Založ si blog

Bilancia blogu, pravda o sekte II. vatikánskeho koncilu

Tento článok je veľmi dôležitý pre tých čo čítali v minulosti môj blog, a tak isto aj pre tých čo vidia prvýkrát. Venujte preto pozornosť nasledovným riadkom. Prípadne sa i vráťte ku tomuto článku viackrát.

Bilancia

V krátkosti o tomto blogu a o mne. Volám sa Kristián a som tradičný Katolík, sedevakantista. Minulý rok som našiel zaújmavú stránku Benediktínskeho Kláštora v Amerike, sedevakantistickú stránku vaticancatholic.com (, alebo mostholyfamilymonastery.com) od Bratov Petra a Michala Dimondových. Okamžite som sa pustil do prekladu,  a do snahy v šírení pravdy a osvety. Moja snaha bola úprimne otvoriť ľudom oči, šíriť katolícku vieru, a varovať ostatných pred nebezpečenstvom bludov šíriacich sa z Ríma vo forme sekty II. vatikánskeho koncilu. O to sa budem aj naďalej pokúšať i napriek neprajníkom,  rôznym klamárom a bludárom všelijakého druhu  pod článkami. Pre zobrazenie listu všetkých článkov (edit: na hlavných správach) kliknite na meno autora na hlavných správach, alebo kliknite sem. (Väčšina odkazov v článku vás presmeruje na blog.hlavnespravy). Niektoré články sú len na mojom blogu v hlavných správach, niektoré len tu. (Preto edit z 16/05/20)

A teraz bilancia. Môj súčasný blog na pravde má 12 472 celkovú čítanosť, a prvý blog na pravde má čítanosť 11 257 v čase keď som sa rozhodol písať článkok. Blog na hlavných správach má 14 513 zobrazení so všetkými článkami dohromady. Počet zobrazení môže byť i viac, lebo číslo bolo vyrátane v momente keď som sa len rozhodol písať článok. Treba to brať, že ide o zobrazenia, a nie počet unikátnych návštevníkov, lebo niektorí môžu kliknúť aj viackrát.  Potom je tu ešte fórum gloria.tv ,ktoré by som inak vôbec nenazýval katolícke, no kde počet videní príspevkov ( z príspevkov, ktoré majú počítadlo) bol 16 497 v čase keď som sa rozhodol písať článok.V celkovom súčte moje príspevky na blog.hlavnespravy  blog.pravda  a fóre gloria.tv majú 54 739 zobrazení.

 

Dôležitá edícia (resp. oprava gramatickej chyby) a zopár ďalších slov

Pozor zmena! V doterajších článkoch a dieloch bol používaný pojem Vatikán II (dva) sekta,  i vrátane pojmov Vatikán II a Vatikán II antipápeži. Kvôli tomu, že je to nespisovne, a kvôli zachovaniu slovenského syntaxu, sa z toho dôvodu hodí používať miesto toho spisovne sekta II. vatikánskeho koncilu, II. vatikánsky koncil a antipápeži II. vatikánskeho koncilu. Za tieto i ostatné gramatické chyby sa ospravedľnujem.

Články zostanú v takej podobe ako sú. Pevne verím však,  že hlavné posolstvo, ktorým sú i.  fakty o II. vatikánskom koncile, ii.  fakty o zločinoch proti Ježišovi Kristovi, Cirkvi a svätým formou bludov/heréz, pustošením chrámov, a formou  odpadlíctva ekumenickými antipápežmi, ich hierarchiou a nasledovateľmi, iii.   i ostatné odhalenia tejto revolučnej proticirkvi (Cirkvi II. vatikánskeho koncilu)  , že zostane toto posolstvo zachované; a dúfam, že budú tieto zmieňované fakty v mojom osobnom blogu prvoradým a hlavným záujmom ľudí s dobrou vôľou; a že bude záujmom ľudí si pozorne čítať , zdieľať, deliť sa s ostatnými s článkami, a teda podieľať sa v chránení integrity viery a integrity Katolíckej Cirkvi, a podieľať sa zachraňovaniu duší sebe a ostatným. Buďte opatrní, dôslední, a pozorní. Nevyjadrujte sa ku niečomu ak nemáte vedomosť; ak človek tak robí, tak také chovanie pramení z pýchy, a je to hlavne kvôli pýche a zlomyseľnosti, že ľudia nevidia, veria rôznym klamárom a bludom, a sú jednoducho bez viery a zaslepení.

