Založ si blog

Prečo je Slovensko Bohom tak trestané? Dôvodom je opakovaný návrat ku komunizmu.


Fico daroval kosák a kladivo L. Blahovi (zdroj: facebook.com/LBlaha).
Robert Fico, facebook status, 5. marec 2021: „Vláda sa rozpadáva a preto nastupuje inkvizítor Lipšic, aby zachránil matovičovu podlú agendu kriminalizácie opozície.“
Najprv treba povedať, že Svätá inkvizícia nebola krvipachtiaca ako protestanti a nepriatelia Cirkvi vravia, pozri článok tu. [Z článku:]
Brat Peter, O.S.B., Kláštor Najsvätejšej Rodiny: „A takže on [Henry Kaman, historik židovského pôvodu] hovorí, že keď je to podelené na roky, keď bola značne menšia miera aktivity, tak okolo troch ľudí ročne bolo zabitých medzi 16. až 17. storočím – ďaleko od miliónov.“

Nielen ten Ficov hnusný atak na Svätú inkvizíciu (používaním slova inkvizícia v pejoratívnom význame), treba vyvrátiť, ale i komunizmus a socializmus, ktorého sa tento komunista a socialista drží a zamoruje ním už istú dobu Slovensko. Pozri link, kde Cirkev odsudzuje socializmus: Pápež Lev XIII.: Encyklika proti socializmu
Vôbec nechcem obhajovať Daniela Lipšica, no trebalo sa vyjadriť k tomu slovu ‘inkvizítor’. Mnoho ľudí totižto z nenávisti a z predsudkov voči Cirkvi používa toto slovo. Robert Fico, tento prekliatý notorický Bolševik, z hnevu k Cirkvi použil ten výraz inkvizícia, tak jak i mnoho protestantov a i neveriacích rôzneho iného druhu používa. Teraz, Cirkev odsúdila socializmus a komunizmus; ale jak pes, ktorý sa vráti k tomu, čo vyzvracal, tak Slováci sa neustále vracajú späť ku socializmu a komunizmu po nežnej revolúcii.

„SMER-SD vládol na Slovensku s výnimkou 20-mesačnej prestávky vlády Ivety Radičovej v rôznych koaličných kombináciách od roku 2006 do roku 2020. Vo voľbách v roku 2012 sa podarilo Smeru získať historicky najväčšiu podporu voličov (44,41 %, 83 mandátov), čo mu umožnilo zostaviť jednofarebnú vládu prvýkrát od roku 1989. Po parlamentných voľbách v roku 2016 strana prepadla na 28,28 % a vytvorila vládnu koalíciu so Slovenskou národnou stranou a stranami MOST-HÍD a #SIEŤ (len do 1. septembra 2016).“ (Zdroj: wikipédia)

Robert Fico má za vzor zbojníka a zlodeja, ktorý bol vzorom pre jeho vládu a o ktorom vraví, že bol prvý slovenský socialista (hoc Slovensko nemá naplno zavedený socialistický ekonomický systém):

… „26. januára 1688 sa narodil veľký vzor mojej vlády – Juraj Jánošík,“ vyhlásil premiér Robert Fico pred tisíckou občanov. Fico sa pritom na legendárnu osobu Jánošíka neodvolával prvýkrát. Na výjazdovom zasadnutí vlády v Klenovci pri odovzdávaní ihriska dostal od primátora valašku a povedal, že Jánošík bol prvý slovenský socialista. Aj na slávnostnom udeľovaní štátnych vyznamenaní prezidentom 1. januára Fico spomenul Jánošíka. Historik Dušan Kováč hovorí o tom, že Jánošík bol obyčajný zbojník. „Bol odsúdený a popravený. Existujú dokumenty, je zachovaný aj súdny proces, z čoho všetkého bol obvinený.“ (Zdroj: Historici: Robert Fico uctieva zlodeja – link)

