Založ si blog

Odpoveď zlomyselnému človeku pod nickom „Marieta Ria“

Komentár zo sociálnej siete gloria.tv (Zdroj: gloria.tv, slovenská verzia.)

Na stránke gloria.tv som si prečítal nasledovný komentár ako odpoveď k mojmu otvorenému listu Matúšovi Marcinovi. Osoba, ktorá sa podpisuje pod nickom „Marieta Ria“ píše (zvýraznenia sú od nej):

Prepáčte, ale v tomto otvorenom liste máte dosť pochybných vyjadrení voči otcovi Marcinovi…
Od Vás tu na stránke iné nečítam, len že je každý heretik, každého odsudzujete a na každom nájdete vinu, len Vy máte vo všetkom pravdu… Troška pokory by nebolo na škodu… V dobrom – vstúpte si aj do svojho svedomia…
Dávate za vinu a ťažký hriech to, že niekto vo svojom prejave povie bežné, zaužívané prirovnanie o Mohamedovi a hore! Tak to ste trochu prestrelili. Ten, kto toto povie, tým nepriznáva žiadne vyznávanie Islamu, alebo súhlas s jeho učením.
Ďalej – vidieť v druhom človeku Boha – v čom je problém – my všetci sme boli stvorení na obraz Boží, to Vám nie je známe? A máme si aj ctiť a milovať druhého, ako seba samého. Tak nám káže Boh.
Odsudzujete Gibsona, že nie je kresťan – kresťanom byť môže, aj keď (možno – nepoznám do detailov jeho život) nežije podľa Božích príkazov. Ale koľkí kresťania v skutočnosti majú slabú vieru, neplnia Božie zákony tak, ako by mali. Ale my nemôžeme každého odsúdiť – to prenechajte láskavo Pánu Bohu – ten je večným sudcom a On vie o stave každej jednej duše.
Odsudzujete otca Kuffu – spravte toľko dobra, čo on a potom o ňom rozprávajte. Stará sa a zachraňuje ľudí, ktorí sú vydedencami spoločnosti – bezdomovcov, prostitútky, narkomanov…
Hovoríte, že nemožno druhého, kto je iného zmýšľania, nazvať bratom – to je čo za logiku? Vy máte odsúdiť hriech, ale milovať hriešnika (to často zdôrazňuje práve M. Kuffa). Nie nenávidieť blížneho, pretože presadzuje niečo iné. (Vám Boh káže nenávidieť blížneho, ktorý nie je podľa Vašich predstáv??) Zišiel z cesty, treba ho napomenúť, ale nie zavrhovať! Kde máte istotu, že práve Vy konáte všetko podľa Božích zákonov – nazeranie človeka a Boha je odlišné. To, čo si my môžeme predstavovať ako to najlepšie, môže v očiach Božích mať úplne inú hodnotu. V každom svojom blížnom treba vidieť Krista – Bol som smädný, bol som hladný… bol som nahý … a zaodeli ste ma… (Mt 25:35-40)
Treba sa snažiť plniť Božiu vôľu a vždy prosiť o to, aby sme tak konali, ako Boh žiada.

Pán Kristián, držte sa tohto a nevyhrážajte sa ľuďom, ktorí podľa Vás nie sú tí praví katolíci. Trošku toho pokánia, ktoré odkazujete druhým, nezaškodí aj vo vašom vlastnom prevedení.

Tu je moja odpoveď:

