Založ si blog

Mimoriadna správa: František na stetnutí so Židmi popiera Ježiša Krista

František sa modlí so Židmi, Bratislava, 13. september 2021. (Zdroj: AP Photo/ Gregorio Borgia)

František na Rybnom námestí na stretuntí so židovskou komunitou, 13. september 2021:
„Vďaka za vaše milé slová privítania a svedectvá, ktoré ste ponúkli. Prišiel som ako pútnik, navštíviť toto miesto a byť ním dojatý. Toto námestie je vysoko významné miesto pre vašu komunitu. Necháva nažive spomienku na bohatú históriu. Po storočia bolo súčasťou židovskej štvrte. Tu oslavovaný rabín Chatam Sofer zápolil. Tu stála synagóga popri Katedrále korunovácie. Architektonické rozpoloženie, ako sme počuli, bolo vyjadrením mierumilovnej koexistencie dvoch komunít, nezvyčajný a evokujúci symbol, a nápadný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu, ako mnohí z nich, ja takisto cítim túžbu „vyzuť si moje sandále“ v mieste požehnanom ľudskou jednotou v mene Najvyššieho.“ [1]

Toto je úplne odpadlíctvo. Židia nemajú toho istého Boha ako kresťania. Znak jednoty kresťanov je prejavovaná pravá viera v Ježiša Krista a viera v učenie, ktoré nám zanechal skrze jeho učedníkov a Cirkev. Je dogmatickým a neomylným učením Magistéria (učiteľskej autority Cirkvi), že židia sú Bohom zavrhnutí.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Bula Cantate Domino, 1442, ex cathedra: „…Svätá Rímska Cirkev, vychádzajúca zo slov nášho Pána a Spasiteľa, pevne verí, vyznáva a hlása jedného pravého Boha, všemohúceho, nemenného a večného, Otca i Syna i Ducha Svätého; … Preto [Svätá Rímska Cirkev] odsudzuje, zavrhuje a uvaľuje kliatbu na všetkých, čo sú protikladných a opačných názorov, a vyhlasuje, že sú cudzincami pre telo Krista, ktorým je Cirkev.“

Komentár Kláštoru Najsvätejšej Rodiny: „Toto je neomylná dogmatická definícia Katolíckej Cirkvi o jednotlivcoch, ktorí majú o našom Pánovi Ježišovi Kristovi alebo o Svätej Trojici názor, ktorý je v rozpore s názorom Cirkvi (napr. o židoch, o moslimoch atď.). Florentský koncil slávnostne definoval, že ktokoľvek, kto má názor, ktorý je v rozpore s učením Cirkvi o našom Pánovi a Trojici (napr. židia), je odsúdený a zavrhnutý!“

Židia odmietajú Syna Božieho, Ježiša Krista, „jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené.“ [2]
Židia nemajú Otca, lebo odmietajú Syna:

„Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.“
(1 Jn 2,23)

František hovorí, že cíti túžbu „vyzuť si sandále“ v mieste, kde podľa neho je jednota medzi popieračmi Boha a vyznávačmi Boha – aký to nezmysel! On doslova hlása falošné Evanjelium, keď hovorí, že v mieste medzi židmi (popieračmi Boha) je jednota v mene Najvyššieho – on sa okázale a drzo rúha Bohu. Ale vieme, čo nám hovoria nasledovníci Ježiša Krista o falošných prorokoch:

Sv. Ján (apoštol) o neprijímani falošných prorokov (Zdroj obrázku: voľne dostupné).

 

Sv. Pavol odsudzuje falošných prorokov (Zdroj obrázku: voľne dostupné.)

A Ježiš Kristus hovorí:

„Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Ak totiž neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch.“ (Jn 8,24)

František je démonický odpadlík, antikrist a nekatolícky antipápež na čele sekty II. vatikánskeho koncilu. Nie je hlavou Katolíckej Cirkvi, a teda nie je pápež, ale heretický antipápež. Ľudia nesmú byť v jednom spoločenstve s arciodpadlíkom Františkom, preto lebo skončia v pekle. František je okázalý odpadlík a antikatolík. Pre viac ohľadom toho v čo František verí, pozrite si nasledovný článok: https://vatikankatolicky.com/anti-papez-frantisek/. František nie je z jedného dňa na druhý praktizujúci žid. On praktizoval židovskú vieru už dlho dozadu, tak jak je vidno v hore uvedenom, zdieľanom článku.

Pre spásu musíte byť tradičný katolík, a tu sa dozviete ako tak urobiť. Tí, čo zostanú s Františkom napriek tomu, že vedia aký je to arciodpadlík, pôjdu naveky do pekla.