Pápež Lev XIII., Proti socializmu, 1878:  „ … a vyhlasujúc verejnosť statkov, argumentovali by [socialisti] , že chudoba by nemala byť mierumilovne prečkaná a že majetok a práva bohatých môžu byť po správnosti napadnuté, [tak naproti tomu] Cirkev, s omnoho väčšou múdrosťou a zdravým rozumom, rozpoznáva nerovnosť medzi ľuďmi, ktorí sa rodia s inými prednosťami tela a mysle, takisto s nerovnosťou v samotnom vlastnení, a má za to, že právo na majetok a vlastnenie, ktoré vyviera z prírody samotnej, musí byť nedotknuté a stáť neporušené. Lebo vie, že kradnutie a lúpenie bolo Bohom zakázané obzvlášť takým spôsobom, že Autor a Obranca práva by nedovolil človeku ani len túžiť po tom, čo patrí inému, a že zlodeji a lúpežníci, o nič menej než cudzoložníci a modlári, sú vyhodení z Kráľovstva Nebeského.“

Treba poznamenať, že pre to, aby krajina bola komunistická, nepotrebuje plne socialistický ekonomický systém. Komunizmus je politický systém, ktorý častokrát ide ruka v ruke so socialistickým ekonomickým systémom, ale nemusí. Napr. Čína je komunistická krajina, ktorá upustila od svojej plne socialistickej ekonomiky a nahradila ho „voľným trhom“, ktorý je ultimátne kontrolovaný štátom. Čo charakterizuje Čínu, je to, že ľudia nemajú práva, nemajú slobodné voľby a štát ovláda ľudí. Presne tak ako robí teraz tyran a globalista Matovič. Hoc R. Fico nebol tyran ako Matovič, tak takisto, ako robí teraz Matovič, nás plne integroval do EÚ a po Ficovi to bol aj Pellegrini. Slovensko riadí Európska Únia skrze nikým nevolených zástupcov (viac o EÚ nižšie). Európska Únia zavádza sankcie a zakazuje obchod s Ruskom a uškodila tak Slovensku, celé obchodovanie riadia EÚ komisie, sprísňujú sa opatrenia na každom kroku, vytvára sa mnoho byrokratických prekážok pre strednú triedu a podnikateľov, sprísňuje sa digitálne otroctvo, EÚ chce mať elektronické pasy, vakcinačné pasy a kontrolovať každý aspekt života ľudí (tak ako robí Čína).

Volebná mapa v parlamentných volbách po r. 2016 (orignál obrázok zo sme.sk)

Na veľkom proteste proti covid hoaxu v Bratislave M. Kotleba škandalózne „zo srdca ďakoval komunistom, že prišli“ (parafrázujem jeho slová). Mimo toho sa poďakoval zo srdca aj lavičiarom:

Marián Kotleba, protest proti covid hoaxu, 17. november 2020: „Nacionalisti, komunisti, ľavičiari, pravičiari, všetci, čo ste tu, ja sa vám chcem zo srdca poďakovať za vašu odvahu, že ste prišli bojovať za naše deti, za naších vnukov a za celé Slovensko.“ [zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=R07d8MVKsnA]

Marián Kotleba dá sa povedať, že bol hlavným rečníkom tohto protestu. A takýmto naozaj nechutným spôsobom otvoril svoj prejav, neberúc ohľad na to, že komunisti zatvárali kňazov, perzekuovali disidentov a za čias najhoršieho Stalinizmu vyhladzovali ľudí v Gulagoch. Ľavičiari a komunisti ničia Slovensko a ničia duše ľudí. A to, čo M. Kotleba spravil, čuduj sa svete, sa stalo 17. novembra, v deň, ktorý symbolizuje obrat krajiny od socializmu a komunizmu na Slovensku. Určite nie náhoda. Teda určite nie je náhoda, že Marián Kotleba, ktorý je notorický rasista a nacista (a teda propagovateľ Adolfa Hitlera, ktorý bol socialista), ktorý sa sám pasuje do role politického lídra kresťanského hnutia na Slovensku (pritom kresťanom vôbec nie je), oznámi, že ďakuje komunistom, že prišli pošpiniť spomienku na odtrhnutie sa od komunizmu. (Edit: bol to akoby posledný kliniec, značiaci, že Slovensko nechce byť tradično-kresťanské.) Marián Kotleba je falošný kresťan. On zo srdca ďakuje jedným tyranom za to, že prišli „bojovať“ proti iným tyranom. Lenže Satan nemôže vyháňať Satana. Tie drakonické opatrenia, tá tyrania a tie absolútne bezbožné politické strany z každej strany, ktoré sa stále derú k moci, sú prejavom Božieho trestu na Slovákov, ktorí si nič iné nezaslúžia, len tyraniu, totalitu, komunistov a otroctvo. „ … znečistili sa svojimi skutkami a porušovali vernosť svojimi zločinmi. Pán vzplanul hnevom proti svojmu ľudu, až sa mu sprotivilo jeho dedičstvo; vydal ich do rúk pohanov; vládli nad nimi tí, čo ich nenávideli. Nepriatelia ich trápili, pokorili a uvrhli do svojho područia.“ Žalm 106:39-42. Na Slovensku je tyrania a ľudia upadajú do otroctva a totalitných praktík a nemožno sa tomu čudovať, že takýto Boží trest prichádza, lebo ľudia sú celkovo liberálni a bezbožní, na Slovensku sa ľudia neustále vracajú ku koministickému štýlu riadenia, vykonávajú sa a obhajujú sa potraty, limituje sa množstvo ľudí cez antikoncepciu a PPR, ľudia sú závislí na porne, ženy sa obliekajú ako pobehlice, smilní sa, ľudia sa rozvádzajú, klame sa, preháňa sa, vládne bezprávie a korupcia, deti nedostávajú katolícku výchovu, ľudia často berú meno Boha nadarmo, pomaly sa zavádza gender ideológia, ľudia počúvajú a zdieľajú zlostnú a perverznú hudbu, a mnoho iných hriechov by sa dalo takto menovať. Hriech je bezprávnosť.

