Založ si blog

Rodičia musia robiť domáce vzdelávanie

1.Časť
Rodičia by mali robiť domáce vzdelávanie a nemali by posielať svoje deti do štátnych škôl, a ani do [čítaj: tzv.] „Cirkevných“ škôl. Žial, mnoho takých „Cirkevných“ škôl sú plne infiltrované pohanizmom Druhovatikánskej sekty, proticirkvi posledných dní. Na stránke domacaskola.sk sa rodičia dozvedia technické veci ako robiť domáce vzdelávanie. Pozrite si ju, ak máte deti v predškolskom alebo školskom veku.

Prežívame Veľké odpadnutie, kde z Ríma operuje sekta II. vatikánskeho koncilu, ktorá zajala budovy patriace Katolíckej Cirkvi. Boh toto necháva dopustiť ako ultimátny trest za hriechy ľudstva a celkovú bezbožnosť a odpadlíctvo vo svete. Táto sekta II. vatikánskeho koncilu, sekta odpadlíctva, ktorá je popísaná v proroctvách ako Smilnica Babylonská je hlavným nepriateľom Ježiša Krista a Katolíckej Cirkvi. Pozrite si prečo antipápeži a hierarchia nie sú kresťania a čo musí človek pre záchranu svojej duše urobiť v tomto čase na stránke vatikankatolicky.com. Ľudia by sa mali takisto modliť denne Ruženec (15 dekád, ak sa dá) a modlitbu Zdravas Mária pravidelne.

Mnoho rodičov si to z vlastnej chyby neuvedomuje, no v ich moci je nedávať svoje deti do škôl, kde sú ich deti vystavované strate duše. Mimo to, že dievčatá s chlapcami nesmú byť podľa katolíckeho učenia spolu, a ďalej podľa iného katolíckeho učenia rodičia nesmú dávať svoje deti do nekatolíckych škôl, tak by mala rodičov ešte viac presvedčiť (v tom aby do škol svoje deti nedávali) skutočnosť, že na školách deti učia sexuálnu výchovu, rôzne kacírstva, mnohé liberalizmy, nebiblickú teóriu evolúcie (v podstate uctievanie prachu) a takisto mnoho lží z histórie. Rodičia páchajú ťažký hriech ak dávajú svoje deti do škôl. Rozpráva o tom i tradičný katolícky kláštor:

Istá matka sa Kláštoru Najsvätejšej Rodiny pýtala v roku 2004: “ … moja dcéra, ktorá ma Aspergerov syndróm, bola vzdelávaná doma od svojej prvej triedy. Čoskoro bude na strednej škole a ona veľmi chce navštíviť skutočnú školu. Jediná škola s programom pre špeciálne deti je Katolícka stredná škola pod záštitou úradníkov Druhovatikánskej Cirkvi… Páchala by som hriech, kebyže ju tam pošlem pre akademicke a spoločenské výhody?“

Odpoveď: „[Kláštor Najsvätejšej Rodiny:] Naneštastie, nemali by ste poslať vaše dieťa do Druhovatikánskej školy, a my veríme, že by to bol smrteľný hriech, keďže jej duša by bola umiestnená do veľkého rizika kvôli pohanskému ovplyvňovaniu od Novus Ordo [čítaj: tzv.] „katolíkov“, nehovoriac o odpadlíctve školy samotnej. Jej šance zachrániť si svoju dušu v takom prostredí by boli veľmi, veľmi mizivé. Takže bude bez pochybností lepšie pre ňu ak nepôjde, a vy by ste ju nemali poslať. Mali by ste pokračovať ju vyučovať doma.“ (Zdroj: vaticancatholic.com)

Nasledovné je z článku od Brata Petra a Brata Michala Dimondových, kde popisujú úplny rozklad katolíckeho školského systému. Z článku, s názvom
Žalostný stav [čítaj: ‚tzv.‘ alebo ‚v úvodzovkách‘] „katolíckych“ základných a stredných škôl“, z januára 2007, píšu:

Od Druhovatikánskej revolúcie, pôvodne katolícky školský systém bol zrovnaný so zemou. Aj mnohí podporovatelia Druhovatikánskej/Novus Ordo [čítaj: tzv.] „Cirkve“, ktorí zo seba spravili tvrdých obhajcov antipápežov, ktorých sme odhalili v predošlých sekciách, boli donútení v húfoch opustiť Novus Ordo „katolícky“ školský systém. Heréza a nemorálnosť „katolíckeho“ školského systému dovoľuje človeku povedať, že nie je katolícky, leda ak tak názov sám o sebe. Hlavným problémom z pomedzi viacerých je sexuálna výchova.

