Založ si blog

Analýza Františkovho programu odpadlíctva na Slovensku (úvod)

Analýza Františkovho programu odpadlíctva na Slovensku (úvod)

Toto je prezatial iba úvodný článok, kde spomeniem Františkové najhlavnejšie herézy, kacírstva a odpadlíctva počas toho ako bol na Slovensku. Na rozanalyzovanie všetkých jeho heréz by trebalo množstvo času, a skutočne by z toho mohol byť celovečerný dokumentárny film, ak by som sa mal podujať k tomu zhrnúť všetko, čo porobil.

František predviedol celý rád kacírstiev, heréz a odpadlíctva počas svojej návštevy (uvedené nižšie). Poprel Krista, poprel, že existuje jedna Cirkev, označil protestantov za kresťanov, bratov a sestry, odsúdil katolicizmus, celebroval neplatnú omšu Novus Ordo, prizval na koncelebrovanie tejto neplatnej omše odpadlíka Bezáka, a mnoho ďalšieho. A pri odlete z Bratislavy podporil zákony, ktoré umožňujú homosexuálne zväzky a výchovu detí týmito homosexuálmi. František je heretický, démonicky antipápež a vodca sekty po II. vatikánskom koncile. Nie je hlavou Katolíckej Cirkvi. Je to vlk, ktorý rozsieva skazu a herézy na každom kroku. František tu nevlial dobré veci, tak ako hovoria zaslepení falošní tradicionalisti, vrátane Mikloška.


[I.]

František na Rybnom námestí na stretuntí so židovskou komunitou, 13. september 2021:
„Vďaka za vaše milé slová privítania a svedectvá, ktoré ste ponúkli. Prišiel som ako pútnik, navštíviť toto miesto a byť ním dojatý. Toto námestie je vysoko významné miesto pre vašu komunitu. Necháva nažive spomienku na bohatú históriu. Po storočia bolo súčasťou židovskej štvrte. Tu oslavovaný rabín Chatam Sofer zápolil. Tu stála synagóga popri Katedrále korunovácie. Architektonické rozpoloženie, ako sme počuli, bolo vyjadrením mierumilovnej koexistencie dvoch komunít, nezvyčajný a evokujúci symbol, a nápadný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu, ako mnohí z nich, ja takisto cítim túžbu „vyzuť si moje sandále“ v mieste požehnanom ľudskou jednotou v mene Najvyššieho.“

Toto je odpadlíctvo. Toto je zapretie Krista. Židia odmietajú Krista a veriaci v Krista s nimi nemajú jednotu vo viere a jedného Pána. „Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.“ (1 Jn 2,23)

Táto pravda zbabelcom ako Róbert Sopko, šéfredaktorovi Hlavných Správ – nekonzervatívneho denníka – nevonia. (Aj preto mi tento zbabelec zmazal blog na hlavných správach, lebo som na to poukazoval. Ale Husitu Pakoša a tohto ďalšieho protestanta /edit: na teraz ten blog tam už nie je/ si tam slobodne nechá blogovať. Je to heretik.) „Konzervatívne“ Hlavné Správy a Postoj.sk sú úplne odpadlícke a nekatolícke portály, ktoré propagujú neoliberálneho odpadlíka Františka za Svätého Otca. Sú to na Slovensku jedny z hlavných nástrojov Satana na porábanie duší. Je to exces Satanizmu a rúhania tvrdohlavo nazývať Františka hlavou Katolíckej Cirkvi po tom všetkom, čo je o ňom verejne známe (a to je to čo robia falošní tradicionalisti). Falošní tradicionalisti sú zakomponovaní v podvode, odmietaní Krista a odpadlíctve; a stratia duše, ak sa nespamätajú. A chcem, aby mali ľudia jasno v tom, že katolík si želá spásu aj falošných tradicionalistov, aj zlých liberálov, lgbt a potratárov, ale tak jak sú oni teraz zjednotení so svojím hriechom, tak ich katolík odsudzuje a má ich za cudzích katolíckej viere a Cirkvi. Už som to raz inde spomenul, a chcem to zopakovať, katolícky postoj je tento:

„…čo sa týka toho, kto je brat a blížny. Dve veci treba rozližovať. Blížneho človka, sťa nášho suseda, ktorému katolík želá dobre a chce, aby našiel štastie u Boha a večný život, ale zakiaľ zjavne odmieta Božie zjavenie a Jeho zákon, tak ho takého aký v danom momente je odsudzuje a nemá s ním podieľ v jednom spoločenstve kresťanov. Prestne taký, akým v danom okamihu je, mu je cudzí. Brat, čoby spoluveriaci a blížny v Kristovi, je niečo iné ako blížny sused. A tak ako som už povedal, katolík si želá večné štastie aj liberálov, transgenderistov a potratárov a chce, aby sa zobudili zo svojich bludov, ale tak ako sú oni teraz nastavení, ich nenávidi a sú mu nepriatelia – nie sú s ním bratia v Kristovi.“

Svätý Cyril z Jerzualema: „Nenáviďme tých, ktorí sú hodní nenávisti; odvráťme sa od tých, od ktorých sa Boh odvracia; povedzme takisto my sami Bohu so všetkou odvahou ohľadom heretikov „Nenávidim, Ó Bože, tých, čo nenávidia teba? A nie som zarmútený nad tvojimi nepriateľmi?“ Pretože tu je takisto nepriateľstvo, ktoré je správne, dľa toho jak je napísané „Nepriateľstvo ustanovujem… medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom“ (Genesis 3:15); lebo priateľstvo s hadom produkuje nepriateľstvo s Bohom a smrť.“

A svätý Alfonz všeobecne o hriešnikoch hovorí:

Sv. Alfonz, homília, O čom je pravá múdrosť: „Aké veľké je teda hlupáctvo hriešnikov, ktorí aj keď majú v silách radovať sa z priateľstva s Bohom, túžia žiť v nepriateľstve s ním! Pán nie nenávidí akékoľvek z jeho stvorení: nie nenávidi tigra, vretenicu, či ropuchu. „Lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil…“ (Múd xi. 24) Ale on nevyhnutne nenávidi hriešnikov. „Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť…“ (Žalm v. 7) Boh nedokáže, lež nenávidieť hriech, ktorý je jeho nepriateľom a diametrálne odlišný jeho vôli; a teda v nenávidení hriechu, nevyhnutne nenávidí hriešnika, ktorý je zjednotený so svojim hriechom. „Hej, Boh má rovnako v nenávisti bezbožného i plod jeho bezbožnosti.“ (Múd xiv. 9)“

[II.]

Z článku Unam Sanctam SK (tradičný katolík): „Ivan Eľko, luteránsky predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku: „Dovoľte mi, aby som Vám v mene všetkých členských a pozorovateľských cirkví Ekumenickej rady cirkvi na Slovensku odovzdal reprodukciu jedného veľkého obrazu akademickej maliarky Janky Krivošovej. Zobrazuje zrod univerzálnej cirkvi, časť našich staroslovienskych, kresťanských dejín, generáciu predreformátorov a reformátorov cirkvi a dejiny protestantizmu na Slovensku.“
Prijatie toho obrazu je zo strany Františka kacírstvom skutkom.“ [1]

Existuje jedna pravá Cirkev, Katolícka Cirkev, ktorá tu je kontinuálne od Apoštolov. Žiaden iný zrod Cirkvi nie je. Protestanti sú mimo Cirkev.

[III.]

František: „Nech nám pomáhajú svätí Cyril a Metod, „predchodcovia ekumenizmu“ (Sv. Ján Pavol II., encyklika Slavorum apostoli, 14), v snahe o zosúladenie rozdielností v Duchu Svätom, o jednotu, ktorá bez toho, aby bola uniformnosťou, by bola znakom a svedectvom slobody Krista, Pána, ktorý uvoľňuje putá minulosti a uzdravuje nás zo strachov a bojazlivosti.

Komentár Unam Sanctam SK: „Toto je kacírstvo. František sa rúha svätím Cyrilovi a Metodovi, ktorí boli na rozdiel od neho katolíkmi a nie kacírskymi ekumenistami. František chce zosúladiť „rozdielnosti“ (rozumej: herézy) s katolíckou vierou v Duchu Svätom, ktorý herézu s pravou vierou, pravdu s lžou, „rozdielnosti“ v zásadných doktrinálnych otázkach, veru zosúladiť nemôže. František sa usiluje o jednotu, ale nie o jednotu viery (katolícku jednotu, ktorá je jedným z nezničiteľných znakov Katolíckej Cirkvi), ale o jednotu kacírov vo svetovej cirkvi, sekte kacírov, teda nie o uniformitu (t. j. katolícku jednotu viery).“ [1]

[IV.]

Viac o odpadlíkovi Bezákovi nájdete tu. Bezák je úplný bludár. To, že skupina odpadlíkov celebrovala neplatnú Novus ordo omšu aj s Bezákom, len značí, že sekta II. vatikánskeho koncilu je spoločenstvo heretikov a odpadlíkov, no nie Katolíckou Cirkvou.