1 List Jánov 3:4: „Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie.“

Na Slovensku sa neustále z nostalgie spomína na komunizmus ako na „staré dobré časy“, tak sa ľudia nemôžu diviť, že im vládne komunista, ktorý je iba „natrený na zeleno“.

Európska únia

Slovenská Rebulika, ako samostatný štát, zanikla pričlenením sa k Európskej Únii. A teda istú dobu SR funguje na báze lokálneho riadenia vo vnútri Európskej Únie, pričom nariadenia EÚ parlamentu a súdne rozhodnutia Európskeho súdu majú prednosť. Ústava EÚ nemá žiadnu zmienku o Bohu (viď obrázok):

Nadpis: Boh chýba v ústave EÚ. (Zdroj: news.bbc.co.uk)
Pápež Lev XIII, Proti socializmu, r. 1878: „Preto, za pomoci nového druhu bezbožnosti, neslyšaní i pomedzi pohanskými národmi, boli štáty konštituované bez akéhokoľvek rátania s Bohom alebo poriadku ním ustanovením; bolo uvedené do popredia, že orgán verejnej moci ani neodvodzuje svoje princípy, ani svoj majestát, ani svoju autoritu vládnuť od Boha, ale namiesto toho od zástupu ľudí, ktorý – mysliac si, že sa sám oprostil od všetkého božieho nariadenia – sa klania len takým zákonom, aké si urobí z vlastnej vôle. Nadprirodzené pravdy viery napadnuté a vyhodené von čoby nepriateľské rozumu, samotný Autor a Spasiteľ ľudského pokolenia bol pomaly a krôčik po krôčiku vyhodený z univerzít, lýceí a gymnázií – skrátka povedané, zo všetkých verejných inštitúcii.“
Nebolo tomu dlho a po nežnej revolúcii a následne po vzniku samostatného štátu sa Slovensko po Sovietskom Zväze opäť pripojilo k ďalšiemu bezbožnému bloku. Po Sovietskom bloku riadenom z Moskvy sa Slovensko pripojilo k Európskej Únii riadenej z Bruselu. Táto nová bezbožná ríša, ktorá sa vrátila k starorímskym a pohanským tradíciam, omínajúc kresťanstvo a Boha, neodvodzuje svoj majestát ani autoritu vládnuť od Boha, no kopíruje Sovietský zväz a takým, akoby staropohanským pátosom a prázdnym filozofovaním, sa vracia k Rímskej ríši z pred čias kresťanskej európy. Európska Únia je predpovedaná Šelma z mora, novodobá Rímska ríša, z knihy Apokalypsa. Pre viac pozrite si dokument Apokalypsa teraz vo Vatikáne.

