Založ si blog

Padre Pio o tom, že Satan príjde vládnuť falošnej Cirkvi

Nasledovné je z webstránky Kláštoru Najsvätejšej Rodiny, vaticancatholic.com (resp. SK verzie vatikankatolicky.com), z Ameriky:

(cit. z článku, niektoré časti sú zvýraznene autorom tohto blogu:)

Okolo roku 1960 Gabriele Amorth stretol Padre Pia z Pietrelciny a rozprával sa s ním o Treťom tajomstve Fatimy. Amorth hovoril o stretnutí v interview v r. 2011. Podľa Amortha Padre Pio povedal: „Satan bol uvedený do náruče Cirkvi [hmotných budov] a v priebehu veľmi krátkeho času príde vládnuť falošnej cirkvi.“ Amorth hovorí, že Padre Pio bol „naozaj trápený“ jednou vecou, to jest Veľkým odpadnutím.

Padre Pio takmer neustále recitoval Ruženec a naliehal na ostatných, aby ho recitovali. Tiež odporučil modlitbu „Ó Ježišu, zachráň vyvolených v hodinu temna“.

A protichodne k tomu, čo niektorí povedali, Padre Pio nikdy neslávil „novú omšu“. Padre Pio zomrel 23. septembra 1968. „Nová omša“ nebola promulgovaná do 3. apríla 1969.

Keď Padre Pio počul o rastúcom počte liberálnych kňazov, mníšok a laikoch, ako aj nesúhlase s katolíckym učením a nedostatku [náboženských] povolaní, bolo o ňom informované, že poznamenal viac než raz: „Vďaka Bohu, že som starý a blízko smrti!“


Falošnou cirkvou je sekta II. vatikánskeho koncilu v súčasnosti operujúca pod odpadlíckym antipápežom Františkom. Nie je to Katolícka Cirkev, ale prorokovaná proticirkev posledných časov
, ako dokumentuje náš materiál.

This image has an empty alt attribute; its file name is assisi-antikrist-nad-a-naproti-uctievaniu-c.jpg

Medzináboženské stretnutie v Assisi antipápeža Jána Pavla II. 27. októbra 1986 (zdroj: odkaz)

Hoci človek by to nepotreboval (pretože dôkazy sú pred našimi očami), [no] to, čo povedal Padre Pio (okolo r. 1960) je totálnym a do očí bijúcim potvrdením toho, čo sme zdokumentovali pokiaľ ide o apokalyptické proroctvá, proticirkev posledných časov (Neviestku babylonskú), atď.

This image has an empty alt attribute; its file name is frantisek-assisi-indiferentizmus.jpg

Medzináboženské stretnutie v Assisi antipápeža Františka 20. septembra 2016 (zdroj: odkaz)

(Koniec citácie)

Antipápež František je odpadlík, o tom som už vyše roka aj niečo informoval, pre viac, ak chcete, pozrite si moje články z minulosti:

Napríklad z tohto úvodného článku ste sa mohli dozvedieť o odpadlíctve sekty II. vatikánskeho koncilu (nie Katolíckej Cirkvi) s Islamom, a takisto ste mohli vidieť video s antipápežom Františkom, ako kladie veniec na hrob Mohameda V. (pripájam i video z môjho úvodného článku):


II. vatikánsky koncil – zväzok poloprávd a lží: časť 1. Islám (finálna verzia)

https://sedevacantista.blog.pravda.sk/2019/12/27/vatikan-ii-zvazok-polopravd-a-lzi-cast-1-islam-finalna-verzia/

(cit. z článku:)

 Antipápež František pokladá veniec na hrobku Mohameda V.:

 

Islám a „dogma“ sekty II. vatikánskeho koncilu, tvrdenie II. vatikánskeho koncilu, voľný preklad z angličtiny, :

(II. vatikánsky koncil, Lumen Gentium, odsek č.16:) „Plán na vykúpenie zahŕňa aj tých, ktorí uznávajú Stvoriteľa. Na prvom mieste, sú medzi takými moslimovia, ktorí vyznávajú vieru Abraháma, a spolu s nami uctievajú jedného a milujúceho Boha, ktorý príde v súdny deň súdiť ľudstvo. Nie je Boh ďaleko, ani pre tých čo v tieňoch a obrazoch hľadajú neznámeho Boha, lebo je to On čo dáva všetkým ľuďom, a všetkému živému život, a náš Spasiteľ chce, aby boli všetci spasení.“

(koniec citácie)

Františkovo odpadlíctvo položením kvetov a uctením si pohana Mohameda V. korešponduje s Veľkým odpadnutím po II. vatikánskom koncile. Žijeme tesne pred koncom sveta. Pre spásu musíte byť tradičný katolík, modliť sa a vyznávať katolícku vieru bez kompromisov. Na vatikankatolicky.com sa dozviete ako to urobiť.

