Založ si blog

Milan Chautur neverí v krst

„[Otázka Milanovi:] Slava Isusu Christu, chcem sa opytat, co je s dusickami deticiek, ktore zomreli spontánnym potratom. Ked sme nemali moznost ich pokrstit a tak zbavit dedicneho hriechu. Nie su ani pochovane. Akoby tu ani neboli a predsa su.“
„[Odpoveď Milana:] Keďže Sväté Písmo sa konkrétne k tejto otázke nevyjadruje, predkladám pohľad o. Petrička podporený názormi vážnych teológov a svätých otcov. +Milan.“ (Facebook, pseudoporadňa ‚Vladyka Milan odpovedá‘, 9. feb. 2017)

Komentár: Nepokrstené deti idú do limba detí, časti pekla, kde nie je oheň – toto je neomylné učenie Cirkvi. My sa neriadime len Písmom, ale našim pravidlom viery je Magistérium Katolíckej Cirkvi, ktoré predkladá to, v čo majú kresťania veriť.

Pozri aj (nový článok): Malé deti nemôžu byť spasené bez krstu

V protiklade s tým, čo Milan Chautur rozpráva, tak Sväté Písmo hovorí z časti o osude tých, ktorí nebudú pokrstení. Sám Ježiš Kristus hovorí, čo bude s ľudmi, ktorí nebudú pokrstení:

Jn 3,5 „Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Mk 16,16 „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

Aj svätý Ján v úvode Evanjelia inšpirovaný Duchom Svätým hovorí podobne:

Ján 1,12-13 „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.“

Svätý Peter inšpirovaný Duchom Svätým takisto hovorí:

Sk 4,10,12 „(10.) … nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu: V mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych!“ , “ (12.) … A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.

Učenie Magistéria:

Pápež Gregor X., Druhý lyonský koncil, 1274: „Takisto definujeme, že… duše tých, čo opustia tento život v skutočnom smrteľnom hriechu, alebo samotne v dedičnom hriechu, idú priamo do pekla, ale podstúpiť tresty rozličných druhov.

Milan Chautur pripája potom tento extrémne kacírsky kúsok o. Petrička, s ktorým sa on sám stotožňuje:

„Deti,ktoré zomreli spontánnym potratom boli určite este pocas života svojimi rodičmi prijaté s láskou a s radostou.Preto si myslim, že aj na večnosti maju silu otvorit sa Láske Boha.Dostali dávku lásky uz od rodicov do pocitov svojej mladej duše.A po ich fyzickej smrti ich rodicia doprevádzaju tiež láskou svojimi modlitbami,tak sú v nebi.“ [poznámka: toto je heréza!]
„[Pokračuje:] Je to ako ked človek cestuje vlakom a musí predčasne vystúpit,lebo vlak nejde dalej preto,lebo sa niečo pokazilo alebo človek predčasne vystúpi z iných príčin.Ak má lásku a pokoj vo svojej duši ,tak aj to predčasné vystúpenie z vlaku života prijíma v láske i otvorí sa Láske i prjíma tam dalsie riesenia v pokoji, hoc fyzicky uz nemože znova nastupit do tohto ani do dalsieho vlaku.O kolko je väčšia radost ,ak zisti ,že aj na tejto stanici ho dokonca niekto Milovaný a Milujúci čaká. Hoc možno niet plnost radosti z cieľovej stanice, ale radost tam je.“
Je to smutný fakt, ale všetky potratené deti a nemluvňatá, ktoré zomreli bez krstu idú na veky do pekla, tam, kde nie je oheň. Ich trestom je večné oddelenie od Boha a neprežívajú ta žiadnu radosť a blaženosť.
Heretik Petričko si protirečí, lebo na tomto horeuvedenom príklade cestujúceho vlakom, z ktorého cestujúci vystúpil (resp. zomrel), hovorí, že ho Boh čaká na stanici (kde sú deti bez krstu), ak mu rodičia posieľajú lásku, ale zároveň hovorí, že niet plnosť radosti z cieľovej stanice (neba). Toto je pelagiánizmus, ktorý vymysleli heretici Pelagiáni, keď určili medzistupeň medzi peklom a nebom pre nepokrstené deti. A Petričko si protirečí, lebo hovorí, že sú v nebi.Katolícka Cirkev neomylne učí, že tí, čo zomrú v dedičnom hriechu alebo smrteľnom hriechu okamžite poputujú do pekla, ale každý bude trpieť inými trestami. Keď sa to zhrnie, tak heretici Petričko a Chautur spáchali minimálne päť hlavných heréz: (1.) popierajú nevyhnutnosť krstu pre spásu; (2.) popierajú, že ľudia, ktorí zomrú v dedičnom hriechu idú do pekla; (3.) hlásajú medzistupeň pre nepokrstených medzi nebom a peklom (pelagiánizmus) a (4.) propagujú, že dedičný hriech možno odstrániť za pomoci rodičov, no bez krstu v Ježišovi – (5.) čož znamená, že Ježiš Kristus nie je dôležitý pre spásu – a to je odmietnutie Ježiša Krista. Oni dvaja sú si plne vedomí katolíckeho učenia o nevyhnutnosti krstu a katolíckeho učenia o dedičnom hriechu a odmietajú obidve učenia. Ide z ich strany o úplne odpadnutie od viery. Milan Chautur a Petričko nie sú kresťania, lebo neveria v Ježiša Krista, nedajte sa nikým oklamať!