Medzi  faktami, ktoré sú popísane aj v blogu, je napr. nasledovné, a to že antipápež František nemôže byť pápežom, preto lebo je heretik; a heretik podľa katolíckeho učenia  nemôže byť pápežom. Antipápež František je nielen heretik, ale aj úplný odpadlík, ktorý odmieta kresťanstvo. Za príklad jeho odpadlíctva je možno uviesť nasledovné:

Antipápež František, piatok, 18. november 2016 – L’O S S E RVATOR E ROMANO:

„Na záver, zjednotenie sa není absorpcia – pričlenenie sa. Kresťanská jednota nerobí ekumenizmus do druhej strany, skrz to že niektorí (tí ostatní), by mali zavrhnúť históriu svojej viery, (kresťanská jednota) netoleruje konvertovanie – to by som radšej nazval jedom, pred cestou ekumenizmu.“

Toto je úplne odpadlíctvo a odsúdenie Ježiša Krista, Cirkve, apoštolov, misonárov, dogmy. František je totálny odpadlík. Katolíci ho musia odsúdiť.

Heretik – je pokrstený človek, ktorý odmieta dogmu Katolíckej Cirkve. Heretici sú automaticky exkomunikovaní z Cirkve (ipso facto), bez deklarácie, pre odmietnutie autoritatívneho učenia Viery.

Schizmatik – pokrstená osoba, ktorá odmieta prijímanie so skutočným pápežom, alebo so skutočnými Katolíkmi. Schizmatici sú takmer vždy i heretici. Schizmatici tak isto podliehajú automatickej exkomunikácii.

Odpadlík (česky apostat) – pokrstená osoba, ktorá nielen že odmieta jednu alebo viac právd Katolíckej Viery, ale vzdáva sa Kresťanskej Viery úplne. Odpadlíci tak isto podliehajú automatickej exkomunikácii.

Čítaj viac: https://blog.hlavnespravy.sk/16149/ucenie-cirkve-heretik-nemoze-byt-papez/.

Podľa katolíckeho učenia heretik stráca všetku jurisdikciu automaticky, teda aj pápežstvo. Avšak, František bol heretik a odpadlík už od počiatku, a to ešte pred menovaním; no a tak isto je pravda, že heretik nemôže byť zvolený za pápeža. Ďalším poznatkom a aj faktom z blogu, ktorý som pripravoval ja sám, bez niečieho povelu, (zdieľaním a prekladom dokumentov Bratov Dimondových z Kláštora Najsvätejšej Rodiny),  je že Ján Pavol II nebol dobrý človek, ale bol to odpadlík, bol to podobný odpadlík ako je teraz František, avšak tento antipápež je žiaľ pre mnohých vzorom. Nie, nebol vzorom, bol to klamár zvádzač a manipulátor. Zakiaľ čo sú ľudia pobúrený z toho, že antipápež František priniesol modlu Pačamamy do chrámu Baziliky Sv. Petra, úplne neberú ohľad na to, že Ján Pavol II robil podobné veci, keď bozkal korán, zvolával medzináboženské modlitby a pod. . Ján Pavol II bol zvádzač, ktorý praktizoval ekumenizmus, ktorý nerobil rozdiel medzi náboženstvami (praktikoval indeferentizmus), staval modlitebne pre členov falošných náboženstiev,  cestoval po svete s cieľom aby vzdával chválu falošným náboženstvám. Je faktom, že bol v Synagóge, v Mešite a v Budhistickom chráme. Je faktom, že povedal: „Nech sv. Ján Krstiteľ obraňuje islám!“, je faktom že pobozkal Korán (posvätnú knihu Moslimov). Škodil Cirkvi tým, že ju ako falošný pápež zosmiešňoval, hanil Krista a Jeho svätých, chodil do protestantských chrámov, odovzdal relikviu sv. Gregora Osvietiteľa schizmatikovi, a mnoho iného. Tak isto učil, že každý človek je Boh, čo je doktrína antikrista. Preto ho nemožno brať za svätého, lebo sa človek dopúšťa porušenia prvého prikázania, keď onen človek vzdáva úctu jeho obrázku; obrázku antipápeža, ktorý bol notoricky známy stavaním chrámov modlárstva, a velebením falošných náboženstiev.
Je faktom, že v jeho šľapajach, čo sa týka ekumenizmu  išiel i Benedikt XVI., a do teraz ide  František spolu aj s hierarchiou falošných biskupov a kardinálov.