Omyl. Kdekoľvek píšem, či už tu alebo inde, vôbec nehovorím, že každý človek je heretik, čiže hneď z úvodu lož od vás. Ja prezentujem všade, kde sa dá, tradičné (a autoritatívne) katolícke učenie. Naozaj stačí zverejniť len zopár encyklík a neomylných učení Cirkve a porovnať ich s vyjadreniami heretikov (akými Marcin a Kuffa bez pochyby sú) a v zápäti usúdiť, že sú to zjavní heretici, nežto povedať na nich, že nie sú heretici je byť klamárom. Je to ťažký hriech vyvolávať skazonostné meno „Mohammed“ sťa príklad toho, že niekto ide k druhému pomáhať; a už vôbec nie pred schránkou s Ježišom v kostole a už vôbec nie, keď ten niekto je kňaz. Nejde pacient k lekárovi, ale lekár k pacientovi by sa tam hodilo povedať. Beriem, že to bolo minimálne škandalózne zo strany Marcina – a že ináč samo o sebe to nemusí byť odpadlíctvo od viery (to je tam tiež spomenuté v mojom liste, a nie nenapísal som, že je odpadlík hneď za to) – no naproti tomu, keď si človek zoberie, že Marcin je falošný prorok, tak to dáva celkom zmysel, že svoje počínanie porovná so situáciou Mohammeda, ktorý pristupuje k hore. Mohammed bol falošný prorok. Nuž, ale omnoho vážnejšie ste zámerne prehliadli v tom liste, napr. to, že učí, že potratené deti sa môžu dostať do neba bez krstu.

Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto hovorí, že krst [sviatosť] je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3:5): nech je prekliaty.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Exultate Deo“, 22. november 1439: „Svätý krst, ktorý je bránou do duchovného života, si drží prvé miesto spomedzi všetkých sviatostí; skrze neho sa stávame údmi Krista a tela Cirkvi. A keďže smrť vstúpila do vesmíru skrze prvého človeka, ‘ak sa nenarodíme znova z vody a z ducha, nemôžeme,’ ako hovorí Pravda, ‘vojsť do nebeského kráľovstva’ [Jn 3:5]. Matéria tejto sviatosti je skutočná a prirodzená voda.“

Katolík má povinnosť odsúdiť heretika, akým bezpochyby Matuš Marcin je. Farizejstvo heretikov ako vy je, že vy sami si uzurpujete súdiť mňa, katolíka, a popritom vy súdite v rozpore s jasným učením magistéria; nuž a potom sa rozdrapujete, keď moje spravodlivé a pravdivé súdenie zasiahne nejakého človeka, ktorého ste si vy osobne oblúbili. Pravda je, že vy uprednosňujete osobný výklad, bránite heretika, klamete a vôbec sa ani len nepozastavíte nad tým, čo oficiálne učí Katolícka Cirkev. Nuž, a čo sa týka Kuffu, tak Marián Kuffa chybuje vo fundementálnych veciach v otázkach viery: veď on nazýva Boha prírodou…

Marián Kuffa: „… jeden tú istú bytosť nazýva Boh, druhy ju nazýva Jahve, ďalší Adonaj, ďalší Alah, ďalší príroda, iný vyšší princíp. Nazvi si to ako chcete.“

Pápež Pius XI., Mit Brennender Sorge (#7), marec 14.,1937: „Ktokoľvek identifikuje pomocou panteistického zmätku Boha a vesmír, či znížením Boha na dimenzie sveta, alebo vyvýšením sveta na dimenzie Boha, nie je veriaci v Boha.

Ste bezverec a odpadlík Marieta Ria, a povedať čosi iné by bol smrteľný hriech. Problém u vás je, že ste jednak klamár a druhak, že odmietate autoritatívne učenie Magistéria a neveríte v pápežsku neomylnosť. Ste citovo naviazaná na človeka a nemáte skutočný vzťah s Bohom. Najväčším priestupkom proti Bohu je zloba herézie, čož je nepravda proti viere:

Pápež Sv. Pius X, Editae Saepe (#43), máj 26., 1910: „Je to istý, dobre založený fakt, že žiaden iný zločin, tak vážne neuráža Boha a provokuje Jeho najväčší hnev, ako zloba herézie.“

Pretože vy odmietate nenávidieť zlo a aj zlých ľudí, akými sú napr. antipápež František, Kuffa, Marcin, Vladyka Milan a ostatní odpadlíci v sekte po II. vatikánskom koncile, nie ste schopná vidieť pravdu, tak ako ju nám zjavuje Pán Boh, nie ste schopná vidieť pravdu taká aká je. A pravda je, že tí, čo učia notorické herézy a samých seba radia ako Božích poslov, prorokov, ba učiteľov Katolíckej Cirkvi, sú nepriatelia Boha.