Pápež Pius XI. zavrhol sexuálnu výchovu. Počas toho poukázal, že to nie je neznalosťou tých vecí, čo vedie k hriechu v tomto prípade, ale miesto toho vystavenie sa takým pokušeniam.

[Bratia Dimondoví úvadzajú výrok pápeža:] Pápež Pius XI., Divini illius magistri, 31. dec. 1931: „Ale o mnoho viac škodlivé sú tie názory a učenia súvisiace s nasledovaním prírody absolútne ako navigátorku. Títo vchádzajú na istú fázu v ľudskom vzdelaní, ktoré je plné ťažkostí, menovite, to, čo má dočinenia s morálnou integritou a cudnosťou. Lebo tu a tam veľké množstvo hlupácky a nebezpečne držia a razia metódu vzdelania, ktorá je nechutne nazývana „sexuálna“, keďže oni hlupácky cítia, že môžu len prirodzeným spôsobom, po ominutí všetkej náboženskej a pobožnej pomoci, varovať mladých proti zmyselnosti a excesu, tým, že ich všetkých iniciujú [/podnecujú] a inštruujú, bez rozdieľu na pohlavie, dokonca verejne, v hazardných doktrínach; a čo je horšie, vystavovaním ich predčasne príležitostiam, aby ich mysle, ktoré si navykli, jak oni hovoria, mohli rásť zocelené do nebezpečnej puberty.

„Ale v tomto takéto osoby závažne chybia, lebo neberú v ohľad tú vrodenú slabosť ľudskej prirodzenosti a ten zákon zasadený v naších končatinách, ktorý, slovami apoštola Pavla, „bojuje proti zákonu mojej mysle“ (Rim 7:23); a mimochodom, oni bezhlavo odmietajú, čo sme sa naučili z dennej praxe, že mladí ľudia viac než ostatní upadajú do nechutných činov, nie až tak kvôli nedokonalému poznaniu rozumu, ale kvôli vôli vystavenej lákadlám a nepodoprenej božskou pomocou.“

V jasnom rozpore s týmto učením, sú sexuálne edukačné programy, včetne vizuálnych, zavedené vo všetkých [v úvodz.] „katolíckych školách“, a teda ničia nevinnosť katolíckych detí od ich najútlejšieho veku. V skutočnosti, bolo by to hrozne slabé konštatovanie nazvať tieto programy iba „sexuálna výchova“. O mnoho lepšie sú označené [ako] „sexuálne iniciovanie“ alebo indoktrinácia v špine. … jedna matka, ktorej dieťa dostalo túto „sexuálnu výchovu“ v „katolíckej“ škole, vyjadrila jej pohoršenie [tzv.] „biskupovi“, ale bezúspešne:

[Citujú horeuvedenú matku:] „Posledné dva mesiace boli nočná mora. Verila som z počiatku, že bude ľahké zastaviť ten špinavý meteriál, aby sa učil na školách. Bola som si istá, že ak by akýkoľvek slušný človek nahliadol do toho materiálu, tak by boli tým zhnusení a zastavili by to okamžite. Bola som naivná si myslieť, že arcibiskup alebo jeho „vedúce špičky“ sa starali o vôbec niečo pre duše. Miesto toho, čo som našla, bol prvostupňový vyrovnávajúci súd, plný ľudí s mŕtvymi svedomiami a deformovanými rozsudkami—– „obielené hroby s mŕtvolnými kosťami.“ Každý rodič v tejto diecéze by mal byť zalarmovaný, že takýto ľudia boli osadení do riadiacej role starať sa a učiť nevinné a zraniteľné deti. Je to škandalózne!“