A teraz uvediem v protiklade ich heréz katolícke učenie:

(1.)

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Exultate Deo“, 22. november 1439: „Svätý krst, ktorý je bránou do duchovného života, si drží prvé miesto spomedzi všetkých sviatostí; skrze neho sa stávame údmi Krista a tela Cirkvi. A keďže smrť vstúpila do vesmíru skrze prvého človeka, ak sa nenarodíme znova z vody a z ducha, nemôžeme,’ ako hovorí Pravda, vojsť do nebeského kráľovstva [Jn 3:5]. Matéria tejto sviatosti je skutočná a prirodzená voda.“ (i.)

Pápež Inocent III., Štvrtý lateránsky koncil, Konštitúcia I., 1215, ex cathedra: „Sviatosť krstu sa však svätí vo vode pri vzývaní nerozdelenej Trojice – menovite, Otca, Syna a Ducha Svätého – a prináša spásu deťom i dospelým, keď ju ktokoľvek správne vykoná formou predpísanou Cirkvou.“ (i.)

Pápež Benedikt XIV., Nuper ad nos, 16. marec 1743, Vyznanie viery: „Podobne (vyznávam), že krst je nevyhnutný k spáse, a preto, ak jestvuje bezprostredné nebezpečenstvo smrti, má byť udelený ihneď a bez odkladu, a že je platný, ak je udelený so správnou matériou i formou i úmyslom kýmkoľvek a v akomkoľvek čase.“ (i.)

Čítaj viac v nasledovnom článku:
Sviatosť krstu je nevyhnutná k spáse

(2.)

Pápež Gregor X., Druhý lyonský koncil, 1274: „Takisto definujeme, že… duše tých, čo opustia tento život v skutočnom smrteľnom hriechu, alebo samotne v dedičnom hriechu, idú priamo do pekla, ale podstúpiť tresty rozličných druhov.“ (iii.)

Pápež  Eugen IV., Florentský koncil, „Letentur coeli“, Sess. 6, 6. júl 1439, ex cathedra: „Takisto definujeme, že… duše tých, čo opustia tento život v skutočnom smrteľnom hriechu, alebo samotne v dedičnom hriechu, idú priamo do pekla, ale podstúpiť tresty rozličných druhov.„(Denz. 693) (iii.)

(3.)

Pápež Pius VI., Auctorem fidei, 28. august 1794: „26. Doktrína ako tá pelagiánovská bájka, ktorá odmieta to miesto spodných oblastí (čo veriaci všeobecne označujú menom limbo detí), v ktorom duše tých, čo odchádzajú iba vo vine dedičného hriechu sú trestaní trestom zatratených, nezahrňujúc trest ohňom, akoby týmto samotným faktom, tí, čo odstraňujú trest ohňom, uviedli to stredné miesto a stav slobodný od viny a trestu medzi kráľovstvom Boha a večným zatratením, tak ako o tom Pelagiáni navnivoč hovoria.“ – Zavrhnuté ako falošné, unáhlené a ubližujúce katolíckym školám. (Denz. 1526) (iii.)

