležitý článok:
Pápež Nemôže byť heretik

 

 

Odpadlíctvo a herézy „Otca“ Mariána Kuffu

 

V článku sa objaví viacero herezí (bludov), protestantizmov a odpadlíctva „Otca“ Mariána Kuffu. Začať možno od jeho najhoršieho a najviac zosumarizovaného odpadlíctva.

1.) Najviac zosumarizované odpadlíctvo Mariána Kuffu pokope, resp. dá sa nazvať: Kuffov pohansko-protestantský pohľad na svet v kocke.

Vypočujte si audio a pozrite si prepis.

Tu je audiozáznam odpadlíctva Mariána Kuffu, bez toho dead-metalového podmazu, ktorý je bežne dostupný na internete. Odkaz na audio (klini sem)

Prepis z vyššie zmienenej audionahrávky:

„Otec“ Marián Kuffa, na ekumenickom stretnutí: „Ste tu rôzneho náboženstva, vierovyznania. Není len jedna cesta Katolícka do neba, úprimní Evanjelici dostanú sa do neba, Česko-Bratský dostanú sa do neba, moslim dostane sa úprimný do neba, Žid dostane, úprimne neveriaci príde do neba. Kto úprimne hľadá, určite tam príde. Ja som Katolícky kňaz, a preto katolícky horský vodca na vrchol, ale sú aj iné cesty, dobré, čo do cieľa. Áno. Cieľ je dobrý, a teda tie cesty sú dobré, nehovorím že sú rovnako bezpečné, rovnako obťažné, ale sú dobré! Čiže úprimný človek žiaden sa nestratí, nebojte sa. Jeden tú istú bytosť nazýva Boh, druhy ju nazýva Jahve, ďalší Adonaj, ďalší Alah, ďalší príroda, iný vyšší princíp. Nazvi si to ako chcete.“

Komentár: Toto je čisté odpadlíctvo a apostáza. Je takmer neuveriteľné koľko bludov dokáže v priebehu minúty človek povedať, ale niet sa čomu čudovať, tomuto bezbožníkovi a náboženskému indifferentistovi. Možno hovoriť doslova o učňovi Jána Pavla II, najväčšieho indefferentistu a bezbožníka. Viac o antikristovskom odpadlíkovi Jánovi Pavlovi II v odkaze. Skorej než začnete reagovať, prosím prečítajte si to.
„Otec“ Marián Kuffa je falošný učiteľ, ktorý nemá absolútne žiadnu vieru v Boha Ježiša Krista a učenie Katolíckej Cirkve. „Otec“ Kuffa neverí v nevyhnutnosť Katolíckej viery pre spásu. Tvrdí bohorúhačsky, že Boh je príroda, Alah, Adonai, hovorí dajte si tam čo chcete, tvrdí že je úplne jedno či ste Žid, protestant, moslim, alebo uctievate prírodu ako pohan. Tvrdí, že neveriaci sa dostane do neba.  Hovorí, že existuje mnoho ciest do neba.
Toto je odpadlíctvo. V tomto verejnom prednese je mnoho herézii. Najprv však heréza, že je mnoho ciest do neba.

Učenie Katolíckej Cirkve, učenie tradičných Katolíckych pápežov ex cathedra:

Pápež Pius IX, Syllabus Moderných Bludov, dec. 8.,1864 – Propozícia 16: „Človek môže, praktikovaním akéhokoľvek vôbec možného náboženstva, nájsť cestu k večnej spáse, a prísť ku večnej spáse. – Zavrhnuté“

Pápež Leo XII, Ubi Primum (# 14), May 5, 1824: „Je nemožné, aby najpravdivejší Boh, ktorý je Pravda samotná, najlepší, najmúdrejší Poskytovateľ, a Darca pre dobrých ľudí, uznal všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré sú často nekonzistentné medzi sebou a protichodné,  a daroval odmeny ich členom… božskou vierou sa držíme jedného Pána, jednej viery, jedného krstu… Preto vyznávame, že nie je spása mimo Cirkev.