[Nová tvár eura – Európa (The New Face of the Euro – Europa), video Európskej centrálnej banky:]

Mario Draghi, Bývalý prezident Európskej centrálnej banky: „Portréty boli dlho používané na bankovkách po celom svete. A výskum ukázal, že ľudia majú tendenciu pamätať si tváre. To je dôvodom, prečo sme sa rozhodli začleniť tvár do druhej série eurobankoviek. Hologram a vodoznak obsahujú obraz Európy, postavy z gréckej mytológie. Náš kontinent bol pomenovaný po nej a v Louvri sme našli vzornú ilustráciu toho, ako bola znázornená pred viac než dvoma tisíckami rokov.“


Tvár pohanskej falošnej bohyne Európy na eurobankovke (zdroj: vatikankatolicky.com).

Anne Coulié, Správkyňa gréckej keramiky, Musée du Louvre: „Dve hlavné postavy sú v strede obrazu a v popredí. Na ľavej strane je táto mladá žena s kučeravými vlasmi, ozdobená šperkami, náhrdelníkom, náramkami, nosiaca jemne nariasené šaty. A pred ňou je býk v žiarivej bielej, ako nám literatúra hovorí, ktorý vyzerá, že sa ukláňa v prejave úcty. Je to vlastne Európa a Zeus, [edit: ktorý je] premenený na býka.“

Teraz, je tu ešte ďalší pozoruhodný moment. Slovensko oficiálne vstúpilo do Európskej Únie dňa 1. mája 2004. Tí,  ktorí majú pamäť na socializmus alebo im rodičia a starí rodičia rozprávali, tak prvý máj bol v Sovietskom bloku braný vždy ako veľký sviatok a hovorilo sa mu sviatok práce. Ešte doteraz je prvý máj braný ako medzinárodny deň pracujúcich v mnohých krajinách. Prvý máj v Sovietskom zväze sprevádzali bujaré oslavy a alegorické sprievody a ľudia boli často vyhnaní do ulíc „mávať na prvého mája“ (tak sa tomu hovorilo: ísť mávať na prvého mája). Takisto 1. máj je mimoriadný deň v čiernej mágii a okultizme. A teda Slovensko, ktoré sa odpútalo od komunizmu v roku 1989 pri páde Sovietského zväzu, sa po vzniku SR v r. 1993 znova vzdalo slobody a sebestačnosti, tentokrát za cenu toho, aby ľudia mohli cestovať a aby sa Slováci cítili dôležito, no pritom sa však popravde Slovensko stalo členom bezbožnej Európskej Únie, ktorá kopíruje z veľkej časti Sovietský zväz. Eúropska Únia nielenže kopíruje Sovietský zväz svojou bezbožnosťou, ale podobnosť so Sovietským zväzom vidno napr. i v jej byrokracii, riadení každého aspektu života jedinca, tlačením globalizmu a túto podobnosť vidno aj v ekonomickej sfére. Pozrite si prejav Nigela Faraga na pôde EU parlamentu z roku 2013, kde odsudzuje EU ako nový komunistický projekt (české titulky):https://www.youtube.com/watch?v=tXAIUkEV3A4

Nová pohanská ríša na stredozemnom mori (EÚ) sa v politickom rozmere vrátila bojovať proti kresťanstvu a Kristovi, tak ako kedysi bojovala Rímska ríša s rannými kresťanmi. Európa je znova pohanská a protikresťanská. Máme tu v Európe pretláčanie LGBT „práv“, pretláčanie univerzálnej tolerancie ku všetkým náboženstvám, tkz. „hatespeech“ zákony, pretláčanie gender politiky, ďalej tu máme centrálne riadenú migráciu z moslimských krajín, no a v duchovnom rozmere je tu v Európe sekta II. vatikánskeho koncilu, neviestka babylonská, ktorá sa hrá na Katolícku Cirkev, ale nie je ňou, lebo tlačí bezbožnosť a univerzálnu toleranciu medzi všetkými náboženstvami. Sekta II. vatikánskeho koncilu s falošnou novou ústavou (s ústavou plnou heréz a odpadlíctva od viery) je protipólna Cirkev posledných čias a teda úhlavný nepriateľ Katolíckej Cirkvi. Bezbožní antipápeži počínajúc Jánom XXIII. až po Františka, úradujúc z Ríma, hlásajú falošný ekumenizmus a teda spolčenie sa všetkých falošných náboženstiev s Cirkvou (čož je nemožné); a oni sú úhlavní nepriatelia Krista, odpadlíci, kacíri a antipápeži.

