Založ si blog

Čo je zlé na jóge?


Falošný boh hinduistov Shiva (Zdroj: lotussculpture.com).

Aktualizované 03/06/2021

Keďže je praktikovanie jógy rozšírené v knižných podobách v kníhkupectvách, v posilňovniach, rôznych kluboch a dokonca aj v Novus Ordo proticirkvi po II. vatikánskom koncile a dokonca aj v kruhoch medzi ľudmi, ktorí sa nazývajú gréckokatolíci, tak dávam do pozornosti nasledovné riadky zo stránky vatikankatolicky.com (americká stránka katolíckeho kláštora v slovenčine) z článku Brata Petra:

Je to len strečing? Nie.
Zacitujem Novus Ordo „kňaza“, „o.“ Jamesa Manjackala, ktorý je veľmi vzdelaný ohľadne tejto témy:

„Slovo joga znamená „zjednotenie“; oným cieľom jogy je zjednotenie dotyčného prechodného (dočasného) ja, „JIVA“, s nekonečným „BRAHMANOM“, hinduistický koncept Boha. Tento Boh nie je osobný Boh, ale je neosobná duchovná substancia, ktorá je jednotná s prírodou a kozmom. Brahman je neosobná božská substancia, ktorá „preniká, obaľuje a tvorí základ všetkého“. Joga má svoj pôvod v hinduistickom Upanishads, ktorý je starý až 1000 pr. Kr., a hovorí o jóge takto, „zjednoťte svetlo vo vás so svetlom Brahmana.“ „Absolútno je vo vás“, hovorí Chandogya Upanishads, „TAT TUAM ASI“ alebo „TY SI TO“. Božské sídli v každom z nás, skrze Jeho mikrokozmického zástupcu, osobitné ja, nazývané Jiva. V Bhagavad Gita pán Krišna popisuje Jiva ako „môj osobný večný podiel“ a „radosť z jogy prichádza k jogínovi, ktorý je jednotný s Brahmanom“. V roku 150 po Kr., jogín Patanjali vysvetlil osem spôsobov, ktoré sprevádzajú joga praktiky od ignorancie k osvieteniu – osem ciest sú ako schody – nimi sú sebakontrola (yama), náboženské pozorovanie (niyama), pozície (asana), dýchacie cviečenia (pranayama), kontrolovanie pocitov (pratyahara), koncentrácia (dharana), hlboké rozjímanie (dhyana), osvietenie (samadhi). Je zaujímavé poznamenať tuná, že pozície a dýchajúce cvičenia, často brané ako celková joga na Západe, sú kroky 3 a 4 smerom ku spojeniu s Brahmanom! Joga nie je len prepracovaný systém telesných cvičení, je to spirituálna disciplína, snažiaca sa viesť dušu do samadhi, úplnej jednoty s božskou bytosťou. Samadhi je stav, v ktorom prirodzené a božské sa stane jedno, človek a Boh sa stanú jedno bez akéhokoľvek rozdielu (Brad Scott: Exercise or religious practice? Yoga: What the teacher never taught you in that Hatha Yoga class“ in the Watchman Expositor Vol. 18, No. 2, 2001).“ (https://www.jmanjackal.net/eng/engyoga.htm)

Pre zosumarizovanie: joga je spirituálna disciplína, ktorá sa snaží spojiť dotyčného s božským vo vnútri seba samého a spojiť sa s celým stvoreným svetom skrze dýchanie, fyzické cvičenia, koncentráciu, atď..

Myšlienka, že božské sa má hľadať a nájsť vo vnútri seba samého je samozrejme okultistická. Myšlienka, že božské prestupuje celým stvorením – myšlienka, na ktorej je praktika jogy založená a ku ktorej sa sama zaradzuje – je panteizmus a zavrhnutá I. vatikánskym koncilom.

Pápež Pius IX., Prvý vatikánsky koncil, Zasadanie 3, Kap. 1, O Bohu, Stvoriteľovi všetkých vecí: „Svätá, Katolícka, Apoštolská, Rímska Cirkev verí a vyznáva, že existuje jeden, skutočný, žijúci Boh, Stvoriteľ a Pán neba a zeme… ktorý, i keď On je jeden, singulárny, dokopy jednoduchý a nemenná duchovná substancia, musí byť prehlásený odlišný v realite a v podstate od sveta…“ (Denzinger 1782.)