Pope Leo XIII, Satis Cognitum (# 13), June 29, 1896:
„Nemožno sa na vás pozerať, ako na niekoho, kto drží pravú Katolícku Vieru, ak neučíte, že viery Ríma sa musí pridŕžať“

Pápež Pius XII, Mystici Corporis (#22), jún 29.,1943: „V skutočnosti, len tí sú započítaní k členom Cirkve, ktorí dostali kúpeľ znovuzrodenia a vyznávajú pravú vieru.“

 

Ďalej. Hovoriť, že Boh je príroda je totálné rúhanie sa. Boh je nestvorený, Všemohúci a nie je viazaný na veci ktoré stvoril.

Učenie Vatikán I koncilu , 1868, Pápež Pius IX, Canons, 1. On God Creator of All Things:

„3. Keď niekto povie, že substancia, alebo esencia Boha, a tých všetkých vecí sú jedna a tá istá: nech je prekliaty.

4.Keď niekto povie:

že konečné veci, obe, hmotné a spirituálne, alebo aspoň nejakým množstvom spirituálné, sa prelialo z božskej substancie; alebo že božská substancia, sa predvedením a evolúciou samej seba stala všetkými vecami… …nech je prekliaty.“

Boh vytvoril všetky veci, vrátane prírody z ničoho. Učenie, že Boh je to čo vytvoril, učili heretici Manichejci. Heretici Manichejci verili, že ich  kňazi,  keď zjedli potravu, tak vydychovali božské častice. Manichejcov Sv. Tomáš Akvinský popísal, že sú horší od tých čo praktikuju pohanstvo a judaizmus.

Summa Theologica, Sv. Tomáš Akvinský, na otázku „Či neviera pohanov a modlárov je horšia, než (neviera) ostatného druhu?“:

„Odpovedám…  …dve veci možno brať ako nevieru. Jedna z týchto, je vo vzťahu ku viere: a z tohoto uhla pohľadu, ten čo vzdoruje viere, po tom čo ju prijal, hreší viac hrozivo proti viere, než ten čo vzdoruje bez toho, že by ju prijal…“

„Druhá vec, ktroú treba zohľadniť je neviera a rozvrat v otázkach viery. V tomto ohľade, keďže modlári chybia vo viacerých bodoch než Židia, a títo vo viac bodoch než heretici, neviera modlárov je hroznejšia než neviera Židov, a tá (neviera) Židov viac než heretikov, okrem prípadov, tých od Manichejcov, ktorí v otázkach viery, chybia viac než modlári robia. 

Sv. Augustín – Spovede (proti Manichejcom):

„Nevnímavo a kúsok po kúusku, bol som vedený do takých hlúposti, ako veriť, že figový strom plakal, keď bol oberaný, a že štava z matky stromu boli slzy. Napriek tomu, keď boli figy oberané, nie ním (Manichejcom), ale iného človeka zvrátenosťou, nejaký Manichejský svätý to mohol skonzumovať, spracovať v jeho žalúdku, a vydychovať to znova nazad vo forme anjelov.
V skutku, on v jeho  modlitbách by bezpochyby stonal a vydychoval von častice Boha, aj keď tieto častice najvyššieho a pravého Boha, by zostali naviazané na tú figu, pokiaľ by neboli oslobodené zubami a bruchom nejakého „vyvoleného svätého“. A naničhodník som bol, že som veril, že viac zľutovania sa malo ukázať  ovociu zeme než ku človeku, pre ktorého tieto ovocia boli vytvorené…“

 

2.) Podľa „O.“ M. Kuffu „bratia inoverci idú inou cestou do neba“.

Prehraj audio výsek: klikni sem pre odkaz.


M.Kuffa o tom, že inoverci sú bratia, a že sú na ceste do neba, audio výsek,
o. Marián Kuffa – Čo je zmyslom Tvojho života – 9.6.2017„: „Naši bratia inoverci, však, sú naši bratia a sestry. Nie sú zlí, len idú inou cestou, tiež do neba, však.“

Toto je jasná heréza. Ešte raz treba zopakovať učenie Cirkvi:

Pápež Pius IX, Syllabus Moderných Bludov, dec. 8.,1864 – Propozícia 16: „Človek môže, praktikovaním akéhokoľvek vôbec možného náboženstva, nájsť cestu k večnej spáse, a prísť ku večnej spáse. – Zavrhnuté“

Už sme raz počuli zmieňovanú lož proti viere, blud, že existuje mnoho iných ciest do neba v prvej nahrávke, v tejto druhej nahrávke,  ktorá je bližšie do prítomnosti, „Otec“ Kuffa  potvrdzuje toto svoje falošné učenie.  „Otec“ Kuffa tak isto hovorí ostentatívne, že heretici sú naši bratia. Toto je heréza, lebo je učenie Cirkve, že jestvuje jedna Cirkev nezložená z heretikov.