[Bratia Dimondoví pokračujú:] Pre ilustrovanie perverznosti tejto „sexuálnej výchovy“, je nevyhnutné odhaliť niektoré špecifiká. Ak sa nikdy nezmienia špecifiká, väčšina sa nikdy nedozvie, ako je situácia zlá v skutočnosti. V diecéze San Antonio, napr. kniha Rastenie v láske je používaná pre sexuálnu výchovu základoškolákov. Táto kniha je takisto používaná v diecézach po celej krajine. Sťažujúca sa matka poznamenala o tejto knihe:

[Cit.:] „Sexuológia začína v škôlke, kde sa deti učia správne názvy tela ako: penis, semeníky, prsia, vagína, zadok, análny otvor, čuranie a kadenie. Sú uvedení do myšlienky seba-ohmatávania sa (masturbácia) „Pre pohodlie a pôžitkový pocit.“ Každý rok program poznáva sexuálne aktivity viac intenzívne opakovaním si časti tela a postupujúc k ‚ako na to‘ inštrukciam, vrátane francúzkeho bozkávania sa, predohry, orgazmy, orálny a análny sex. Keď to nie je dostatočne zlé, Rastenie v láske učí o sexuálnych hračkách (robertkovia a vibrátory) a o sadisme a o masochizme.“

(…) [Bratia Dimondoví:] Hovoríme tu o úplnom démonickom ovládnutí: samotné vzdelanie podávané v „katolíckych“ školách podnecuje tých najmladších, aby páchali smrtelné hriechy (ako masturbáciu), čo ich pošle naveky do pekla!

[Cit:] Matúš 18:6: „Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.“

Vo svetle vyšie zmienenej situácie, nie je prekvapením, že základna katolícka dogma a morálka sú [obe] odmietnuté alebo takmer úplne ignorované „katolíkmi“, ktorí vychádzajú z týchto škôl. Nemorálnosť, nemravné obliekanie sa a indiferentnosť [/nerobenie rozdieľu medzi náboženstvami] sú prebujnené, a v mnohých spôsoboch Novus Ordo „katolíci“ sú tak zlí jak alebo [ba] horší, než pohania. Napr., takmer všetky „katolícke“ stredné školy hostia stužkové a bály, ktoré zahrňujú rap, rock a heavy metalovú muziku – tak ako aj vyzývave obliekanie sa a tancovanie. Nie je ta žiadna averzia voči modernej kultúre a svetským oslavám, o ktorých sv. Písmo a tradičná katolícka viera učí, že sú v protiklade s cestami Boha. Miesto toho tu je zjednotenie pohanskej kultúry a Novus Ordo školského systému. Keďže toto je opačné, čo skutočná katolícka náuka zdeľuje, ukazuje to znova, že Novus Ordo školský systém postráda pravú katolícku vieru.

Pápež Lev XIII., Exeunte iam anno (#10), 25. dec. 1888: „Teraz však, celá podstata kresťanského života je odmietnúť skazenosť  sveta a byť neustále proti akémukoľvek oddávaniu sa v ňom…“ [,citujú duchovní bratia, a ďalej pokračujú:]

Ľudia prejdú skrze štyri roky „katolíckej“ strednej školy, bez toho, aby boli naučení koncept smrteľného hriechu. Ako vyššie zmienená matka poznamenala, „Je skutočná tragédia, že v dnešných katolíckych školách dokážu deti odrecitovať litánie sexuálnych časti tela, ale nevedia odrecitovať Pánových Desať Prikázaní.“ (…)

Obe v Amerike a v zahraničí, post-druhovatikánsky „katolícky“ školský systém je plný náboženskej bezrozdielnosti/náboženského nerobenia rozdieľu [angl. religious indifferentism] a oslavy falošných náboženstiev. Napríklad, Holy Roodská Rímskokatolícka základna škola v Južnom Yorkshire, Anglicko – schválená diecézou Hallam – usporiadala Sikhsky [pozn.: Sikhovia sú Hinduisti] a Židovský deň, aby oslávili tieto falošné náboženstvá.