V tomto článku ste sa mohli dozvedieť viac o odpadlíctvach Františka, ale aj ostatných antipápežov:


Porovnanie: Učenie Cirkvi a antipápeži sekty II. vatikánskeho koncilu
https://sedevacantista.blog.pravda.sk/2020/03/03/porovnanie-ucenie-cirkvi-a-antipapezi-vatikan-ii-sekty/

(Cit. z článku)

Antipápež František:

Antipápež František, piatok, 18. november 2016 – L’O S S E RVATOR E ROMANO:

„Na záver, zjednotenie sa není absorpcia – pričlenenie sa. Kresťanská jednota nerobí ekumenizmus do druhej strany, skrz to, že niektorí (tí ostatní), by mali zavrhnúť históriu svojej viery, (kresťanská jednota) netoleruje konvertovanie – to by som radšej nazval jedom pred cestou ekumenizmu.“

[poznámka: toto je úplne odpadlíctvo]

 

Antipápež Ján Pavol II.:„Boh vám žehnaj Jordánsko! Nech sv.Ján Krstiteľ ochranuje islám, a všetkých ľudí v Jordáne.“ – modlitba 21. marec 2000

John Paul II, General Audience, May 5, 1999: Dnes by som chcel zopakovať, čo som povedal Moslimom pár rokov dozadu v Kasablanke: „Veríme v toho istého Boha…“

[poznámka: toto je úplne odpadlíctvo]

(koniec citácie)

Podobne aj v tomto článku nájdete mnoho dôkazov o odpadlíctvach ekumenických antipápežov:

 

II. vatikánsky koncil a ekumenickí antipápeži:
https://sedevacantista.blog.pravda.sk/2020/01/02/vatikan-ii-a-ekumenicki-antipapezi/

(cit. z článku:)

Heretik Jozef Ratzinger, jeho kniha Míľniky 1998, strany 53-54:

„Čo raz viac prichádzam k záveru, že Judaizmus… a Kresťanská viera popísaná v Novom Zákone, sú dva spôsoby ako uznávať izraelské texty. Dve cesty, ktoré sú obidve na konci určené pozíciou vo vzťahu k postave Ježiša z Nazaretu. Písmo, ktoré  nazývame dnes Starý Zákon, je samo o sebe otvorené obom východiskám…“

[poznámka: Toto je úplne odpadlíctvo. Sv. Písmo poukazuje na príchod Mesiáša, Ježiša Krista, ktorý prišiel a naplnil proroctvá zo SZ, pozri napr. čo vraví Evanjelium podľa Jána, kapitola 5 verš 39 až 47.]

(koniec citácie)

Je katolíckym učením, že heretici alebo kacíri alebo bludári (všetky tri pomenovania značia to isté) sú mimo Cirkvi, tak ako aj odpadlíci od viery. Ľudia si to musia zvedomiť; toto je katolícke učenie:

Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 23), 29. jún 1943: „Lebo nie každý priestupok, hoci by mohol byť ťažkým zlom, je taký, že zo svojej vlastnej podstaty samotnej [suapte natura] oddeľuje človeka od Tela Cirkvi [ab Ecclesiae Corpore], ako to robí schizma alebo heréza alebo odpadnutie od viery.“

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (#9), jún 29.,1896: „Prax Cirkvi bola vždy rovnaká, ako je vidno zhodným učením otcov, ktorí boli zvyknutí brať ako mimo katolíckeho prijímania A CUDZÍCH ONEJ CIRKVI, KOHOKOĽVEK, KTO BY SA VZPIERAL V NAJMENŠOM MERADLE V AKOMKOĽVEK BODE DOKTRÍNY VYDANÝM JEJ AUTORITATÍVNYM MAGISTÉRIOM.“

Pápež sv. Lev Veľký, Sermon 129: „Preto, keďže mimo Katolíckej Cirkvi nie je nič výborné, nič nepoškodené… sme za žiadnych okolností spojení s tými, ktorí sú rozdelení s jednotou Tela Kristovho; sme spojení v žiadnom prijímaní.“

Pozrite si viac v slovníku pojmov a princípov, sledujte vatikankatolicky.com, modlite sa denne Ruženec, vyhýbajte sa príležitostiam k hriechu, ignorujte trolov pod článkami a začnite slúžiť Pánu Bohu. Pre spásu musíte byť katolík a musíte takisto odmietnúť spoločenstvo s kacírmi ako sú František a jemu podobní.

Naša Paní z La Salette, 19. september 1846, „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista… Cirkev bude v zatmení.“, to sa nemá stať, to sa už stalo, žijeme naprieč poslednou fázou Veľkého odpadnutia. Viac o antikristovi si pozrite tu v tomto článku (odkaz). O Veľkom odpadnutí prorokoval sv. Pavol:

2 list Tesalončanom 2:3:  „Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia.“
A takisto i Pán Ježiš Kristus prorokoval o posledných dňoch slovami:
Lukáš 18:8: „ Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“

Rím okupuje sekta, nie Katolícka Cirkev. Cirkev nie je budova, ale praví veriaci, tento dôležitý fakt si musia ľudia uvedomiť. To, čo je vidno, je spravodlivý trest od Pána kvôli hriechom ľudstva. Všetci kacíri, všetci odpadlíci, ale aj všetci pohania, židia alebo i rozkoľníci/schizmatici skončia naveky v pekle ak sa nepridajú k pravej Cirkvi Ježiša Krista, ktorú on založil.

