Založ si blog

Porovnanie: Učenie Cirkvi a antipápeži sekty II. vatikánskeho koncilu

Tu je lepší, a doopravený preklad Katolíckej Ústavy Cum Ex Apostolatus Officio.

 

 

Pavol IV , Cum Ex Apostolatus Officio, , 15. február 1559

 ex cathedra  (Roman Bullarium Vol. IV. Sec. I, pp. 354-357)

[Česky:] Dodáváme k tomu, že, mělo-li by se kdykoliv zjevně stát, že jakýkoliv Biskup i kdyby zastával úřad Arcibiskupa či Patriarchy, či Primasa, nebo byl Kardinálem výše jmenované Církve Římské, ba i kdyby byl legátem nebo Římským Papežem – jak již bylo výše poznamenáno – pokud by se před svým jmenováním, nebo pozdvižením na Kardinála nebo Římskeho Papeže byl odchýlil od katolické víry, nebo upadl do bludu;

 

[Slovensky:] (i.) promovanie , alebo pozdvihnutie, aj keby malo byť transparentné, a s jednotným súhlasom všetkých Kardinálov, by malo byť nulitné, neplatné a zbytočné;

(ii.) nemalo by byť umožnené pre oné získať platnosť (ani povedať pre ono, že takto získalo platnosť) skrze prijatie úradu, skrze konsekráciu, skrze nasledujúcu autoritu, ani skrze zastávania administratívy, ani skrze zjavné korunovanie Rímskeho Pápeža, alebo Veneráciu, alebo nasledujúcu poslušnosť [smerom k] onakým  všetkými, ani skrze uplynutie akejkoľvek doby zrovna zmienenej situácie;

(vi.) títo, takto promovaní, alebo pozdvihnutí by mali byť pozbavení automaticky, a bez nutnosti ďalšej deklarácie, od všetkej hodnosti, pocty, titulov, autority, úradu a právomoci.

 

 

Toto Katolícke Učenie pán Boh vo svojej prozreteľnosti odovzdal skrze Pápeža Pavla IV katolíckej Cirkvi už 500 rokov dozadu! V kontraste s týmto učením a nasledovnými výrokmi (nižšie), si človek musí položiť otázku. Sú títo uzurpovači , dole zmienení, falošný pápeži , t. j. antipápeži ?

Odpoveď je celkom jednoznačne: Áno!

 

Antipápež František:

 

Antipápež František, piatok, 18. november 2016 – L’O S S E RVATOR E ROMANO:

„Na záver, zjednotenie sa není absorpcia – pričlenenie sa. Kresťanská jednota nerobí ekumenizmus do druhej strany, skrz to že niektorí (tí ostatní), by mali zavrhnúť históriu svojej viery, (kresťanská jednota) netoleruje konvertovanie – to by som radšej nazval jedom, pred cestou ekumenizmu.“

 

Wáu! Antipápež doslova hlása nové a falošné evanjelium. Keď nazýva snahu o šírenie kresťanstva jedom.

Antipápež František: „Poviem vám niečo osobné, vo vrecku vždy nosím ruženec, a niečo čo vám môže byť trochu divné, toto tu je história Božieho zlyhania, je to krížová cesta, malá (vrecková) krížová cesta, od ukrižovania Ježiša – až po pochovanie. Tieto dve veci mám, a robím tak najlepšie jak viem. Vďaka týmto dvom veciam, nestrácam nádej.“
-November 27 2015, Nairobi Keňa

Toto je doslova skrz na skrz Satanizmus. Ako to tento posadnutý antipápež myslel? Celkom jednoducho, Ježiš ako Boh zlyhal a on ako človek antipápež, robí všetko vo svojich silách, aby zrejme napravil toto zlyhanie. Teda povyšuje sa nad Boha. Kainová obeta vlastných rúk. Boh nezlyhal na Kríži, ale Ukrižovanie Pána je Víťazstvo Boha, a porazenie smrti smrťou, a svojou úctyhodnou obetou. Zakaždým, keď je s nejakým štátnym predstaviteľom, a môže byť aj komunista, na konci reči, hovorí modlite sa za mňa. Neustále prízvukuje, ako potrebuje modlitby za seba, ako sa všetci máme modliť za Bergoglia.