 


Židovský deň na Holy Roodskej „Katolíckej“ základnej škole. (Zdroj oboch obrázkov: vaticancatholic.com)

Toto je tak zlomyselné a tak smutné: oni obracajú tieto deti na odpadlíkov.

[Poznámka: keď si nájdete na stránku Holy Roodskej „Katolíckej“ základnej školy teraz, tak tam uvidíte dúhový motív na podporu gayov a lesieb.]

Post-druhovatikánsky „katolícky“ školský systém je úplný výsmech, a možno jediný dôvod prečo stále má i trochu rešpektu, čoby „katolícky“ od moderného sveta, je kvôli ich atlétickym programom. „Katolícke ligy“… určite nevynikajú vo formovaní ľudí v katolíckej viere, ktorá je postrádajúca. (…)

[O poklese katolíckych školákov]

Štatistiky poklesu v USA… [Bratia citujú townhall.com:] „Katolícke školy. Takmer polovica všetkých katolíckych stredných škôl v Spojených štátoch bola zatvorená od 1965.  Základné školy utrpeli dokonca väčši prepad… číslo detí kleslo pod 2 milióny — z 4,5 milóna. Aj keď číslo amerických katolíkov stúplo o 20 miliónov od 1965-ého, Johnsové štatistiký ukazujú, že sila katolíckeho presvedčenia a pobožnosť k viere nie je to, čo to bývalo.“

[Bratia hovoria:] Keď berieme do úvahu tieto čísla, človek musí mať na pamäti, že populácia hlásiacich sa katolíkov stúpla o 20 miliónov od r. 1965. Teda, ak by číslo katolíckych školákov zostalo také isté od r. 1965, to by reprezentovalo samo o sebe veľký neúspech. Ale keď sa zamyslíme, že nielen to, že číslo neostalo rovnaké, ale že takmer polovica katolíckych stredných škôl sa zavrela a že návštevnosť základných škôl klesla o 2,5 milióna, toto reprezenutje katastrofickú krízu a pevne usadený duchovný rozklad. Je to všetko spojené s tým, čo sme preberali a odhalili v prvej časti tejto knihy: [spojené s] Druhovatikánskými antipápežmi, Novou Omšou a Druhovatikánskym odpadlíctvom“  (Článok aj so zdrojmi nájdete v tomto odkaze.)

Čítaj aj: Biblia učí, že málo ľudí je spasených

2.časť
Slovensko:
na fotke nižšie je manželský pár, ktorý pokrstili svoje dieťa v gréckokatolíckom kostole. Fotka je z instagramu. Žena sa i tam obliekla vyzývavo s holým dekoltom. Je poburujúce, že ju vôbec vpustili do kostola. No ukáže sa to ešte horšie.

Zdroj: instagram @daniela_n.t

Toto je ten istý pohanský satanistický pár, kde arogantne ukazujú do kamery diablové rohy. Preklad: „Manžel a manželka (a manželka vedie instagram [fakulty] na Grécko-katolíckej univerzite, bez vtipu)“. (Zdroj: instagram doantrong)Obrázok prvý a tretí je z oficiálnej instagramovej stránky Gréckokatolíckej teologickej fakulty z univerzity v Prešove,
druhý obrázok je z instagramu Daniely, ktorá repostla z tej stránky.

Daniela, administrátorka oficiálnej facebookovej a instagramovej stránky Gréckokatolíckej teologickej fakulty, propaguje na instagrame démonicku mytológiu o „Vode života“, ktorú strážia démoni (satanizmus), ale Ježiš Kristus hovorí:

„(Jn 4:10-14) Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: “Daj sa mi napiť,” ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“

