Založ si blog

Mimoriadna správa: František na stetnutí so Židmi popiera Ježiša Krista

František sa modlí so Židmi, Bratislava, 13. september 2021. (Zdroj: AP Photo/ Gregorio Borgia)

František na Rybnom námestí na stretuntí so židovskou komunitou, 13. september 2021:
„Vďaka za vaše milé slová privítania a svedectvá, ktoré ste ponúkli. Prišiel som ako pútnik, navštíviť toto miesto a byť ním dojatý. Toto námestie je vysoko významné miesto pre vašu komunitu. Necháva nažive spomienku na bohatú históriu. Po storočia bolo súčasťou židovskej štvrte. Tu oslavovaný rabín Chatam Sofer zápolil. Tu stála synagóga popri Katedrále korunovácie. Architektonické rozpoloženie, ako sme počuli, bolo vyjadrením mierumilovnej koexistencie dvoch komunít, nezvyčajný a evokujúci symbol, a nápadný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu, ako mnohí z nich, ja takisto cítim túžbu „vyzuť si moje sandále“ v mieste požehnanom ľudskou jednotou v mene Najvyššieho.“ [1]

Toto je úplne odpadlíctvo. Židia nemajú toho istého Boha ako kresťania. Znak jednoty kresťanov je prejavovaná pravá viera v Ježiša Krista a viera v učenie, ktoré nám zanechal skrze jeho učedníkov a Cirkev. Je dogmatickým a neomylným učením Magistéria (učiteľskej autority Cirkvi), že židia sú Bohom zavrhnutí.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Bula Cantate Domino, 1442, ex cathedra: „…Svätá Rímska Cirkev, vychádzajúca zo slov nášho Pána a Spasiteľa, pevne verí, vyznáva a hlása jedného pravého Boha, všemohúceho, nemenného a večného, Otca i Syna i Ducha Svätého; … Preto [Svätá Rímska Cirkev] odsudzuje, zavrhuje a uvaľuje kliatbu na všetkých, čo sú protikladných a opačných názorov, a vyhlasuje, že sú cudzincami pre telo Krista, ktorým je Cirkev.“

Komentár Kláštoru Najsvätejšej Rodiny: „Toto je neomylná dogmatická definícia Katolíckej Cirkvi o jednotlivcoch, ktorí majú o našom Pánovi Ježišovi Kristovi alebo o Svätej Trojici názor, ktorý je v rozpore s názorom Cirkvi (napr. o židoch, o moslimoch atď.). Florentský koncil slávnostne definoval, že ktokoľvek, kto má názor, ktorý je v rozpore s učením Cirkvi o našom Pánovi a Trojici (napr. židia), je odsúdený a zavrhnutý!“

Židia odmietajú Syna Božieho, Ježiša Krista, „jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené.“ [2]
Židia nemajú Otca, lebo odmietajú Syna:

„Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.“
(1 Jn 2,23)

František hovorí, že cíti túžbu „vyzuť si sandále“ v mieste, kde podľa neho je jednota medzi popieračmi Boha a vyznávačmi Boha – aký to nezmysel! On doslova hlása falošné Evanjelium, keď hovorí, že v mieste medzi židmi (popieračmi Boha) je jednota v mene Najvyššieho – on sa okázale a drzo rúha Bohu. Ale vieme, čo nám hovoria nasledovníci Ježiša Krista o falošných prorokoch:

Sv. Ján (apoštol) o neprijímani falošných prorokov (Zdroj obrázku: voľne dostupné).

 

Sv. Pavol odsudzuje falošných prorokov (Zdroj obrázku: voľne dostupné.)

A Ježiš Kristus hovorí:

„Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Ak totiž neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch.“ (Jn 8,24)

František je démonický odpadlík, antikrist a nekatolícky antipápež na čele sekty II. vatikánskeho koncilu. Nie je hlavou Katolíckej Cirkvi, a teda nie je pápež, ale heretický antipápež. Ľudia nesmú byť v jednom spoločenstve s arciodpadlíkom Františkom, preto lebo skončia v pekle. František je okázalý odpadlík a antikatolík. Pre viac ohľadom toho v čo František verí, pozrite si nasledovný článok: https://vatikankatolicky.com/anti-papez-frantisek/. František nie je z jedného dňa na druhý praktizujúci žid. On praktizoval židovskú vieru už dlho dozadu, tak jak je vidno v hore uvedenom, zdieľanom článku.

Pre spásu musíte byť tradičný katolík, a tu sa dozviete ako tak urobiť. Tí, čo zostanú s Františkom napriek tomu, že vedia aký je to arciodpadlík, pôjdu naveky do pekla.