Boh je odlišný v realite a esencii (podstate) od Jeho výtvoru. Panteizmus učí, že Boh a vesmír sú jedno.

Pápež Pius XI., Mit Brennender Sorge (#7), marec 14.,1937: „Ktokoľvek identifikuje pomocou panteistického zmätku Boha a vesmír, či znížením Boha na dimenzie sveta, alebo vyvýšením sveta na dimenzie Boha, nie je veriaci v Boha.“ (The Papal Encyclicals, Vol. 3 (1903-1939), p. 526.)

Ako dodatok, Ján Pavol II. samotný učil túto zavrhnutú panteistickú myšlienku v jeho encyklike Dominum et Vivificantem (50.3), máj 18. rok 1986. Vyjadril sa:

„ „Slovo sa stalo telom“. Vtelenie Boha Syna naznačuje zobratie do jednoty nie len ľudskú prirodzenosť, ale v rámci tejto ľudskej prirodzenosti istým spôsobom všetko čo je „telo“: celé ľudstvo, celý viditeľný a materiálny svet. Vtelenie teda, má kozmický význam a kozmickú dimenziu.“ (The Encyclicals of John Paul II., p.316.)

Všimnite si, že keď ilustroval (tak jak zvyčajne) ohľadom jeho bludárskeho presvedčenia, že Kristus sa zjednotil s každým a všetkými ľuďmi, v tomto prípade sa to Ján Pavol II. rozhodol posunúť o krok ďalej: nielenže Kristus spojil Seba s každým človekom; no vraví, že s “celým viditeľným a materiálnym svetom“. Podľa Antipápeža Jána Pavla II. bola všetka tráva, stromy, rieky, jazerá, oceány a pod., spojené s Kristom vďaka Vteleniu. On rozvíja túto myšlienku pri ďalšej vete v tejto encyklike.

Ján Pavol II., Dominum et Vivificantem (50.3), máj 18. rok 1986: „Onen „prvorodený z celého stvorenia“, stávajúci sa vteleným v jeho individuálnej ľudskosti Krista, zjednocuje seba nejakým spôsobom s celou realitou človeka, čo je takisto „telo“ – a v tejto realite s „telom“ s celým stvorením.“ (The Encyclicals of John Paul II., p.316.)

Antipápež Ján Pavol II. bol panteista. V panteizme svet a Boh sú jedná vec.

Katolícky slovník od Attwatera: „Panteizmus – falošná filozofia, ktorá pozostáva zo zmiešania Boha so svetom. Podľa niektorých je svet absorbovaný Bohom (indiánsky panteisti, Spinoza); iní učia, že Boh je absorbovaný svetom, ktorého je on silou a životom… Ale všetci [panteisti] sa snažia vytvoriť identitu substancie medzi Bohom a svetom.“ (A Catholic Dictionary, by Donald Attwater, p. 366.)

Katolícka encyklopédia: „Panteizmus, názor, podľa ktorého Boh a svet sú jedno.“ (The Catholic Encyclopedia, Vol. 11, New York: Robert Appleton Co., 1911, p. 447.)

(…)

Konzervatívny Novus Ordo kňaz, ktorého som citoval vyššie, ktorý je pobúrený bujne rastúcim praktizovaním jogy v „kresťanských“ a „katolíckych“ kruhoch, zhrnul túto situáciu celkom dobre:

Praktika jogy je pohanská, prinajlepšom, a prinajhoršom okultistická. Toto je náboženstvo antikrista, a prvýkrát v histórii je zoširoka praktizovaná naprieč západným svetom a Amerikou. Je smiešne, že i jogistickí majstri nosiaci (sv.) kríž alebo kresťanské symboly mätú ľudí vraviac, že joga nemá nič spoločné s hinduizmom, a vravia, že to je len prijímanie iných kultúr. Niektorí zamaskovali jogu kresťanskými gestami a volajú to „kresťanská jóga“. Tu nejde o otázku prijímania kultúry od iných ľudí, je to otázka prijímania iného náboženstva…“ (https://www.jmanjackal.net/eng/engyoga.htm)

(…)

… diabolská praktika jogy natoľko narastá v „katolíckych“ kláštoroch, že Budget Travel Online to skutočne reklamne ponúka!