Pripájam komentár Brata Petra z Kláštoru Najsvätejšej Rodiny z Ameriky: „Tu pápež Pius VI. zavrhuje myšlienku niektorých teológov, že nemluvňatá, ktoré zomrú v dedičnom hriechu, trpia plameňmi pekla. Súčastne potvrdzuje, že tieto nemľuvňatá idú do miesta spodných častí (t. j. pekla) nazývané limbo detí. Nejdú do neba, ale do pekla, kde nie je oheň. Toto je prefektne v súlade so všetkými ostatnými slávnostnými definíciami Cirkvi, ktoré učia, že nemľuvňatá, ktoré zomrú bez vodného krstu klesnú do pekla, ale trpia trest iný od tých, čo zomrú v smrteľnom hriechu. Ich trest je večné oddelenie od Boha.“ (Zdroj: vaticancatholic.com)

Krátky komentár: To, čo propaguje Milan Chautur a Petričko, je skrz-na-skrz heretické. Je to pelágianizmus.

(4. a 5.)

Tridentský Koncil, 5. zasadnutie, kan. 3. a 4., O dedičnom hriechu:

„3. Kto tvrdí, že tento Adamov hriech, ktorý je svojím pôvodom jeden a prenášaný rodom, a nie napodobňovaním, ktorý je prítomný vo všetkých a je vlastný každému, môže byť odstránený skôr silami ľudskej prirodzenosti alebo iným prostriedkom, než zásluhou jedného sprostredkovateľa, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojej krvi zmieril s Bohom, „stal sa pre nás … spravodlivosťou, posvätením a vykúpením“ (1 Kor 1, 30);… nech je exkomunikovaný, lebo „niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4,12). A preto zaznelo toto slovo: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1,29), …“

„4. Kto popiera, že novonarodené deti treba pokrstiť, aj keď sa narodili z pokrstených rodičov, alebo kto hovorí, že sú síce krstené na odpustenie hriechov, ale že z Adama nepriťahujú na seba nič z dedičného hriechu, čo by bolo treba na dosiahnutie večného života očistiť v kúpeli znovuzrodenia, z čoho vyplýva, že u nich forma krstu „na odpustenie hriechov“ sa nechápe v pravom, ale v nesprávnom zmysle, nech je exkomunikovaný, lebo to, čo povedal Apoštol: „Skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili“ (Rim 5,12), sa nemá chápať inak, než ako to chápala katolícka Cirkev, ktorá je rozšírená všade. Podľa tohto pravidla viery sú totiž z tradície apoštolov aj deti, ktoré samy ešte nemohli spáchať nijaký hriech, opravdivo krstené na odpustenie hriechov, aby bolo u nich znovuzrodením (regeneratione) očistené to, čo pritiahli na seba splodením (generatione) (Synoda v Kartágu roku 418, 2. kánon), lebo „ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3, 5).“ (ii.)

Kristian Keller
Tradičný katolík, sedesvakantista


i. – zdroj prekladu: vatikankatolicky.com
ii. – zdroj prekladu: tridentskaomsa.weebly.com – ​​PÁPEŽI PROTI BLUDOM MODERNIZMU, DEKRÉTY PÁPEŽOV ​(1521-1947), alebo „Josef Neuner — Heinrich Roos VIERA CIRKVI V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA“, alebo z iných dostupných odkazov na tej stránke.

iii. – môj voľný preklad buď z vaticancatholic.com alebo papalencyclicals.net

Nové video: Štefan Mordel, Christianitas a takzvaný krst túžby vs. katolícke učenie

15.11.2023

https://www.youtube.com/watch?v=QWtoWf3zmSU Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero heretikov, ktorí zastávajú [...]

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

Poľsko interrupcie liberalizácia protest

Odporcovia liberalizácie interrupcií v Poľsku vyšli do ulíc Varšavy

14.04.2024 20:10

Poľský parlament totiž v piatok odhlasoval pokračovanie prác na návrhoch, ktoré by uvoľnili tieto prísne interrupčné pravidlá.

Korcok a Pellegrini

Aká kampaň, taký prezident? Čo rozhodlo prezidentské voľby?

14.04.2024 19:00

Víťaz prezidentských volieb je jasný, spoločenský pokoj zas v nedohľadne. Čo podľa vás rozhodlo voľby?

Olexandr Syrskyj

Syrskyj: Ukrajinci sa zahryzli do krajiny, no Rusov je násobne viac. Putin chce ovládnuť Časiv Jar do osláv 9. mája

14.04.2024 16:40

Časiv Jar, ktorý leží neďaleko od už ovládnutej Avdijivky, je pod neustálou paľbou.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 189821x
Priemerná čítanosť článkov: 3013x

Autor blogu