Na sociálnej sieti instagram existuje vyššie zmienená skupina s názvom ‚Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove‘ (@gtfunipo), ktorej adminom je i táto pohanská žena, Daniela. Mám to potvrdené. Celý instagram tejto skupiny propaguje otvorene pohanstvo. Na tejto stránke je želanie moslimom k ich sviatku Ramadánu, „Eid Mubarak“ (znamená „požehnaný festival“) – toto je ale totálne odpadlíctvo – ďalej, bolo tam i nazývanie Dalai Lámu slovami „vaša svätosť“ (odpadlíctvo), a je tam neustála snaha o miešanie pohanstva s kresťanstvom, tak ako ste mohli vidieť vyššie. Toto nie je nič iné než démonicky atak a satanizmus. Otec Peter Tirpák je duchovný správca GTF, ktorý robí každoročne „duchovné obnovy“ s učiteľmi tejto fakulty!  Arcibiskupský odpadlícky úrad pod pohanom a notorickým heretikom antipápežom Františkom od tohto chce dávať alibistický ruky preč. Toto je ďalšie do oči bijúce pohanstvo: to len dokazuje viac, že žijeme v posledných dňoch sveta, v čase Veľkého odpadnutia, ktoré bolo prorokované.

Pozor, aj na slovensku je takisto zavedená sexuálna výchova. Dávajte si pozor, aby ste neprišli do kontaktu s perverzným učiteľom. Ak je učiteľ za sexuálnu výchovu, tak sa mu vyhnite. Ak nenájdete možnosť vychovať svoje dieťa na Slovensku, tak je možné zvážiť i emigrovanie do inej krajiny. Takto musia robiť napríklad Nemci, u ktorých je domáce vzdelávanie trestné. To isté platí aj o Slovákoch žijúcich v Nemecku: musia skrátka emigrovať.

Denník sme obhajuje pedofíliu. (Zdroj: facebook sme.sk.)

Štátne orgány, polícia a doslova zbabelá prokuratúra na celom Slovensku, nezasiahli proti denníku sme, ktorý propagoval pedofíliu. Tento časopis sa rozdával aj do škôl a žiaden prokurátor nezasiahol proti denníku sme, aby chránil mravnú výchovu mládeže. Tieto šialené liberálne špiny, spolu aj s Denníkom N (ktorý propaguje prezmenu sexuálnu výchovu) sú žumpy toho najhoršieho, čo existuje. Aj preto je Slovensko tam, kde je, na úplnom morálnom dne. Ľudia rozmýšlajú či voliť Bolševického globalistu natreného na zeleno alebo staro-Bolševika Fica s Blahom. Predseda parlamentu je kasanovský úchyl, čo si posielal sexuálne správy s transexuálom! Nasledovné je z repertoáru odpadlíka „farára“ Mariána Kuffu. „Otec“ Kuffa otvorene hovoril v istej „kázni“, že mu ako malému chlapcovi na sebe dávala názornú sexuálnu výchovu jeho mama počas dojčenia ‒ odkaz ‒ to, čo tam v odkaze hovorí, je tak zvrátené a ohavné, že k tomu nie sú azda ani slová.

Čítaj aj: „Otec“ Marián Kuffa odhalený (odkaz na článok)

V nasledujúcom ,“otec“ Kuffa takisto otvorene hovorí, že dáva krížik ženám počas dojčenia, a predstavuje si pritom svoju matku, ktorá na ňom spravila názornú sexuálnu výchovu, keď bol malý chlapec. To je tak zvrátene a ohavné, že k tomu takmer nie sú slová.

(Zdroj: postoj.sk)

(Zdroj: postoj.sk)

(Zdroj:postoj.sk)

Títo ľudia sú úplne zaslepení. Mama Kuffu spravila sexuálnu výchovu na svojom chlapcovi, a on vraví, ako si predstavuje svoju mamu (keď mu dovolila, aby ju obchytával pri kojení), počas toho, ako dáva mamám krížik začas dojčenia.

To je úplna slepota. Ten Kuffa ja posadnutý duchom nečistoty.

3. časť
Veľké odpadlíctvo je vidno aj na nasledujúcich obrázkoch.

[Dôležitá poznámka: Katolícka Cirkev existuje, no je stenčená do malého zostatku verných, ktorí sú verní katolíckym dogmám a náuke. Pre viac, pozrite si stránku Kláštoru Najsvätejšej Rodiny (katolíckeho kláštora) v Slovenčine: vatikankatolicky.com.]