Teda s veľkou vážnosťou musím prízvukovať a veľmi odporúčam, aby ste si naďalej pozerali tieto blogy, modlili sa Ruženec – 15 dekád denne – (odkaz na konci článku), aby ste si prečítali  pozorne čo sa udialo po II. vatikánskom koncile, aby ste si prečítali i tie zvrátenosti čo robil Ján Pavol II a nezatvárali naschvál oči pred tým. Musím upozorniť, aby ste nenasledovali bludárov, ktorí naozaj nevedia o čom hovoria, napr. bludár typu „o.“ Pavol Pakoš, ktorý je notorický bludár a Husita, – tak isto pozor na Eliáša Dohnala, ktorý je tak isto notorický Husita , t. j. nasledovník protestantského učiteľa Jána Husa z Česka z 15. storočia– (a tak isto musím upozorniť)  aby ste si vy čo toto čítate, drahý čitatelia, otvorili oči. František je antipápež (resp. protipápež), a II. vatikánsky koncil bol zločinecký koncil plný bludov. Existuje jedno pravé náboženstvo a tým pravým náboženstvom je Katolícke Kresťanstvo so svojimi dogmami, pápežskou neomylnosťou a posvätnými koncilmi. Existuje len jedna Cirkev mimo ktorej nieto spása, ktorú založil Pán Ježiš Kristus na svätom Petrovi, na Skale, ktorú pekelné brány neprekonajú. Protestanti sú isto na ceste do pekla pre odmietanie autoritatívneho učenia Katolíckej Cirkve. „Existuje jeden pán, jedna viera, jeden Krst.“ (Efezanom 5:4). Pre spásu musíte byť tradičný Katolík, pridŕžať sa tradičných dogiem katolíckej Cirkvi, odmietnuť ekumenizmus, „kanonizácie“ antipápežov II. vatikánskeho koncilu za svätých. Mali by ste okamžite prestať chodiť na Novú Omšu v západnom obrade pod hrozbou páchania smrteľného hriechu, preto lebo je nekatolícka. Žiaľ mnoho kňazov je heretikov, preto by ľudia nemali chodiť  v Nedeľu do kostolov, lebo hrozí, že bude dávať kázeň. Samozrejme nie som proti sláveniu Omše ako takej, ale žiaľ je to smutný výsledok Veľkého odpadnutia v týchto posledných dňoch ľudstva, že žiaľ nieto kde ísť na omšu, lebo takmer všetci kňazi sú heretici po nejakej stránke.
Zjv. 18:4: „Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán“. Prežívame Veľké odpadnutie, a sme takmer na jeho konci. František je notorický heretik a antipápež. Naša Paní z La Salette, Panna Mária povedala: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom antikrista!“

Pozrite si v angličtine vaticancatholic.com, ktorá bude dúfam čoskoro aj v slovenčine a modlite sa Ruženec. Je stav sedevacante, a je povinnosťou Katolíkov odmietnuť protestantov, t. j. bludárov/heretikov, a tak isto odmietnuť antipápežov, a tak isto je povinnosťou odsúdiť schizmatikov.