Svätý Cyril z Jerzualema: „Nenáviďme tých, ktorí sú hodní nenávisti; odvráťme sa od tých, od ktorých sa Boh odvracia; povedzme takisto my sami Bohu so všetkou odvahou ohľadom heretikov „Nenávidim, Ó Bože, tých, čo nenávidia teba? A nie som zarmútený nad tvojimi nepriateľmi?“ Pretože tu je takisto nepriateľstvo, ktoré je správne, dľa toho jak je napísané „Nepriateľstvo ustanovujem… medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom“ (Genesis 3:15); lebo priateľstvo s hadom produkuje nepriateľstvo s Bohom a smrť.“

Je to prestne kvôli tomu, že vy (ale aj mnoho vám podobní) odmietate pravdu a nemenné rozsudky Cirkvi, ste nie schopní vidieť pravdu. Človek, čo neverí v nevyhnutnosť krstu pre spásu pre deti, ale hlása iný spôsob ako sa dostať do neba, tak jak Marcin robí, nie je kresťan. Súdiť, že Pán Boh sa môže mýliť v Jeho rozhodnutiach, tak ako sú nám zjavené Cirkvou, je pýcha najhrubšieho zrna. Boh už súdil, a zjavil nam skrze Cirkev, že heretici sú mimo Cirkvi a ergo nepriatelia Boha.

Svätý Augustín (415): Ktokoľvek, kto by povedal, že nemluvňatá, ktoré zídu zo života bez účasti na sviatosti [krstu], by mali byť urobené živé v Kristovi, ide skutočne proti kázaniu onoho apoštola a zavrhuje celú Cirkev…“

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (#9), 29. jún 1896: „Prax Cirkvi bola vždy rovnaká, ako je vidno zhodným učením otcov, ktorí boli zvyknutí brať ako mimo katolíckeho prijímania A CUDZÍCH ONEJ CIRKVI, KOHOKOĽVEK, KTO BY SA VZPIERAL V NAJMENŠOM MERADLE V AKOMKOĽVEK BODE DOKTRÍNY VYDANÝM JEJ AUTORITATÍVNYM MAGISTÉRIOM.“

Čo sa týka Mela Gibsona, kebyže si prečítate ten článok a strávite trochu času s anglickým textom, tak by ste sa dozvedela, že Mel Gibson verí, že nekatolíci môžu ísť do neba. Pripájam tu i ďalší článok o Gibsonovi: https://vaticancatholic.com/hutton-gibson/

No a čo sa týka toho, kto je brat a blížny. Dve veci treba rozližovať. Blížneho človka, sťa nášho suseda, ktorému katolík želá dobre a chce, aby našiel štastie u Boha a večný život, ale zakiaľ zjavne odmieta Božie zjavenie a Jeho zákon, tak ho takého aký v danom momente je odsudzuje a nemá s ním podieľ v jednom spoločenstve kresťanov. Prestne taký, akým v danom okamihu je, mu je cudzí. Brat, čoby spoluveriaci a blížny v Kristovi, je niečo iné ako blížny sused. Liberáli, potratári a transgenderisti v jednom (to boli ľudia o ktorých Kuffa rozprával), sú pre Kuffu bratia a nie sú jeho nepriatelia, čož je zjavne bludné. Marián Kuffa je heretik. A tak ako som už povedal, katolík si želá večné štastie aj liberálov, transgenderistov a potratárov a chce, aby sa zobudili zo svojich bludov, ale tak ako sú oni teraz nastavení, ich nenávidi a sú mu nepriatelia – nie sú s ním bratia v Kristovi.

