Neverte správam o netopieroch z Wu Hanu

23. júna 2021, kristiankeller, Nekonšpirácie Veda a technika

Zatiaľčo globalistickí zosnovatelia prichádzajú pomaly každý týždeň s novým variantom „koronavírusu“, tak veľká časť poznornosti sa uberá smerom na Wu Hanské laboratórium odkiaľ mal údajne uniknúť smrtiaci vírus. Prichádzajú správy o tom, že (tzv.) „smrtiaci vírus“ mal byť prenesený z netopierov na človeka a že tieto netopiere mali pochádzať z prísne stráženého laboratória. Tieto správy sú docela mylné a dolu nižšie vysvetlim prečo.

Nedávne správy tvrdili:

Záber z Fox News, z reportáže o tom ako pristihli Fauciho klamať (Zdroj: Fox News, USA)

Fox News, Tucker Carlson: Co je ale více šokující, pak jsme zjistili, že samotný Fauci měl podíl na pandemii, se kterou měl bojovat. Fauci podporoval bizarní a nebezpečné experimenty, které podle všeho covid vytvořily edit: které vypadá, že umožnili covid. K těmto závěrům jsme dospěli postupně… na základě důkazů, které se v průběhu roku naakumulovaly.

Dnes večer jich máme celou kopu. Buzzfeed na základě svobodného přístupu k informacím získal tisíce emailů pro a od Tony Fauciho, datující na začátek zimy 2020. Tyto emaily kolektivně ukazují, že Tony Fauci měl od začátku obavy, že veřejnost může dojít k závěru, že covid přišel z Wuhanského institutu virologie. Proč by se Tony Fauci obával, že by si to Američané mysleli? Možná protože Tony Fauci dobře věděl, že v tom stejném institutu financoval experimenty „získané funkce”.

Emaily prokazují, že Fauci o tom pod přísahou lhal. (preklad Davida Formánka z 5. júna 2021, odkaz)

Pracovník vo Wu Hane kŕmi netopiera červíkom. (Zdroj: Sharri Markson, skynews.com.au)

SKYNEWS Austrália, Sharri Markson: „…výbušné videozáznamy z vnitřních prostor Institutu virologie ve Wuhanu prokazují jeho vyjádření za chybná. Není to konspirace říct, že v laboratoři měli živé netopýry. Je to fakt. A jak můžete vidět, toto video ukazuje netopýry v kleci ve Wuhanském institutu.

Můžete také vidět výzkumného pracovníka, jak krmí netopýra červi. A na tomto záběru můžeme vidět, jak pracovníci chytají netopýry a také netopýra, který je zavěšený na klobouku výzkumného pracovníka… Tato nahrávka, kdyby byla k dispozici již od začátku loňského roku, mohla změnit celou podstatu ohledně potencionálního původu COVID-19. (preklad Davida Formánka z 15. júna 2021, odkaz)“

Mainstreamové média, medzi nimi aj konzervatívne naladená stanica Fox News a žial aj niektoré alternatívne média stále pracujú s chybnou hypotézou, že tu existuje nejaký smrteľný vírus, ktorý sa začal šíriť z čínskeho mesta Wu Han.

Na Slovensku je stále tlačená falošná myšlienka alebo téza, že Matovič spôsobil zbytočné úmrtia na covid, pretože nahnal ľudí na celoplošné testy a že tam sa medzi sebou mali ľudia nakaziť. Nič z toho nie je pravda, pretože (tzv.) „covid vírus“ nikdy nebol odizolovaný, odseparovaný a vizualizovaný, tým pádom nie je ani vôbec dokázane prenášanie z človeka na človeka; a teda ide od začiatku len o mediálnu a vládno-globalistickú propagandu za pomoci falšovania čísiel, korupcie s MOM-kami, korupcie s vytváraním mŕtvych a podvodnými testami.