Pápež Innocent III, Eius exemplo, dec. 18.,1208: „Srdcom veríme, a ústami vyznávame jednú Cirkev,  nezloženú z heretikov, ale Svätú Rímsku, Katolícku, a Apoštolskú Cirkev, mimo ktorej, my veríme, že nemôže byť nikto spasený.“

V skutočnosti, tak cudzí sú heretici Katolíckej Cirkvi, že Katolícka Cirkev v skutku definovala, že heretici sú brány pekelné.

Pápež Vigilius, Druhý Koncil z Konštantínopola, 553: „… máme v mysli, čo bolo sľubované ohladne svätej Cirkvi a Jeho, ktorý povedal, že brány pekelné ju nepremôžu (týmito rozumieme smrtonostný jazyk heretikov)…“

Pápež Sv. Leo IX, sept. 2.,1053: „Táto svätá Cirkev vytvorená na skale, to jest Kristus, a na Petrovi… pretože bránami Pekla, to jest, rozpormi heretikov, ktoré vedú márnomyseľných do deštrukcie, ona nikdy nebude prekonaná.“

 

Marián Kuffa robí určité dobré veci, ako to že dáva almužnu, a teraz bojuje proti potratom. No okráda tento falošný učiteľ, bludár, veriacich o to najvzácnejšie, o vieru. „Otec“ Marián Kuffa je mimo Cirkve, je to ekumenik, protestant hrajúci sa na katolíka a nemožno s ním mať jednotu. Pre neho platí oné sväté písmo:

Matúš 6:1-4: Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

Matúš 25:44-6: Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste to neurobili.‘ Títo pôjdu do večného utrpenia, kým spravodliví do večného života.“

Matúš 7:19-23: „…ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.  Po ich ovocí ich teda poznáte. Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane!‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.  Mnohí mi povedia v ten deň: ‚Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov?‘  Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!“

Marián Kuffa je dravý vlk, a vidno, že si robí kult osobnosti, ale pritom na Vieru jednoducho kašle, je mu ukradnutá. Je mu tak isto ukradnuté prvé prikázanie. Tu je učenie Cirkve, ktoré platí na tých čo dávajú almužny, ale sú heretici mimo Cirkve:

Pápež Eugeň IV, Koncil z Florencie, „Cantate Domino“,1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, zaznáva a hlása, že všetci čo sú mimo Katolíckej Cirkve, nie len pohania, ale i Židia, alebo i heretici a schizmatici, nemôžu zdieľať večný život a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ sa nepripoja k Cirkvi pred skončením ich životov; že jednota tohto ekleziálneho tela je takej dôležitosti, že iba tí čo prislúchajú mu, robia Cirkevné sviatosti, prispievajú k spáse a postia sa, dávajú milodary, a robia iné pietne činy a praktiky Kresťanskej milície – produkujú večnú spásu; a nikto nemôže byť spasený, jedno koľko daroval v almužnách, i keby prelial krv pre meno Krista, pokiaľ nezostal v objatí a jednote Katolíckej Cirkve.“

Pápež Leo XIII, Satis Cognitum (#9), jún 29., 1896: „Žiaden taký, čo iba neverí vo všetky (tieto herézy), sa pre ten dôvod môže nevzdávať byť Katolíkom, alebo sa ním volať. Lebo môžu povstať iné herézy, ktoré nie sú spomenuté v tejto našej práci, ak niekto drží sa jednej z nich, onen nie je Katolík.“

 

Pápež Sv. Pius X, Editae Saepe (#43), máj 26., 1910: „Je to istý, dobre založený fakt, že žiaden iný zločin, tak vážne neuráža Boha a provokuje Jeho najväčší hnev, ako zloba herézie.“

 

„Otec“ Marián Kuffa dáva almužny, dáva najesť a prístrešie, ale nedáva to najpodstatnejšie a to duchovnú potravu. Je to nebezpečný heretik a manipulátor, ktorému sa treba vyhnúť. Po vypočutí audia, a prečítaní si autentického prepisu toho audia, onen musí zaujať stanovisko, a odsúdiť Mariána Kuffu ako heretika. Kto aj po prezentovaných faktoch, ho berie ako kresťana, tak jednoducho musí byť klamár, alebo úplný blbec, a taký človek je heretik a nemá žiadnu vieru. Taký človek je v temnote, bez viery, v blude.