Pápež Eugeň IV., Koncil z Florencie, „Cantate Domino“,1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, zaznáva a hlása, že všetci čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nie len pohania, ale i Židia alebo i heretici a schizmatici, nemôžu zdieľať večný život a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ sa nepripoja k Cirkvi pred skončením ich životov; že jednota tohto ekleziálneho tela je takej dôležitosti, že iba tí čo prislúchajú mu, robia Cirkevné sviatosti, prispievajú k spáse a postia sa, dávajú milodary, a robia iné pietne činy a praktiky Kresťanskej milície – produkujú večnú spásu; a nikto nemôže byť spasený, jedno koľko daroval v almužnách, i keby prelial krv pre meno Krista, pokiaľ nezostal v objatí a jednote Katolíckej Cirkvi.“

Sv. Robert Bellarmine, Kardinál a Doktor Cirkve, De Romano Pontifice, II, 30: „Pápež, ktorý je manifestovaný heretik automaticky (povedané), prestáva byť pápežom a hlavou, tak ako prestáva byť automaticky Kresťanom a členom Cirkve. Nasledovne onen môže byť súdený a potrestaný Cirkvou. Toto je učenie všetkých prastarých Otcov, ktorí učia, že manifestovaní heretici okamžite stratia všetku jurisdikciu.“

Dom Prosper Guéranger, The Liturgical Year, Vol. 4, p. 379, o tom ako laik v 5. storočí vzdoroval a odsúdil Nestoriusa, (a aj) jeho biskupa, keď prezentoval viditeľnú herézu: „Bolo to vtedy keď Satan vyprodukoval Nestoriusa… zasadeného na Stoličke Konštantínopolu… v tom istom roku jeho povýšenia, na Vianočný Deň r. 428, Nestorius, si zobral príležitosť veľkej návštevnosti, ktorá sa zišla kvôli úcte Panny Márie a jej Dieťaťa, (a) vyslovil z Episkopálneho pultu bohorúhačské slová: „Mária nepriniesla na svet Boha, jej Syn bol iba muž, inštrument Božskosti.“ Dav sa striasol s hrôzou. Eusebius, jednoduchý laik, sa postavil na znak veľkého rozhorčenia, a protestoval proti tejto hrubosti. Čoskoro mnoho [ľudí] konkrétne protestovalo, zapojili sa, rozšírili sa v mene členov tohto úzkosťou  zasiahnutého Kostola, (a) zoslali anathemu proti každému, kto by sa opovážil povedať: „Jednorodený Syn Otca a Syn Márie sú iné osoby.“ Takéto veľkodušné správanie bolo ochranou Byzancie, a vyhralo si obdiv  pápežov a koncilov. Keď pastier sa stane vlkom, tak prvá úloha stáda je brániť sa.“
(Preklad citátov je zo slovníku pojmov z vaticancatholic.com.)

Súčasný stav je trestom za hriechy ľudstva. Ľudia si svojou perverznosťou a nevierou nezaslúžia nič iné, len totálne spustošenie. Matúš 23:38: „Hľa, váš dom vám ostáva spustošený.

Pán Ježiš Kristus hovorí: „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lukáš 18:8)


Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 – 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná – t. j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo s nejasnou hlavou po dekády,  nazývane i Papežské schizma po Česky; tak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že sedevacantná „téza“ je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, i napriek božskému prísľubu, sú nieto vylúčene že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958… Zdroj výroku.