 

Antipápež Benedikt XVI

 

Benedict XVI, Zenit News story, Sept. 5, 2000: „My sme v súhlase, stým  že Žid, a toto je pravda i pre veriacich ostatných náboženstiev, nemusí vedieť, alebo uznať Krista ako Syna Božieho, aby bol spasený…“

 

Heretik Rozef Ratzinger, ešte ako „Kardinál“ – jeho kniha Boh a Svet 2000, strana 209: „Samozrejme je možné čítať Starý Zákon, tak že nie je namierený ku Kristovi; nie je úplne jasne namierený na Krista. Keď židia nemôžu vidieť, sľuby naplnené v ňom, nemožno povedať, že to je len ich chorá vôľa z ich strany, ale úprimne ide o náročnosť textu… Preto, sú perfektné, dobré dôvody odmietať, to že Starý Zákon odkazuje na Krista, a hovoriť „Nie, to nie je to čo povedal“, a tak isto sú dobré dôvody, že (SZ) odkazuje na neho. – to je to, o čom je celý rozpor medzi Židmi a Kresťanmi.

 

Tuto vidno zapretie Ježiša Krista a obdiv ku popieračom Krista, ku Židom. Benedikt XVI je  odpadlík.

 

Antipápež Pavol VI:

 

Antipápež Ján XXIII otvoril, a antipápež Pavol VI schválil zločinecký II. vatikánsky koncil.

 

Antipápež Pavol VI, II.vatikánsky koncil, Lumen Gentium #16:

Plán na vykúpenie zahŕňa aj tých, ktorí uznávajú Stvoriteľa. Na prvom mieste, sú medzi takými moslimovia, ktorí vyznávajú vieru Abraháma, a spolu s nami uctievajú jedného a milujúceho Boha, ktorý príde v súdny deň súdiť ľudstvo. Nie je Boh ďaleko, ani pre tých čo v tieňoch a obrazoch hľadajú neznámeho Boha, lebo je to On čo dáva všetkým ľuďom, a všetkému živému život, a náš Spasiteľ chce, aby boli všetci spasení.

 

Každý dokument heretického II. vatikánskeho koncil končil nasledovnými slovami, čo  dokazuje, že Pavol VI bol antipápež:

KAŽDÁ A VŠETKY JEDNÉ  Z TÝCHTO VECÍ, DANÝCH DO POPREDIA V TOMTO DEKRÉTE, VYHRALI SÚHLAS OTCOV TOHTO NAJSVÄTEJŠIEHO KONCILU. MY TIEŽ, NAŠOU APOŠTOLSKOU AUTORITU PREDANOU NÁM KRISTOM, PRIPÁJAME SA KU CTENÝM OTCOM V SCHVÁLENÍ, USTANOVENÍ, A ZALOŽENÍ TÝCHTO VECÍ V DUCHU SVÄTOM, A NARIAĎUJEME, ŽE ČO BOLO TAKTO PRIJATÉ V SYNODE, NECH JE ZVEREJNENÉ PRE BOŽIU SLÁVU…  JA, PAVOL, BISKUP KATOLÍCKEJ CIRKVE.“

 

Antipápež Ján XXIII

 

 „Keby som sa narodil ako moslim, verím že by som aj vždy ostal dobrý moslim, verný svojej viere.“ –

–       Výrok je z: Allegri, Il Papa che ha cambiato il mondo, ed., Reverdito, 1998, p. 120

 

Toto má byť „kanonizovaný“ pápež podľa sekty II. vatikánskeho koncilu. Skutočný pápež by nepovedal čosi také heretické ani len raz. Ján XXIII bol antipápež a v žiadnom prípade nebol svätý.

Antipápež Ján Pavol I

Antipápež Ján Pavol I povedal nasledovné v jeho prvej reči, oznamujúc program jeho „pontifikátu“:

„Druhý Vatikánsky Koncil (do ktorého učenia si želáme predať našu úplnú činnosť“
(L’ Osservatore Romano, Aug. 31, 1978, p. 6)

Citujúc Ghándiho, Luciani [Ján Pavol I] povedal: “Uznávam Krista, ale nie Kresťanov.“ (David Yallop, In God’s Name, p. 65.)

Vo veľkonočnom kázaní v 1976 Luciani urobil nasledovné prehlásenie: “Preto Kresťanská moralita si prisvojila teóriu ohľadom zadosťučinenej vojny; preto Cirkev povolila legalizáciu prostitúcie (aj v Pápežských Štátoch), zakiaľ očividne zostala zakázaná na morálnej úrovni.“  (David Yallop, In God’s Name, p. 60)

To je rúhanie, naznačiť, že Katolícka Cirkev, by povolovala legalizáciu prostitúcie.