Na „Otca“ Mariána Kuffu sa nemožno pozerať ako na Kresťana Katolíka.

Článok, ak bude čas, tak bude doplňovaný (jeho bludov je veľké množstvo)…

Pozrite si viacej nahrávok, ak máte záujem tu.

 

Kristian Keller
Sedevacantista

Mnoho prekladov pápežských vyhlásení, a niektoré časti textu sú z vaticancatholic.com , stránka konventu Most Holy Family Monastery Bratov Dimondových.

Preklad Vatikán I. Koncilu z papalencyclicals.net

Bilancia blogu, pravda o sekte II. vatikánskeho koncilu

09.05.2020

Tento článok je veľmi dôležitý pre tých čo čítali v minulosti môj blog, a tak isto aj pre tých čo vidia prvýkrát. Venujte preto pozornosť nasledovným riadkom. Prípadne sa i vráťte ku tomuto článku viackrát. Bilancia V krátkosti o tomto blogu a o mne. Volám sa Kristián a som tradičný Katolík, sedevakantista. Minulý rok som našiel zaújmavú stránku Benediktínskeho [...]

Porovnanie: Učenie Cirkvi a antipápeži sekty II. vatikánskeho koncilu

03.03.2020

Tu je lepší, a doopravený preklad Katolíckej Ústavy Cum Ex Apostolatus Officio. Pavol IV , Cum Ex Apostolatus Officio, , 15. február 1559 ex cathedra (Roman Bullarium Vol. IV. Sec. I, pp. 354-357) [Česky:] Dodáváme k tomu, že, mělo-li by se kdykoliv zjevně stát, že jakýkoliv Biskup i kdyby zastával úřad Arcibiskupa či Patriarchy, či Primasa, nebo byl [...]

„Biskup“ Eliáš Dohnal vodca Husítskej Sekty

27.01.2020

Článok prvý krát uverejnený 29.07.2019, prenesený na tento nový blog, niektoré doplnenia na konci. „Biskup“ Eliáš Dohnal vodca Husítskej Sekty Elíaš Dohnal, zdroj YouTube: Video, Jan Hus kontra klerikalismus. Eliáš Dohnal nie je žiaden žiačik a vie čo robí. Učil dlhé roky teológiu v Prešove, a tak pozná isto Koncil z Constance (z Kostnice). Dohnal sa [...]

igor matovič

Matovič o peniazoch svojej manželky. V Arca Capital nič nemala, v Arca Investments 600-tisíc

19.09.2020 17:00, aktualizované: 19:16

Manželka Igora Matoviča mala peniaze v spoločnosti Arca Investments vo výške 600-tisíc eur a keď sa spoločnosť položí, príde o ne. Matovič to mohol zverejniť už skôr, ale testoval, kto mu verí.

Virus Outbreak Venezuela

Šéf diplomacie USA Pompeo povedal, že venezuelský prezident Maduro by mal odísť

19.09.2020 16:53

Pompeo Madura označil za vodcu, ktorý zničil svoju vlastnú krajinu.

Migrant / Utečenec /

Do nového tábora na ostrove Lesbos presunuli už približne 9-tisíc migrantov

19.09.2020 16:00

Niektorí z migrantov sa zdráhali presunúť sa do nového tábora v obavách, že v ňom zostanú uviaznutí.

Ľudovít Makó

Sudca rozhoduje o väzbe pre Makóa, podporuje ho aj kňaz

19.09.2020 15:34, aktualizované: 19:21

Pôjde bývalý šéf kriminálky finančnej správy do väzby? Rozhoduje o tom súd v Banskej Bystrici.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 12
Celková čítanosť: 17477x
Priemerná čítanosť článkov: 1456x

Autor blogu

Kategórie