„Viac než 2 000 kláštorov, opátstiev a centier duchovnej obnovy sú rozmiestnené naprieč Spojenými štátmi (U.S.) a Kanadou. Okolo 80 percent sú prepojené na náboženský rád. No väčšina si berie viac ekumenický, medzináboženský prístup, aby vyhoveli tomuto zvýšenému záujmu. „V starých časoch, keď ste boli katolícke centrum duchovnej obnovy, tak ste sa tak propagovali. Teraz, väčšina z nich chce, aby každý prišiel“ – Stone hovorí. Mnoho miest ponúka jogu, budhistické myšlienky a modlitby všehoji druhu.“ https://www.budgettravelonline.com/bt-dyn/content/article/2005/06/04/AR2005060400391.html)

Toto všetko je viac dôkazu Veľkého odpadnutia. Ako aj Novus Ordo „kňaz“ povedal: „toto je náboženstvo antikrista…“

(Koniec citácie článku z vatikankatolicky.com)

Pre doplnenie: nepraktikujte jógu a vyhýbajte sa jej pod hrozbou páchania smrteľného hriechu. Samotný strečing, pokiaľ cudnosť ženy alebo mužov je zachovaná, tak nie je problémový. Lenže jóga nie je strečing; a nepočúvajte tých, čo vám hovoria iné, oni nevedia o čom hovoria. Okrem toho, že jóga je naviazaná na falošné náboženstvo, tak je spojená aj s necudným obliekaním sa a pózami. Do takého prostredia katolík nesmie chodiť.

 

Kristian Keller
Sedesvakantista

Nové video: Štefan Mordel, Christianitas a takzvaný krst túžby vs. katolícke učenie

15.11.2023

https://www.youtube.com/watch?v=QWtoWf3zmSU Toto video odhaľuje nie len modernistov, ale aj falošných tradicionalistov, ktorí hlásajú spásu skrze nevedomosť v Ježiša Krista (podvodom označované nimi ako krst túžby). Toto je heréza i modernizmus a odmietanie katolíckej viery! Odporúčam vám pozrieť si video až do konca, kde budete vidieť viacero heretikov, ktorí zastávajú [...]

Exorcista Matúš Marcin nie je katolík

16.06.2022

Exorcista Matúš Marcin, zdroj: gloria.tv, Sedevakantistický kanál Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ Toto je očividná heréza a nazývanie pravoslávnych siekt všeobecnými Cirkvami. Katolícky znamená i všeobecný. [...]

Svätý Tomáš Akvinský, o nenávisti

20.05.2022

(Svätý Tomáš Akvinský, zdroj: verejne dostupné.) Sv. Tomáš Akvinský, Summa Teologická, II.-II., otázka 34., čl.3: „Článok 3. Že či je nenávisť k niekoho susedovi vždy hriech? Námietka 1. Vyzerá, že nenávisť k niekoho susedovi nie je vždy hriech. Lebo žiaden hriech nie je nariadený alebo radený Bohom, podľa Prísloví 8:8: „Spravodlivé sú všetky [...]

Poľsko interrupcie liberalizácia protest

Odporcovia liberalizácie interrupcií v Poľsku vyšli do ulíc Varšavy

14.04.2024 20:10

Poľský parlament totiž v piatok odhlasoval pokračovanie prác na návrhoch, ktoré by uvoľnili tieto prísne interrupčné pravidlá.

Korcok a Pellegrini

Aká kampaň, taký prezident? Čo rozhodlo prezidentské voľby?

14.04.2024 19:00

Víťaz prezidentských volieb je jasný, spoločenský pokoj zas v nedohľadne. Čo podľa vás rozhodlo voľby?

Olexandr Syrskyj

Syrskyj: Ukrajinci sa zahryzli do krajiny, no Rusov je násobne viac. Putin chce ovládnuť Časiv Jar do osláv 9. mája

14.04.2024 16:40

Časiv Jar, ktorý leží neďaleko od už ovládnutej Avdijivky, je pod neustálou paľbou.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že kebyže sa Veľká západná schizma (1378 - 1417) nikdy nestala, katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky); tak ako je tomu i dnes u tých, čo hovoria, že sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú nieto vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom k neporušenosti, s tvrdením, že nemáme pápeža od smrti Pápeža Pia XII. r.1958... (Zdroj výroku: vaticancatholic.com)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 189838x
Priemerná čítanosť článkov: 3013x

Autor blogu