[V.]

František v rozhovore s novinármi pri odlete z Bratislavy (originál):

„Stefano Maria Paci:

E la domanda è sulla famiglia, Lei ne ha parlato con le Autorità ungheresi, ne ha riparlato ieri nell’incontro con i giovani. E da Strasburgo proprio ieri è arrivata la notizia di una risoluzione del Parlamento Europeo che invita gli Stati membri a riconoscere i matrimoni omosessuali e relativi rapporti di genitorialità. Santo Padre, qual’è il suo pensiero a proposito?

Papa Francesco:

Ho parlato chiaro su questo. Il matrimonio è un sacramento. Il matrimonio è un sacramento. La Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti così come il Signore li ha istituiti. Queste sono leggi che cercano di aiutare la situazione di tanta gente, di orientamento sessuale diverso. E questo è importante, che si aiuti la gente. Ma senza imporre cose che, per la sua natura, nella Chiesa non vanno. Ma se loro vogliono portare la vita insieme, una coppia omosessuale, gli Stati hanno possibilità civilmente di sostenerli, di dare loro sicurezza di eredità, di salute,… I francesi hanno una legge su questo, non solo per gli omosessuali, per tutte le persone che vogliono associarsi. Ma il matrimonio è il matrimonio. Questo non vuol dire condannare le persone che sono così, no, per favore, sono fratelli e sorelle nostri. Dobbiamo accompagnarli. Ma il matrimonio come sacramento è chiaro, è chiaro. Che ci siano leggi civili che… Tre vedove, per esempio, che vogliono associarsi in una legge per avere il servizio sanitario, per avere poi l’eredità fra loro, ma si fanno queste cose. Questo è il Pacs francese, ma niente a che vedere con le coppie omosessuali; le coppie omosessuali possono usarla, possono usarla, ma il matrimonio come sacramento è uomo-donna. A volte, su quello che io dicevo, si crea confusione. Sì, dobbiamo, tutti uguali, rispettare tutti; il Signore è buono e salverà tutti. Questo non dirlo a voce alta [ride], ma il Signore vuole la salvezza di tutti. Ma per favore non fare che la Chiesa rinneghi la sua verità. Tanti, tante persone di orientamento omosessuale si accostano al sacramento della penitenza e si accostano per chiedere consiglio ai sacerdoti, e la Chiesa li aiuta ad andare avanti nella propria vita, ma il sacramento del matrimonio non va. Grazie.“

František v rozhovore s novinármi pri odlete z Bratislavy preložené do Slovenčiny z prekladu CNA:

Paci: Otázka je ohľadom rodiny: Vy ste hovorili s maďarskými predstaviteľmi, hovorili ste o tom včera na stretnutí s mladými ľudmi, a včera dorazili správy o rezolúcii Európskeho parlamentu, ktorá pozýva členské štáty rozoznať manželstvá rovnakého pohlavia a stým spojené rodičovské vzťahy. Svätý Otec, čo si o tomto myslíte?

Pápež František: Hovoril som o tom jasne: manželstvo je sviatosť, manželstvo je sviatosť. A Cirkev nemá právomoc meniť sviatosti. Sú tak, ako ich nám ustanovil Pán. Toto sú zákony, ktoré sa snažia pomôcť situácii mnohých ľudí rôznych sexuálnych orientácii. A to je dôležité, pomôcť týmto ľuďom, ale bez toho, aby sa nanucovali veci, ktoré ich vlastnou prirodzenosťou nejdú do Cirkvi. Ale keď chcú podporiť homosexuálny pár v spoločnom živote, štáty majú možnosť občiansky ich podporiť, dávaním im bezpečia skrze dedičstvo, životnú poistku. Ale Francúzi majú na to zákon, nie len pre homosexuálov, ale pre všetkých ľudí, čo sa chcú spolu pridružiť [v právne rozpoznateľnom partnerstve].