Píšete, že v každom treba vidieť Krista. Nie, v každom treba vidieť odlesk Krista a snažiť sa mu pomôcť potravou, a nie len fyzickou potravou, ale najmä duchovnou. Lenže Marián Kuffa nemá rád liberálov. Nie. Kebyže ich má rád, tak by ich napomenul, že sú na ceste do pekla a šíria diablovské reči a doktríny. Naproti tomu však učí, že sú s ním bratia a nie sú nepriatelia s katolíkmi, s Božími synmi a dcérami, čož je diabolský nezmysel. To že im také hovorí, ich utvrdzuje na ceste do pekla a nepomáha im to, ba škodí im to.

Je jedno koľko Marián Kuffa dá v almužnách, koľko ľuďom fyzicky pomôže, keď učí, že Boh je príroda, keď učí, že protestanti majú bohoslužbu slova, keď učí, že liberáli sú bratia katolíkov, keď učí, že evanjelici majú farárov a farárky a že my sa nehneváme na to. Je jedno koľko krát sa vznešene vyjadrí o p. Márii, keď vzápätí nazýva bratom protestanta, ktorý vidí v úcte k p. Márii modlárstvo. Nebude mu to nič platné, tak ako Cirkev učí:

Pápež Eugen IV., Koncil z Florencie, „Cantate Domino“, r. 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, zaznáva a hlása, že všetci, čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nie len pohania, ale i židia alebo i heretici a schizmatici nemôžu zdieľať večný život a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ sa nepripoja k Cirkvi pred skončením ich životov; že jednota tohto ekleziálneho tela je takej dôležitosti, že iba tí, čo prislúchajú mu, robia Cirkevné sviatosti, prispievajú k spáse, postia sa, dávajú milodary a robia iné pietne činy a praktiky kresťanskej milície produkujú večnú spásu; a nikto nemôže byť spasený, jedno koľko daroval v almužnách, i keby prelial krv pre meno Krista, pokiaľ nezostal v objatí a jednote Katolíckej Cirkvi.

Pápež Inocent III., Eius exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie [Cirkev] heretikov, ale svätú, rímsku, katolícku a apoštolskú Cirkev, mimo ktorej, veríme, že nikto nie je spasený.“

A ako som už povedal, tak uvediem aj tu: takzvané zjavenie v Litmanovej je falošné zjavenie:

„Keď teraz pozerám na vás, v každom jednom z vás vidím znak Boha. Vy všetci ste jeden veľký obraz Boha. Chcela by som, aby ste takto začali vidieť Boha, aby ste boli ľudia plní šťastia a lásky, ľudia plní Boha.“ [1]

Kto nevidí jasné nabádanie tohoto diabla, aby sme videli samých seba ako Boha, je slepý.

Kristián Keller
Sedesvakantista

 

P.S.: ospravedlňujem sa za gramatické chyby v pôvodnom vydaní.

 

[1] –  https://litmanova.info/1995.htm
Encykliky pápežov z vatikankatolicky.com

 

Nové video: Štefan Mordel, Christianitas a takzvaný krst túžby vs. katolícke učenie

15.11.2023

https://www.youtube.com/watch?v=QWtoWf3zmSU Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero heretikov, ktorí zastávajú [...]

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

Poľsko interrupcie liberalizácia protest

Odporcovia liberalizácie interrupcií v Poľsku vyšli do ulíc Varšavy

14.04.2024 20:10

Poľský parlament totiž v piatok odhlasoval pokračovanie prác na návrhoch, ktoré by uvoľnili tieto prísne interrupčné pravidlá.

Korcok a Pellegrini

Aká kampaň, taký prezident? Čo rozhodlo prezidentské voľby?

14.04.2024 19:00

Víťaz prezidentských volieb je jasný, spoločenský pokoj zas v nedohľadne. Čo podľa vás rozhodlo voľby?

Olexandr Syrskyj

Syrskyj: Ukrajinci sa zahryzli do krajiny, no Rusov je násobne viac. Putin chce ovládnuť Časiv Jar do osláv 9. mája

14.04.2024 16:40

Časiv Jar, ktorý leží neďaleko od už ovládnutej Avdijivky, je pod neustálou paľbou.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 189844x
Priemerná čítanosť článkov: 3013x

Autor blogu