Učenie Cirkve, heretik nemôže byť Pápež

11. januára 2020, kristiankeller, Náboženstvo

Tu je zopár citátov, pre tých, čo sa nevedia zorientovať a priznať si súčasnú situáciu v akej sme. Nemáme pápeža, lebo nárokovateľ o pápežske kreslo je manifestovaný heretik.
Je stav sedevacante, ľudia by sa mali začať okamžite modliť ruženec, Zdravás Mária regulárne a zaujímať sa. Čítať si viac z týchto stránok, blogu a anglicky hovoriaci je imperatívne, aby ste sa zoznámili s katolíckym konventom Most Holy Family Monastery, vaticancatholic.com Brata Michala a Brata Petra.

Antipápež Ján Pavol II. (Karol Wojtyla): „Boh vám žehnaj Jordánsko! Nech Sv.Ján Krstiteľ ochranuje islám, a všetkých ľudí v Jordáne.“ – modlitba 21. marec 2000  /ide o autentický výrok, kliknite na odkaz, je to oficiálna stránka Vatikánu/

Antipápež František: „Mier je s nami všetkými: Moslimovia, Židia, Ortodoxný, Katolíci a ostatní. Všetci sme bratia a sestry. Všetci uctievame toho istého Boha….. prosím modlite sa za mňa.“
– Jun 6 2015, Sarajevo
/Toto je formálne odpadlíctvo./

Čítajte viac v článku, ekumenický antipápeži:
https://blog.hlavnespravy.sk/15941/vatikan-ii-a-ekumenicki-antipapezi/

Sv. Robert Bellarmine, De Romano Pontifice, II, 30:
„Tento princíp je najviac istý. Ne-Kresťan nemôže byť Pápež, ako Kajetán sám potvrdzuje (ib.c.26). Dôvod pre toto, je že onen nemôže byť hlavou toho čím nie je členom; teraz,
onen kto nie je Kresťan nie je členom Cirkve, a manifestovaný heretik nie je Kresťan, ako je jasne vyučované Sv. Cypriánom (lib. 4, epist. 2),
Sv. Atanázom (Scr. 2 cont. Arian.), Sv. Augustínom
(lib. De great. Christ. Cap. 20), Sv. Jeronímom (contra Lucifer.) a inými; preto manifestovaný heretik nemôže byť Pápež.“

Sv. Francis De Sales (17. st.), Doktor Cirkve, The Catholic Controversy, pp. 305-306: „Teraz, keď on [Pápež] je explicitne heretik, upadá ipso facto zo svojho postavenia a mimo Cirkev…“

Sv. Antoninus (1459): „V prípade, keď by sa pápež stal heretikom, by sa on sám našiel, tým samým faktom, bez akéhokoľvek ďalšieho rozsudku, oddeleným od Cirkve. Hlava oddelená od tela nemôže, zakiaľ je oddelená, byť hlavou toho istého tela od ktorého bola oddelená. Pápež, ktorý by sa oddelil od Cirkve herézou, preto následne tým samým faktom, by prestal byť hlavou Cirkve. Nemôže byť heretikom a zostať pápežom, lebo keďže je mimo Cirkve, nemôže držať kľúče od Cirkve.“ (Summa Theologica, cited in Actes de Vatican I. V. Frond pub.)

Sv. Robert Bellarmine, De Romano Pontifice, Book II, Chap. 30, ohľadom súdenia tých čo sú heretici: „ … lebo človek nie je viazaný, alebo schopný čítať srdcia, ale keď vidia, že niekto je heretik jeho vonkajšími znakmi, súdia ho byť heretikom rýdzo a jednoducho, a odsúdia ho ako heretika.“

Cum Ex Apostolatus Officio, Pavol IV, ex cathedra (česky):
§ 6    Preláti a biskupové, kteří před nastoupením svého úřadu zjevně odpadli od katolické víry, ztrácejí eo ipso veškerou autoritu i svůj úřad. Jejich povýšení do úřadu je neplatné a nijak nemůže být zplatněno.

 

 

Dodáváme k tomu, že, mělo-li by se někdy zjevně stát, že biskup i kdyby zastával úřad arcibiskupa či patriarchy či primasa nebo byl kardinálem výše jmenované svaté církve římské, ba i kdyby byl legátem nebo římským papežem – jak již bylo výše poznamenáno – pokud by se před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem byl odchýlil od katolické víry, upadl do bludu nebo se dostal do rozkolu či takový vyvolal a zapříčinil.1

Zopár stručných rád:

Cudnosť je veľmi napádaná cnosť v súčasnosti. Podľa učenia Cirkve, cudné je keď žena má šaty, alebo závoj, nie džíny (!), neodhaľuje svoj dekolt viac než 4cm od priehlbinky krku, rukávy má mať po lakeť, a šaty sú pod kolená minimálne. Žena musí chrániť svoju cudnosť v každej pozícii a sede. Preto sa odporúča mať šaty pod kolená 20-30cm. Tak isto tesným veciam zo zadu a z predu, by sa mali ľudia vyvarovať. Ak žena pre robotu musí mať nohavice, musia byť slušné a cudné. Tak isto pri športe dlhé, ale cudné nohavice.

Pre mužov, žiadne tesné nohavice. Nechodiť polonahý a s obtiahnutými vecami na sebe. Pri ťažkej manuálnej robote je možné dať horný oddev dole, ale len za predpokladu, že nie je prítomne ženské okolie. Kraťase musia byť cudné, a na šport môžu byť, ale nie na bežné nosenie. ak na bežné nosenie, tak musia byť pod kolená, aby zakrývali cudnosť muža v každej polohe (napr. pri sede). Basketbalový vrch jedine, keď máte pod ním aj tričko. Plážam a kúpaliskam sa musia ľudia vyhýbať a nájsť iný spôsob rekreácie.

Rodičia by mali robiť domáce učenie a neposielať deti do štátnych škôl, kde sú chlapci s dievčatami.

 

Modlite sa 15 dekád denne ruženec. Novej Omši sa treba vyhýbať pod hrozbou páchania smrteľného hriechu, a miesto toho zostať doma a modliť sa ruženec. Za tejto krízy nie je nutné navštíviť v Nedeľu kostol, lebo väčšina „kazateľov“ sú žiaľ heretici. Každý Piatok je deň zdržania sa, každý Piatok sa treba zdržať mäsitých pokrmov. Modlite sa 15 dekádový ruženec – odkaz, bez „ruženca svetla“ , ktorý bol pridaný antipápežom Jánom Pavlom II.
Divine Mercy Kowalskej, a Medžugorie sa vyhnite tak isto.

Sedevacantista
Kristian Keller

Módna výzva z veľkej časti prebratá od Pápeža Piusa XI. Viac tuna z anglického prekladu dekrétu
od cteného Pápeža Piusa XI: https://www.catholictradition.org/Children/immodest-dress.htm

 

Preklad výrokov svätých z vaticancatholic.com:

 

https://www.mostholyfamilymonastery.com/catholicchurch/catholic-glossary-principles/ Odkaz. 
1- Český preklad, Cum Ex Apostolatum Officio: https://dielnasj.blogspot.com/p/cum-ex-apostolatium-officio-pavol-iv.html