… entita, ktorá sa v súčasnosti tvári, že je Cirkvou Ríma nie je pravou Cirkvou Ríma. Skorej však, je to falošná sekta, ktorá prislúcha II. vatikánskemu koncilu…

Volá samú seba Katolícka Cirkev. Okupuje budovy, ktoré patrili Katolíckej Cirkvi; ale nie je pravá Katolícka Cirkev. Je to proticirkev… Ako Katolíci, s určitosťou neodmietame skutočných pápežov, alebo skutočnú Cirkev Ríma. Prijímame Pápežstvo a katolícke dogmy…

 

Ako materiál potvrdzuje, Benedikt XVI. (a teraz František) a jeho biskupi sú schizmatici. Oni učia, že schizmatické skupiny nemusia konvertovať. Učia, že schizmatickí ministrujúci by mali byť propagovaní, a mala by ísť ku ním chvála. Učia, že schizmatici sú členmi pravej Cirkvi. Učia, že schizmatici idú do neba…
… Je kriticky dôležité, aby ste vyznali historickú Katolícku vieru, ktorá je nevyhnutná pre spásu.  (zdroj: e-exchanges from vaticancatholic.com 2011)

(Poznámka: schizmatici sú napríklad východní „ortodoxní“, resp. tí čo sa nazývajú pravoslávni)


 

Krátky slovník pojmov – dôležité:

Antipápež alebo protipápež – falošný nárokovateľ pre post pápeža (,alebo inak i falošný nárokovateľ pre post Biskupa Ríma). Bolo cez 40 antipápežov v Cirkevnej histórii, vrátane niektorých úradujúcich z Ríma. Táto knižkadokazuje, že revolúcia II. vatikánskeho koncilu bola prinesená mužmi, ktorí boli antipápeži. Mužmi, falošne pretvárajúcimi sa, že boli skutoční pápeži.

Heretik – je pokrstený človek, ktorý odmieta dogmu Katolíckej Cirkve. Heretici sú automaticky exkomunikovaní z Cirkve (ipso facto), bez deklarácie, pre odmietnutie autoritatívneho učenia Viery.

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (#9), Jún 29, 1896: „Žiaden, čo iba neverí vo všetky (tieto herézy), sa pre ten dôvod môže nazdávať byť Katolíkom alebo sa ním volať.  Lebo môžu povstať iné herézy, ktoré nie sú spomenuté v tejto našej práci, ak sa niekto drží  jednej z nich, onen nie je Katolík.

Schizmatik – pokrstená osoba, ktorá odmieta prijímanie so skutočným pápežom, alebo so skutočnými Katolíkmi. Schizmatici sú takmer vždy i heretici. Schizmatici tak isto podliehajú automatickej exkomunikácii.

Odpadlík (česky apostat) – pokrstená osoba, ktorá nielen že odmieta jednu alebo viac právd Katolíckej Viery, ale vzdáva sa Kresťanskej Viery úplne. Odpadlíci tak isto podliehajú automatickej exkomunikácii.

Sedevacante; sedevakantistická pozícia – Sede je latinsky pre „stolička“ a „vacante“ v latinčine „voľný“. Sedevacante obdobie, je obdobie, keď nie je pápeža, t. j. Stolec Sv.Petra je prázdny. To zvyčajne nastane po smrti pápeža, alebo po pápežskej rezignácii; tomu sa stalo cez 200 krát v histórii Cirkve a trvalo z času na čas i po dobu niekoľko rokov. Doktori Cirkve učia tak isto, že Stolec Petra sa stane voľný, keď pápež sa stane manifestovaný heretik. Sedevakantistická pozícia popisuje pozíciu tradičných Katolíkov, ktorí zastávajú, že Stolec Sv. Petra je v súčasnosti voľný, lebo o mužovi v Ríme sa dá tvrdiť, a o ňom jasne dokázať, že je verejný heretik, a preto nie je skutočný pápež.