Prebraté z anglického dokumentu:

https://www.mostholyfamilymonastery.com/15_JohnPaulI.pdf

 

Antipápež Ján Pavol II

 

Antipápež Ján Pavol II„Boh vám žehnaj Jordánsko! Nech Sv.Ján Krstiteľ ochranuje islám, a všetkých ľudí v Jordáne.“ – modlitba 21. marec 2000

John Paul II, General Audience, May 5, 1999: Dnes by som chcel zopakovať, čo som povedal Moslimom pár rokov dozadu v Kasablanke: „Veríme v toho istého Boha…“

 

Antipápež Ján Pavol II bol ohromný odpadlík, svojimi činmi azda najhorší.
Viac z jeho neskutočného množstva heréz v nasledovnom odkaze – to musíte vidieť.

 

Záver: Antipápež František učí nové falošné evanjelium. Antipápež Ján Pavol II učil nové falošné evanjelium. Pavol VI učil nové falošné evanjelium. Ján XXIII učil nové falošné evanjelium a odpadol od viery, Benedikt XVI bol odpadlík, ktorý popieral Ježiša Krista. Antipápež Pavol VI schválil odpadlícke výroky II. vatikánskeho koncilu a učil nové falošné evanjelium. Všetci títo  uzurpovači po II. vatikánskom koncile boli a sú antipápeži. Kto aj po prezentovaní týchto faktov, sa aj naďalej drží v jednote so  sektou II. vatikánskeho koncilu, tak je jednoducho klamár a heretik. U takého nemožno badať nadprirodzenú vieru. Kto chce obhajovať týchto uzurpovačov, tak za každým zlyhá, ako aj všetci čitatelia v komentároch tu na blogu, alebo na Pravde, alebo na gloria.tv. Takí ľudia musia byť jednoducho klamári.

Sledujte i predchádzajúce blogy: tu.

Kristian Keller
Sedesvakantista

 

Zdroj: väčšina z vaticancatholic.com , Most Holy Family Monastery.

Ján Pavol II. hlásal doktrínu antikrista

22.10.2020

Mnohí si to neuvedomujú alebo si vedome chcú zatvárať oči pred faktami a pravdou, no Ján Pavol II. vôbec nebol svätý muž. Ján Pavol II. nebol žiarivý príklad kresťana, ba naopak, hoci bol človek oslavovaný v médiach ako celebrita, bol to modlár, zvádzač, bohorúhač a v prvom rade bol to nekresťan a antipápež. Pozrite si viac v nasledovnom článku, kde nájdete aj [...]

Bilancia blogu, pravda o sekte II. vatikánskeho koncilu

09.05.2020

Tento článok je veľmi dôležitý pre tých čo čítali v minulosti môj blog, a tak isto aj pre tých čo vidia prvýkrát. Venujte preto pozornosť nasledovným riadkom. Prípadne sa i vráťte ku tomuto článku viackrát. Bilancia V krátkosti o tomto blogu a o mne. Volám sa Kristián a som tradičný Katolík, sedevakantista. Minulý rok som našiel zaújmavú stránku Benediktínskeho [...]

„Otec“ Marián Kuffa – heretik

22.02.2020

Predslov: Anglicky hovoriaci je imperatívne, aby ste si pozreli vaticancatholic.com, je dostupný i v Nemčine, Španielčine, portugalsky, a v niektorých ďalších jazykoch. Tak isto odporúčam, aby ste sledovali tento kanál/blog, zaujímali sa a modlili sa denne 15 dekád Ruženca – odkaz tu. Neodporúčam tento portál, ani ostatné portály, kde je prezentovaná nahota, sexuálna [...]

Marian Kotleba, parlament

Kotleba koronavírusom vydesil poslancov, utekajú rýchlo na test

22.10.2020 22:17

Marian Kotleba mal pozitívny test na koronavírus. Predseda parlamentu Boris Kollár rýchlo vybavil pretestovanie všetkých poslancov.

Edward Snowden

Rusko udelilo whistleblowerovi Snowdenovi povolenie na pobyt na neobmedzenú dobu

22.10.2020 22:06

Snowden ušiel zo USA v roku 2013, keď zverejnil tajné informácie o metódach elektronického sledovania používaných americkými tajnými službami.

Interrupcie

Poľský ústavný súd podporil sprísnenie zákona o interrupciách

22.10.2020 17:41

Rozhodnutie súdu znamená zákaz umelého prerušenia tehotenstva v prípade zistenia, že ide o poškodený plod.

Ide o pravdu, Boris Kollár

Ide o pravdu s Borisom Kollárom: Nemocnice vydržia už len dva týždne

22.10.2020 17:30

Chystá sa čiastočné uzatvorenie krajiny, vláda chce zabrzdiť pandémiu. „Budeme prosiť, aby sa naši lekári vrátili zo zahraničia,“ povedal v relácii Ide o pravdu Boris Kollár.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 12
Celková čítanosť: 16748x
Priemerná čítanosť článkov: 1396x

Autor blogu

Kategórie