Pápež Eugen IV., Koncil z Florencie, „Cantate Domino“, r. 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, zaznáva a hlása, že všetci, čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nie len pohania, ale i židia alebo i heretici a schizmatici nemôžu zdieľať večný život a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ sa nepripoja k Cirkvi pred skončením ich životov; že jednota tohto ekleziálneho tela je takej dôležitosti, že iba tí, čo prislúchajú mu, robia Cirkevné sviatosti, prispievajú k spáse, postia sa, dávajú milodary a robia iné pietne činy a praktiky kresťanskej milície produkujú večnú spásu; a nikto nemôže byť spasený, jedno koľko daroval v almužnách, i keby prelial krv pre meno Krista, pokiaľ nezostal v objatí a jednote Katolíckej Cirkvi.“

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (#9), jún 29. rok 1896: „Žiaden (taký), kto iba neverí vo všetky (tieto herézy), sa nemôže pre ten dôvod nazdávať byť Katolíkom alebo sa ním volať. Lebo môžu povstať iné herézy, ktoré nie sú spomenuté v tejto našej práci, ak sa niekto drží jednej z nich, onen nie je Katolík.

Pápež sv. Gregor Veľký, citovaný v Summo Iugiter Studio, 590-604: „Svätá univerzálna Cirkev učí, že nie je možné uctievať Boha pravdivo, iba v nej, a deklaruje, že tí, čo sú mimo nej, nebudú spasení.“

Pápež Lev XII., Ubi Primum (# 14), máj 5. r. 1824: „Je nemožné, aby najpravdivejší Boh, ktorý je Pravda samotná, najlepší, najmúdrejší Poskytovateľ a Darca pre dobrých ľudí, uznal všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré sú často nekonzistentné medzi sebou a protichodné a daroval odmeny ich členom… božskou vierou sa držíme jedného Pána, jednej viery, jedného krstu… Preto vyznávame, že nie je spása mimo Cirkev.“

Kristian Keller
Sedesvakentista

Prečo je Slovensko Bohom tak trestané? Dôvodom je opakovaný návrat ku komunizmu.

06.03.2021

Fico daroval kosák a kladivo L. Blahovi (zdroj: facebook.com/LBlaha). Robert Fico, facebook status, 5. marec 2021: „Vláda sa rozpadáva a preto nastupuje inkvizítor Lipšic, aby zachránil matovičovu podlú agendu kriminalizácie opozície.“ Najprv treba povedať, že Svätá inkvizícia nebola krvipachtiaca ako protestanti a nepriatelia Cirkvi vravia, pozri článok tu. [Z článku:] [...]

Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty

02.03.2021

Sedesvakantistická pozícia vysvetlená: učenie Cirkvi vs. antipápeži Druhovatikánskej sekty Antipápež František „požehnáva“ nahú modlu, Pačamamu – pohanský symbol bohyne zeme. (Zdroj: vatikankatolicky.com, z článku Apokalypsa teraz vo Vatikáne) Nasledovné je pápežská bulla Pavla IV., v ktorej sa spomína, že heretik nemôže byť zvolený za pápeža; a ak by [...]

Proti socializmu – pápež Lev XIII.

01.01.2021

Nedávno bola publikovaná encyklika pápeža Leva XIII. proti socializmu prvýkrát v slovenčine a to presne po 142 rokoch od jej prvého zverejnenia. Encyklika Quod Apostolici Muneris, bola prvý krát v slovenčine publikovaná Katolíckým kláštorom Najsvätejšej Rodiny v Amerike, ktorý je pod vedením Brata Michala Dimonda, O.S.B. Stránka vatikankatolicky.com je americká stránka [...]

Očkovanie / Vakcína / Covid-19 /

Ministerstvo zdravotníctva na budúci týždeň zverejní termíny na očkovanie

07.03.2021 21:35

Od pondelka bude platiť aktualizovaná očkovacia stratégia a na jej základe sa otvorili vakcinačné termíny pre osoby nad 60 rokov.

protest, rusko, navaľnyj

Ruské hnutie Za ľudské práva sa rozhodlo ukončiť svoju činnosť

07.03.2021 20:49

Dôvodom je ruský zákon o tzv. zahraničných agentoch.

Iveta Radičová

Radičová: Vzájomné obviňovanie nepomôže, treba pomenovať problém

07.03.2021 18:51

Krajina podľa expremiérky zlyháva vo zvládaní samotnej pandémie a všetkých jej dôsledkov.

Naď,

Naď: Máme veľký záujem, aby štvorkoalícia pokračovala

07.03.2021 17:36

Ak plánuje šéf SaS Richard Sulík vo vláde pokračovať, mal by sa za svoje správanie podľa ministra ospravedlniť.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 16
Celková čítanosť: 25712x
Priemerná čítanosť článkov: 1607x

Autor blogu

Kategórie