Sekta II. vatikánskeho koncilu je naklonená Islamistom, Židom, (, i predstaviteľom mnohých iných falošných náboženstiev), pravoslávnym a protestantom. Tu sú viaceré časti aj s dôkazmi, ktoré si môžete pozrieť:

  1. časť:  Islám (finálna verzia)
   2. časť: Judaizmus (finálna verzia)
   3. časť: Vatikan II a heréza so schizmatikmi
   4. časť: Hereza s protestantami (Ján Pavol II)

 

Ďalšie dôležité články:
Učenie Cirkve, heretik nemôže byť pápež.
Porovnanie: Učenie Cirkvi a antipápeži sekty II. Vatikánskeho Koncilu.
II. vatikánsky koncil a ekumenickí antipápeži

Ako sa modliť Ruženec odkaz: https://blog.hlavnespravy.sk/14245/ako-sa-spravne-modlit-ruzenec/

Sedevakentista
Kristian Keller


Pozrite si Kláštor Najsvätejšej Rodiny stránku vaticancatholic.com (katolícka stránka)

 

Ján Pavol II. hlásal doktrínu antikrista

22.10.2020

Mnohí si to neuvedomujú alebo si vedome chcú zatvárať oči pred faktami a pravdou, no Ján Pavol II. vôbec nebol svätý muž. Ján Pavol II. nebol žiarivý príklad kresťana, ba naopak, hoci bol človek oslavovaný v médiach ako celebrita, bol to modlár, zvádzač, bohorúhač a v prvom rade bol to nekresťan a antipápež. Pozrite si viac v nasledovnom článku, kde nájdete aj [...]

Porovnanie: Učenie Cirkvi a antipápeži sekty II. vatikánskeho koncilu

03.03.2020

Tu je lepší, a doopravený preklad Katolíckej Ústavy Cum Ex Apostolatus Officio. Pavol IV , Cum Ex Apostolatus Officio, , 15. február 1559 ex cathedra (Roman Bullarium Vol. IV. Sec. I, pp. 354-357) [Česky:] Dodáváme k tomu, že, mělo-li by se kdykoliv zjevně stát, že jakýkoliv Biskup i kdyby zastával úřad Arcibiskupa či Patriarchy, či Primasa, nebo byl [...]

„Otec“ Marián Kuffa – heretik

22.02.2020

Predslov: Anglicky hovoriaci je imperatívne, aby ste si pozreli vaticancatholic.com, je dostupný i v Nemčine, Španielčine, portugalsky, a v niektorých ďalších jazykoch. Tak isto odporúčam, aby ste sledovali tento kanál/blog, zaujímali sa a modlili sa denne 15 dekád Ruženca – odkaz tu. Neodporúčam tento portál, ani ostatné portály, kde je prezentovaná nahota, sexuálna [...]

Interrupcie

Poľský ústavný súd podporil sprísnenie zákona o interrupciách

22.10.2020 17:41

Rozhodnutie súdu znamená zákaz umelého prerušenia tehotenstva v prípade zistenia, že ide o poškodený plod.

Ide o pravdu, Boris Kollár

Ide o pravdu s Borisom Kollárom: Nemocnice vydržia už len dva týždne

22.10.2020 17:30

Chystá sa čiastočné uzatvorenie krajiny, vláda chce zabrzdiť pandémiu. „Budeme prosiť, aby sa naši lekári vrátili zo zahraničia,“ povedal v relácii Ide o pravdu Boris Kollár.

Amy Coney Barrettová

Senátny výbor odsúhlasil nomináciu sudkyne Barrettovej na Najvyšší súd

22.10.2020 17:14

Na hlasovaní sa však nezúčastnil ani jeden demokratický senátor a výbor tak porušil zásadu, podľa ktorej by mali hlasovať aspoň dvaja členovia menšinovej strany.

sanitka,

Pri Hronskom Beňadiku sa zrazil kamión so sanitkou, zasahoval aj vrtuľník

22.10.2020 16:04

Pri nehode mal byť ťažko zranený vodič sanitky, do nemocnice ho musel transportovať vrtuľník.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 12
Celková čítanosť: 16734x
Priemerná čítanosť článkov: 1395x

Autor blogu

Kategórie