Ale manželstvo je manželstvo. To neznamená, že zavrhujeme ľudí, ktorí sú takí, nie, sú naši bratia a sestry a musíme ich sprevádzať. Ale manželstvo ako sviatosť je jasné, je to jasné. Že sú občianské práva, ktoré (ak sa oni chcú pridružiť) poskytujú zákon mať zdravotnú starostlivosť, mať […] medzi nimi, tieto veci sú urobené. Francúzky PACS, tento zákon […] nemá nič spoločné s homosexuálnými pármi — homosexuálni ľudia ho môžu využiť, alebo nie, ale manželstvo je sviatosť medzi mužom a ženou. Niekedy to, čo som povedal, je pletúce. Prosím nenechajte Cirkev, aby poprela svoju pravdu. Mnohí, mnohí ľudia homosexuálnej orientácie pristupujú k sviatosti pokánia, pristupujú ku kňazovi, aby sa pýtali o radu, Cirkev im pomáha ísť ďalej v ich životoch. Ale sviatosť manželstva je […].“

Komentár: František odpovedá na otázku novinára, že čo si myslí o manželstvách rovnakého pohlavia a stým spojenou výchovou detí. František vyjadruje podporu (tzv.) „civilným zväzkom“ medzi homosexuálmi. František je otvorený heretik a propagátor homosexualných párov. A ak sa vezme do úvahu, že novinár sa pýtal aj na rodičovské práva pre homosexuálov, tak František nevystúpil proti tomu. Bránil sviatosť manželskú, lebo to si nechce pred falošnými tradicionalistami dovolovať zmeniť, ale obhajoval tieto zákony, s tým, že sa snažia podľa jeho slov „pomôcť“ týmto homosexuálnym ľuďom (mať zväzky a rodičovské práva). Katolík by sa ostro vyjadril proti tomu, samozrejme. Homosexualita je ťažký hriech a neprirodzená, tak ako hovorí Rimanom 1. A nechávať týmto perverzákom vychovávať deti je ohavnosť a zvrátenosť nahrubšieho zrna. Ježiš ostro kritizuje škandalizovanie malých detí: Mt 18,6 „Kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín.“ Dieťa v prostredí homosexuálneho páru je zneužívané a neustále zvádzané na hriech.

[Záver:]

František vedie sektu; je to ohavný antikatolícky protestant. Katolícka Cirkev sa vyznačuje svätosťou, odpadlícka sekta Františka sa vyznačuje ohavnostami, zvrátenosťami, bludmi a škandálmi. František nie je hlavou Katolíckej Cirkvi, ale protipólnej cirkvi posledných čias, Smilnice babylonskej. Pozrite si viac na vatikankatolicky.com. Ľudia by sa mali takisto modliť denne Ruženec (15 dekád denne, ak je to možné) – to im dodá milosti na konvertovanie a otvorenie očí. Takisto odporúčam i denné duchovné čítanie: O pravej úcte k Panne Márii (od sv. Ľudovíta z Montfortu), knihu Nasledovanie Krista (od T. Kempenského); Summa Teologická (od sv. Tomáša Akvinského) alebo Kázne farára z Arsu (od sv. Jána Vianneyho) pre vymenovanie aspoň zopár.

Z lásky

Kristián Keller
Tradičný katolík, sedesvakantista

[1] – Zdroj: https://gloria.tv/post/gwVq2nzMTjVA1SHf9PhgxSQVs

Nové video: Štefan Mordel, Christianitas a takzvaný krst túžby vs. katolícke učenie

15.11.2023

https://www.youtube.com/watch?v=QWtoWf3zmSU Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero heretikov, ktorí zastávajú [...]

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

parlament, PVV, rokovanie, Robert Fico, Peter Pellegrini, Milan Majerský, Tomáš Taraba

Smutná vizitka NAKA a ÚŠP, uviedol ku Kuciakovi Taraba. Prokurátori sa ohradili

21.02.2024 23:25

ÚŠP v reakcii na ministrove vyjadrenia pripomenul, že obžaloba bola podaná len o niečo viac ako rok a pol po vražde dvojice.

gaza

Šéf WHO: Z Gazy je zóna smrti, situácia je nehumánna. V akom svete to žijeme?

21.02.2024 22:57

Potrebujeme prímerie. Potrebujeme prepustiť rukojemníkov. Ľudskosť musí zvíťaziť, uviedol Tedros.

Marko Rupnik

Svätá trojica inak a porno na duševný rast. Mníšky zverejnili podrobnosti o zneužívaní slovinským kňazom

21.02.2024 22:18

Vatikán aj jezuitský rád vnímali Rupnikov prípad veľmi citlivo. Pápež František je totiž jezuita.

SR Vrátna lyžovačka jarné prázdniny crtur ZAX

Slovensko zažíva extrémne dlhú sériu veľmi teplých dní. SHMÚ varuje pred vetrom

21.02.2024 19:12, aktualizované: 20:28

Podľa meteorológov je vysoko pravdepodobné, že vo štvrtok padne nový rekord.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 185792x
Priemerná čítanosť článkov: 2949x

Autor blogu