 

Antipápež František, vodca revolučnej anti-Cirkvi posledných dni (nie Katolíckej Cirkvi), prorokovanej Smilnice Babylonskej, „žehná“ nahú pohanskú modlu Pačamamu – odpadlíctvo. Je stav sedevacante = pápežsky stolec je voľný. (Zdroj: vatikankatolicky.com)

Čítaj aj: Eliáš Dohnal a Pavol Pakoš sú Husiti

Antipápež Ján Pavol II. usporiadava „liturgiu“ s pohanmi v Bazilike sv. Petra. (Zdroj koláže: Kristian Keller – facebook, originál obrázky: vaticancatholic.com.)

 

 


Antipápež Ján Pavol II. pije nápoj z vyžmýkanej špongie, ktorý bol obetovaný démonom – odpadlíctvo. Zdroj: gloria.tv (odkaz).


Žalm 96:5 − „lebo všetci bôžikovia pohanov sú diabli…“

1. list Korinťanom 10:19-20 – Ale to, čo obetujú pohania, obetujú démonom, a nie Bohu.“

1. list Korinťanom 10:21 –Nemôžete piť kalich Pánov i kalich démonov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole i na stole démonov.“

 


Antipápež Ján Pavol II. dostáva na čelo pohanský znak uctievačov Shivy (od Hinduistky) – odpadlíctvo. (Zdroj: vatikankatolicky.com.)

 


Antipápež Ján Pavol II. bozkáva korán – odpadlíctvo. (Zdroj: Associated Press.)

 

 

Nesvätá pohanka a odpadlíčka Matka Tereza, ktorá bola „kanonizovaná“ antipápežmi sa modlí k Budhovi – odpadlíctvo. (Zdroj: vaticancatholic.com.)

 

Antipápež Benedikt XVI. pochoduje s pohanmi počas ich tanečného rituálu – odpadlíctvo. (Zdroj: mostholyfamilymonastery.com.)

Antipápež Benedikt XVI. dostáva znak na čelo od pohana – odpadlíctvo. (Zdroj: Associated Press)

Ľudia, ktorí ešte spíte: otvorte si oči. Mimo Cirkvi nieto spása, a pre záchranu duše musí človek vyznávať pravú katolícku vieru. Kto tvrdošijne obhajuje antipápežov po II. vatikánskom koncile, t. j. tí, ktorí vedia o ich kacírstvach a vedia, že strata viery je spojená so stratou úradu (tak ako stanovuje katolícke učenie), nemajú katolícku vieru. Pozrite si viac v nasledovnom odkaze: Katolícka Cirkev učí, že heretik by prestal byť pápežom a že heretik by nemohol byť platne zvoleným pápežom.

Kristián Keller
Sedesvakantista

Nové video: Štefan Mordel, Christianitas a takzvaný krst túžby vs. katolícke učenie

15.11.2023

https://www.youtube.com/watch?v=QWtoWf3zmSU Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero heretikov, ktorí zastávajú [...]

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

KĽDR / Severná Kórea / Kim Čong-un /

Správa OSN: V Severnej Kórei je hlboko zakorenený systém nútených prác až otroctva

16.07.2024 16:50

Úrad OSN sa pri analýze opieral o celý rad zdrojov vrátane 183 rozhovorov so svedkami a obeťami, ktoré utiekli z KĽDR do zahraničia.

Bundeswehr

Nemecké vzdušné sily absolvovali na Aljaške manévre so systémami HIMARS

16.07.2024 16:35

Vojenské cvičenie Arctic Defender sú vzdušné manévre, ktoré vedie Nemecko a simulujú scenár kolektívnej obrany NATO na základe článku 5 Severoatlantickej zmluvy.

Peter Pellegrini

Pellegrini vymenoval troch nových členov Súdnej rady

16.07.2024 16:06

Nominantmi hlavy štátu v Súdnej rade sa stali Zuzana Čížová, Martin Puchalla a Adrián Kucek.

SR Bratislava NRSR parlament 16. schôdza mimoriadna BAX

Huliak: Andrej Danko bol pozvaný do ruskej Dumy

16.07.2024 16:02

Dodal, že ako delegácia SNS mali možnosť zúčastniť sa na rokovaní v parlamente Ruskej federácie.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 199114x
Priemerná čítanosť článkov: 3161x

Autor blogu