Americká CDC, správa o covid, str. 42, 1. dec. 2020: „Keďže žiadne kvantifikované vírusové izoláty ‚2019-nCoV‘ neboli k dispozícii pre použitie CDC [organizáciou] počas doby, keď bol vivinutý test a keď bola spravená štúdia, analýzy určené na detekciu RNA ‚2019-nCoV‘ boli testované za pomoci charakterizovaných zásob z prepísanej in-vitro plne dlhej RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) zo známeho testu na protilátky (RNA copies/µL) pridaného do rozpúšťadla pozostávajúceho zo suspenzie ľudských A549 buniek a VTM (viral transport medium) na mimikovanie klinických vzoriek.“ (Zdroj: https://www.fda.gov/media/134922/download)

Reportáž NBC, 23. január 2021:

„Reportérka: Prečo dáta neboli zdielané?

Dr. Wu Zunyou, čínske centrum pre kontrolu chorôb: Neizolovali vírus; to je problém.

Reportérka: A čo vzorky so živých zvierat?

Dr. Wu Zunyou, čínske centrum pre kontrolu chorôb: To vám nepovie nič, ak testujú iba pozitívne/s pozitívnym výsledkom. Nemyslím si, že to pochádza z tade, kde sme si sprv mysleli [,že to pochádza].

(Zdroj: NBC News, alternatívne https://www.bitchute.com/video/nc1D0UDI9AOr/ čas 4:30)

Neexistuje žiadna pandémia, len povod s testami, tak ako som už poukázal v tomto blogu: Podvod s testami odhalený: neexistuje žiadna pandémiaZacitujem z článku:

Doktor Andrew Kaufman: „A potom sa rapídne poponáhľali vytvoriť diagnostický test, ktorým je kvalitatívna PCR…  Takže, inými slovami: pred tým než dokázali čokoľvek už vytvorili test.“

Doktor Andrew Kaufman: „Takže toto nie je veľmi presný test, obzvlášť keď tlačíte počet cyklov, aby ste dostali dostatočné zväčšenie. Len drobná chyba môže vyústiť do falošných pozitívov…“

Kary Mullis, vynálezca PCR testu: „Pokiaľ by vo vás vôbec mohli nájsť tento vírus, a pokiaľ PCR test urobíte dobre, môžete nájsť takmer čokoľvek v komkoľvek. (…) Myslím tým… pretože pokiaľ dokážete zväčšiť jednu molekulu až na niečo, čo môžete merať, čož PCR dokáže, tak… tak existuje veľmi málo molekúl, kde aspoň jednu z nich nemáte v tele. Ok? Takže to sa môže považovať za zneužitie  tvrdiť, že je to významné.“

„PCR diagnostikamá však také svá úskalí – falešnou pozitivitu, která může být způsobena kontaminací již při odběru klinického materiálu… Veškeré výsledky získané metodou PCR je proto nutné posuzovat v kontextu s klinickým stavem pacienta.“ – MUDr. Jitka Kalmusová

A teda „nová stopa“, ktorá má viesť k Wu Hanskému laboratóriu je falošná stopa už od samotného začiatku, či už si to Tucker Carlson alebo Sharri Marksonová uvedomujú, alebo nie. Neexistuje žiaden smrteľný globálny vírus, ale iba predefinovali za pomoci mediálnej propagandy a použitím falošných testov ostatné choroby na nový fiktívny vírus, aby nafúkli umelo čísla.

Obrazok napravo je miera inentzity chrípky r. 2019-2020 v USA, obrázok naľavo je miera intenzity chrípky počas „covid pandémie“ v rozmedzí 2020-2021. Covid je úplny hoax!

Ani jeden prípad chrípky nezaznamenali začiatkom roka 2021 v UK, všetko preklasifikovali na covid.

Denník Independent, február 2021: „Ani jeden prípad chrípky nebol zaznamenaný verejnými zdravotníkmi v Anglicku počas posledných siedmych týždňov… z 658 243 vzoriek od prvého týždňa, ktoré boli skúmané v PHE laboratoriach, ani jeden nebol testovaný pozitívny na chrípku.

Covid je úplny hoax. Kto z informavných ľudí bude naďalej hovoriť, že Matovič spôsobil úmrtia, lebo sa ľudia zhromažďovali na odberných miestach, klame a zavádza.

Kristian Keller
Tradičný katolík, sedesvakantista