Na tom istom stretnutí antikrist František povedal takisto:

Na tomto námestí, drahí bratia a sestri, je takisto miesto, kde svetlo nádeje svieti. Každý rok vy príjdete sem počas Hanuky zapáliť prvú sviečku na menore. Temnota je zahnaná správou, že deštrukcia a smrť nemajú posledné slovo, ale miesto toho obnovu a život. Aj keď synagóga na tomto mieste bola zhodená, komunita zostáva prítomná. Komunita živá a otvorená dialógu. Na tomto mieste, naše histórie sa stretajú znova raz. Tu potvrďme pred Bohom našu ochotu vydržať na ceste zblíženia a priateľstva.“ [1]

Toto je úple odpadlíctvo. Svetlo nádeje nie je u židov, ktorí zapaľujú menóry. Ježiš Kristus je svetlo nádeje. On je naplnením proroctiev o svetle:

Iz 9,1 „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo.“

Jn 8,12 „Potom k nim Ježiš znova prehovoril: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“

Jn 12,46 „Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto vo mňa verí, neostal v tme.“

Ježiš klope na dvere. (Zdroj: verejne dostupné.)

František hovorí, že temnota je zahnaná židovským stretávaním sa pri obrade zapaľovania menóry, a že toto značí obnovu a život. Nadprirodzený život majú len tí, ktorí sú s Kristom a v Kristovi skrze Jeho Cirkev. František je úplne posadnutý démonický antikrist. Židia sú v temnote, a ich obyčaje a pokračujúce obrady značia, že nepríjmajú Ježiša, preto lebo dávajú nádej do obradov zo Starého Zákona.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, hlása a učí, že záležitosti týkajúce sa Starého zákona, mozaického práva, ktoré sú rozdelené do obradov, vzácnych rituálov, obetovania a sviatostí… príchodom nášho Pána… zanikli a sviatosti Nového zákona započali… Všetci preto, ktorí po tom čase (uvedenia do platnosti Evanjelia) praktizujú obriezku a Sabbath a iné záležitosti zákona, Svätá Rímska Cirkev ich označuje cudzích kresťanskej viere a ani pri najmenšom hodných zúčastniť sa na večnej spáse“

Ľudia na Slovensku včetne bezbožných politikov sa radujú, že je tu antikrist, ktorého mylne považujú za hlavu Katolíckej Cirkvi. Radujú sa aký „ľudský je ten pápež František“ (oni hovoria). Sú zaslepení do hĺbky Satanovej.

 

Kto po tomto všetkom prijíma Františka ako pápeža, odmieta Ježiša ako Spasiteľa, a je odpadlík. Praktizujúci žid nemôže byť hlavou Katolíckej Cirkvi.

 

Kristián Keller
Tradičný katolík, sedesvakatntista

[1] – https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2021/september/documents/20210913-bratislava-comunitaebraica.html
[2] – Katolícké Nicejsko-carihradské vyznanie viery, zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-carihradsk%C3%A9_vyznanie_viery

Nové video: Štefan Mordel, Christianitas a takzvaný krst túžby vs. katolícke učenie

15.11.2023

https://www.youtube.com/watch?v=QWtoWf3zmSU Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero heretikov, ktorí zastávajú [...]

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

SR Kuchyňa MO systém záchytný test BAK-12  odovzdanie BAX

Nová éra nadzvukového letectva: Na Záhorie priletia prvé dve stíhačky F-16 (otázky a odpovede)

22.07.2024 18:00

Slovensko podpísalo s USA kontrakt celkovo na štrnásť kusov F-16, zatiaľ prídu dve.

Izrael / Palestína / Západný breh Jordánu /

CNN zdokumentovala brutálny útok izraelských osadníkov na Západnom brehu Jordánu

22.07.2024 17:46

K útoku došlo niekoľko dní po tom, čo Medzinárodný súdny dvor rozhodol, že 57 rokov trvajúca okupácia palestínskych území Izraelom je nezákonná.

Yvette Cooperová, labouristi, Británia

Nová britská ministerka ruší program konzervatívcov o deportáciách migrantov

22.07.2024 17:24

Plány konzervatívcov počítali s tým, že Rwanda bude za milióny libier prijímať migrantov z rôznych krajín zadržaných po nelegálnom príchode do Británie.

Šéfka Tajnej služby USA Kimberly Cheatleová

Atentát na Trumpa bol najväčším zlyhaním za desaťročia, povedala šéfka Tajnej služby

22.07.2024 17:05, aktualizované: 17:29

Pred jedným z výborov americkej Snemovne reprezentantov to uviedla šéfka služby Kimberly Cheatleová.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 199465x
Priemerná čítanosť článkov: 3166x

Autor blogu