Na tom istom stretnutí antikrist František povedal takisto:

Na tomto námestí, drahí bratia a sestri, je takisto miesto, kde svetlo nádeje svieti. Každý rok vy príjdete sem počas Hanuky zapáliť prvú sviečku na menore. Temnota je zahnaná správou, že deštrukcia a smrť nemajú posledné slovo, ale miesto toho obnovu a život. Aj keď synagóga na tomto mieste bola zhodená, komunita zostáva prítomná. Komunita živá a otvorená dialógu. Na tomto mieste, naše histórie sa stretajú znova raz. Tu potvrďme pred Bohom našu ochotu vydržať na ceste zblíženia a priateľstva.“ [1]

Toto je úple odpadlíctvo. Svetlo nádeje nie je u židov, ktorí zapaľujú menóry. Ježiš Kristus je svetlo nádeje. On je naplnením proroctiev o svetle:

Iz 9,1 „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo.“

Jn 8,12 „Potom k nim Ježiš znova prehovoril: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“

Jn 12,46 „Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto vo mňa verí, neostal v tme.“

Ježiš klope na dvere. (Zdroj: verejne dostupné.)

František hovorí, že temnota je zahnaná židovským stretávaním sa pri obrade zapaľovania menóry, a že toto značí obnovu a život. Nadprirodzený život majú len tí, ktorí sú s Kristom a v Kristovi skrze Jeho Cirkev. František je úplne posadnutý démonický antikrist. Židia sú v temnote, a ich obyčaje a pokračujúce obrady značia, že nepríjmajú Ježiša, preto lebo dávajú nádej do obradov zo Starého Zákona.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, hlása a učí, že záležitosti týkajúce sa Starého zákona, mozaického práva, ktoré sú rozdelené do obradov, vzácnych rituálov, obetovania a sviatostí… príchodom nášho Pána… zanikli a sviatosti Nového zákona započali… Všetci preto, ktorí po tom čase (uvedenia do platnosti Evanjelia) praktizujú obriezku a Sabbath a iné záležitosti zákona, Svätá Rímska Cirkev ich označuje cudzích kresťanskej viere a ani pri najmenšom hodných zúčastniť sa na večnej spáse“

Ľudia na Slovensku včetne bezbožných politikov sa radujú, že je tu antikrist, ktorého mylne považujú za hlavu Katolíckej Cirkvi. Radujú sa aký „ľudský je ten pápež František“ (oni hovoria). Sú zaslepení do hĺbky Satanovej.

 

Kto po tomto všetkom prijíma Františka ako pápeža, odmieta Ježiša ako Spasiteľa, a je odpadlík. Praktizujúci žid nemôže byť hlavou Katolíckej Cirkvi.

 

Kristián Keller
Tradičný katolík, sedesvakatntista

[1] – https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2021/september/documents/20210913-bratislava-comunitaebraica.html
[2] – Katolícké Nicejsko-carihradské vyznanie viery, zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihradsk%C3%A9_vyznanie_viery

Analýza Františkovho programu odpadlíctva na Slovensku (úvod)

16.09.2021

Analýza Františkovho programu odpadlíctva na Slovensku (úvod) Toto je prezatial iba úvodný článok, kde spomeniem Františkové najhlavnejšie herézy, kacírstva a odpadlíctva počas toho ako bol na Slovensku. Na rozanalyzovanie všetkých jeho heréz by trebalo množstvo času, a skutočne by z toho mohol byť celovečerný dokumentárny film, ak by som sa mal podujať k tomu, zhrnúť [...]

Retrakcie Kristian Keller

08.09.2021

Na začiatku roka 2019 som sa dopracoval k stránke vaticancatholic.com. Do tej doby som písal články pre Slobodný Výber, Konzervatívny Výber a Hlavné Správy. V tomto článku pre Slobodný Výber som napísal mnoho chýb: https://slobodnyvyber.sk/kristian-keller-vatikan-ii-kopa-poloprav-a-lzi-cast-1-islam/ Písal som: „… Keďže majú ducha antikrista v úplnom vnútri [...]

František: odpadlík, kacír a antipápež

02.09.2021

Úvod: V tomto krátkom článku odhalím v krátkosti tie najväčšie kacírstva, bludy a odpadlíctva Františka, človeka, ktorý sa hrá na pápeža za bránami Vatikánu. I keď praví katolíci si uvedomujú, že odpadlík Fratnišek je nekatolík a je teda antipápež, je ešte stále množstvo ľudí, ktorí si to neuvedomujú a ktorí nemajú ponatia o veľkom obraze. Cirkev je [...]

odpadky, vrecia, skládka

Bratislava si bude odpad triediť sama. Vallo zaplatil Vassal EKO 3,9 milióna eur

20.09.2021 23:26

Hlavné mesto vypovedalo zmluvu platnú do júla 2022.

bundestag

Týždeň do nemeckých volieb: Konzervatívci sa doťahujú na SPD

20.09.2021 23:08

Väčšinu by podľa prieskumu získali štyri možné koalície.

Ján Babjak

Pri návšteve pápeža sa covidom nakazil arcibiskup

20.09.2021 22:14

Babjak má len mierne príznaky choroby.

Boris Kollár

Koalícia ide ďalej v pôvodnom zložení. Teda s Kollárom

20.09.2021 21:32, aktualizované: 23:40

Na koaličnej rade sme konštruktívne spolupracovali v pôvodnom zložení, uviedla Zemanová.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 46
Celková čítanosť: 88868x
Priemerná čítanosť článkov: 1932x

Autor blogu