Z článku Apokalypsa teraz vo Vatikáne na vatikankatolicky.com: O Neviestke sa hovorí, že je zaodetá/odetá v purpure a šarláte, pretože biskupi nosia purpur a kardináli nosia šarlát a muži v purpure a šarláte sú bežne k videniu v meste Vatikán. Neviestka má rôzne vonkajšie veci, ale nie podstatu pravej Katolíckej Cirkvi.

Apokalypsa 17:4-5  „Žena bola odetá do purpuru a šarlátu a ozdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami, v ruke mala zlatý pohár plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno, tajomstvo: ‘Veľký Babylon, matka neviestok a ohavností zeme.’“

Ako z toho von

Ľudia nesmú voliť a podporovať ani komunistov, ani socialistov. Ľudia by mali začať slúžiť Bohu: musia vyznať pravú katolícku vieru, mimo ktorej nieto spása, musia pre svoju spásu odmietnúť túto falošnú sektu po II. vatikánskom koncile jakmile sa oboznámia s faktami, musia odmietnúť spoločenstvo s otvoreným modlárom antipápežom Františkom a takisto musia ľudia postupovať u všetkých antipápežoch po II. vatikánskom koncile a aj u verejných heretikoch (viac v tomto článku). Takisto musia odmietnúť ľudia pohana a odpadlíka Jána Pavla II. ako svätého, keďže bol antipápež a modlár, ako obrazový materiál proti nemu dokazuje (pozrite si napríklad to ako pil kalich démonov), a mimo toho bol „kaninizovaný“ nepápežom t. j. antipápežom Františkom. Pozrite si kroky ku konvertovaniu a čítajte si pravidelne stránku vatikankatolicky.com.

Kristian Keller
Sedesvakantista

 

Pápež Pius XII. proti experimentom na ľudoch

27.07.2021

Pápež Pius XII. vo svojej reči lekárskemu kongresu adresoval tieto slová: Pápež Pius XII., adresovanie „Prvému medzinárodnému kongresu o histopatológii nervového systému“, Morálne limity medického bádania a liečenia, 14. september 1952: [Ohľadom experimentov na ľudskom tele v záujme verejného blaha. Pápež hovorí, že hoc spoločnosť funguje ako celok, tak nie je ako [...]

František označuje islamistov za martýrov a aj tak je to falošným tradicionalistom jedno

21.07.2021

Nasledovné bolo publikované na Sedevakantistickom kanále na glorii.tv: „V Cirkvi je jedna viera, František vieru nemá (je to heretik a protestant), preto nie je pápež. Katolícka Cirkev je zložená len z tých, ktorí vyznávajú katolícku vieru a majú krst. Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 22), 29. jún 1943: „V skutočnosti iba tí majú byť započítaní [...]

Časť 2. , Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty

20.07.2021

Časť 2., Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty. Pozrite si prvú časť v nasledovnom odkaze: Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty , mirror-link. Fotka (koláž) z predošlého článku: Tu na fotke vidno trio antipápežov, ktorí sa šli modliť k Múru nárekov (v Judaizme [...]

hraničné kontroly, Berg, hranica,

Pravidlá sa na hraniciach menili už piaty raz

02.08.2021 05:55

V júli sa pravidlá na hraniciach menili päťkrát. V tento týždeň by ešte mala vyjsť nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva pre pendlerov.

Izrael, koronavírus, Pfizer/BioNTech

ONLINE: Európa si za vakcíny priplatí, Pfizeru pomohla zlá povesť AstraZenecy

02.08.2021 05:45

Farmaceutické spoločnosti Pfizer a Moderna si v nových zmluvách s Európskou úniou presadili vyššie ceny za vakcíny.

pocasie-2-8-2021

Zabudnite na tridsiatky, horúčavy si dajú pauzu. Dokedy?

01.08.2021 22:34

Slovensko už nebude také žeravé ako predtým. S tlakovou nížou prišiel aj chladnejší vzduch. Ako bude vyzerať prvý augustový týždeň?

Veronika Remišová

Remišová: Očkovacia lotéria je len doplnok, nie hlavný nástroj

01.08.2021 21:24

Očkovacia lotéria je len doplnkový nástroj na zvýšenie motivácie očkovať sa proti ochoreniu COVID-19, rozhodne nie hlavný pilier.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 40
Celková čítanosť: 69595x
Priemerná čítanosť článkov: 1740x

Autor blogu